Prisijungę piliečiai

  Pasisakymai

  Aktualūs   Kiti

  Naujausi   Aktualiausi

  Viso įrašų: 573

  Oskaras Jankauskas

  Nemažėjant nuteistųjų skaičiui verta susimąstyti apie įkalinimo įstaigų prasmę ir naudingumą. Gana daug nuteistųjų apsilanko kalėjime ne vieną kartą tiesiog dėl to, kad kitaip gyventi nemoka, o įkalinimo įstaigos nesugeba jų pakeisti. Todėl galima teigti, kad įkalinimo įstaigos neatlieka savo pagrindinės funkcijos, ir reikėtų galvoti, kokiais būdais būtų galima situaciją pakeisti.

  16
  2012 m. rugsėjo 8 d.

  Teisė Soc. reikalai

  Siūlomas sprendimas šiai problemai spręsti - pusiaukelės namai, kuriuose bebaigiantys atlikti bausmę kaliniai gyventų laisvesnėmis sąlygomis ir būtų ruošiami išėjimui į laisvę.
  Prieš išeinant iš kalėjimo - galimybė pagyventi pusiau laisvam

  Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Marijampolėje ketinama įkurti Pusiaukelės namus, kuriuose mažiau pavojingi ir motyvuoti integruotis į visuomenę kaliniai, likus pusmečiui iki paleidimo iš įkalinimo įstaigos, galėtų gyventi laisvesnėmis sąlygomis.

  1. 2014-02-07 12:45
  Kęstutis Kvietkauskas

  Valstybinės institucijos nenaudoja atviro kodo programų, o perka komercines ir taip išlaidauja už mūsų pinigus. Turbūt 90 proc. valstybinių institucijų kompiuteriuose galėtų veikti atviro kodo operacinės sistemos ir programos. Taip būtų taupomos valstybės lėšos.

  12
  2013 m. gegužės 8 d.

  Ekonomika Technologijos

  Lietuva 2.0
  Šiandien išplatinome pranešimą spaudai - čia bandysim sukelti visas nuorodas į pasirodžiusius straipsnius spaudoje.
  11
  2013 m. balandžio 3 d.

  Lietuva 2.0 Žiniasklaida ir viešieji ryšiai

  Socialinis tinklas „Lietuva 2.0" visiems norintiems leis prisidėti prie įstatymų leidimo | Penki.lt

  Ką tik veikti pradėjęs el. demokratijos socialinis tinklas „Lietuva 2.0" siekia tapti komunikacijos tiltu tarp piliečių ir jų atstovų valdžioje.

  9. 2013-04-04 11:06
  Socialinis tinklas „Lietuva 2.0" leis prisidėti prie valstybės valdymo

  Prieš pat Šv. Velykas startavo naujas el. demokratijos socialinis tinklas „Lietuva 2.0", kuris siekia tapti komunikacijos tiltu tarp piliečių ir jų atstovų valdžioje, rašoma pranešime spaudai. Portalo ...

  10. 2013-04-04 11:25
  ELTA - pranešimai spaudai News

  Socialinis tinklas Lietuva 2.0 kviečia burtis visą Lietuvos aktyvą į vieną galingą protą, ir visiems kartu imti kurti Lietuvą tokią, kokią ją norime matyti.

  11. 2013-04-04 11:38
  „Lietuva 2.0" - socialinis „tiltas" tarp piliečių ir valdžios - Mokslas ir IT - Klaipėda

  Prieš pat Šv. Velykas startavo naujas el. demokratijos socialinis tinklas „Lietuva 2.0" ( www.lietuva2.lt), kuris siekia tapti komunikacijos tiltu tarp piliečių ir jų atstovų valdžioje.

  12. 2013-04-07 15:39
  Kurk geresnę šalies ateitį su "Lietuva 2.0"

  Šią savaitę startavo pilietinių iniciatyvų projektas Lietuva 2.0, kurio pagalba bus galima įsitraukti į valstybės gyvenimą ir savo pastangomis prisidėti kuriant Lietuvą. Lietuva 2.0 nėra skirta visiems. Šis soc.

  13. 2013-04-07 15:43
  Lietuva 2.0
  Viskas! Parašų rinkimas referendumui surengti baigtas. Į VRK išsiųsti 7393 elektroniniai parašai, iš kurių 2655, t.y. 36% surinkti per paskutinę dieną. Buvo nelengva diena, susidūrėm tiek su mėginimais nulaužti svetainę, tiek su serverius bandančiom "pakabinti" nestandartinėm užklausom, tačiau išbandymus atlaikėm! Dėkojame Jums, ir tikimės surinkti dar daugiau Jūsų parašų, atsiradus kitoms oficialioms iniciatyvoms!
  10
  2013 m. lapkričio 29 d.

  Lietuva 2.0

  Didžiulė padėka Donatui ir jo padėjėjams!
  1. 2013-11-30 04:55
  Leonard Vorobej
  Rūkantieji šalia įėjimų į įvairios paskirties viešuosius pastatus kenkia įprastiems praeiviams palikdami dūmų debesis praėjime. Ypatingai skaudu ir pikta, kai dūmais turi kvėpuoti kūdikiai ar mažamečiai vaikai, bandydami įveikti praėjimą pilną rūkalų. Maža to, rūkalių neįmanoma sutrausminti, o kitaip sakant, patraukti administracinėn ar kiton atsakomybėn, nes nėra nei teisės aktų, nei tvarkų, kas reglamentuotų tokį rūkalių elgesį. Rūkydami šalia įėjimo į pastatą rūkaliai įstatymo nepažeidžia ir dar "drąsko" akis, jaučiasi nebaustini. Policija dėl tokio atvejo tikrai neskubės į įvykio vietą, ieškoti pastato administracijos nėra laiko, o dažniausiai ir galimybių.... Daugiau
  9
  2013 m. balandžio 28 d.

  Aplinkosauga Sveikata Žmogaus teisės

  Benediktas Laurinavičius

  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 buvo panaikintas 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas dėl Savarankiško mokymosi tvarkos aprašo patvirtinimo, kuris nustatė savarankiško mokymosi sąlygas (savarankiškas mokymasis buvo tapęs galimu Lietuvoje nuo 1997 10 30). Panaikinus minėtąjį aprašą, savarankiškas mokymasis nesant rimtų ir pagrįstų (ypatingos sveikatos ir kt.) mokinio būklių tapo neįmanomas, t.y. vietoje mokyklinio mokymosi būdo rinktis savarankišką mokymąsi tapo neįmanoma.

  ...

  Daugiau
  8
  2013 m. spalio 28 d.

  Mokslas Švietimas Žmogaus teisės

  apibrėžkite "bimbinėjimas" ir "efektyvus", nes tai labai jau nekonkrečios sąvokos ir skirtingi žmonės jas gali suprasti skirtingai ;) beje, saugikliai buvo ir anksčiau, t.y. mokymas namuose leidžiamas, bet mokykloje būdavo periodiniai atsiskaitymai. tuo būdu mokytojai gali įvertinti progresą... tuo tarpu namų mokymas yra priemonė sąmoningiems tėvams ugdyti savo vaiko gebėjimus savarankiškai, t.y. nesiremiant (arba tik dalinai) į didžiulę mašiną, kurią vadiname švietimo sistema...
  2. 2013-10-30 12:01
  Norite pasakyti, kad nežinote, kas yra šūdo malimas ir produktyvumas? Maža fakto, kad yra periodiniai atsiskaitymai. Aš to net nepavadinčiau saugikliu, tai yra elementari būtinybė, nes kaip kitaip gi būtų įvertinimas vaiko mokslas?
  Pilstote iš tuščio į kiaurą, kabinėjatės prie sąvokų, o ką daryti, kad vaikas sąžiningai, reguliariai mokytųsi ir išmoktų teoriją pritaikyti praktikoje, o ne paskutinę dieną prieš atsiskaitymą išzubrintų skyrelį, gautų 10, o po savaitės jau nieko nebemokėtų, taip ir neįvardinate.
  Sakysite - sąmoningi t...ėvai prižiūrės, kad vaikas mokytųsi produktyviai, o ne tik tam, kad mokytis. To yra maža, reikia, kad atsakomybė už vaiko mokslų produktyvumą kristų dar ir ant mokymo įstaigos. Reikia dažninti periodinius atsiskaitymus ir savarankišką vaiko mokymąsį daryti kaip įmanoma interaktyvesniu ir įtraukiančiu.

  Duoti knygas, duoti laiko, duoti kontrolinį atsiskaitymą - tai nėra mokymasis, tai yra ta pati didžiulė mašina, kurią vadinate švietimo sistema. Skirtumas tik tas, kad savarankiškai besimokantis sėdi vienas namuose, besimokantys grupėje sėdi su kitais vaikais mokyklos klasėje.

  Saugiklių mokymosi produktyvumo didinimui reikia ne tik besimokantiems savarankiškai, o ir tiems, kurie mokosi grupėse. Kad Jūs švietimo sistemą vadinate "didžiule mašina" tai tik parodo tų saugiklių stygių.

  Vaiko gebėjimų ugdymo savarankišai pasirinkimo būtinybės aš net nekvestionuoju. Tėvai privalo turėti laisvę pasirinkti ar vaikui geriau mokytis kolektyviai ar individualiai. Svarbiausia, kad tas mokymasis (savarankiškas ar grupinis - nesvarbu) būtų produktyvus ir tikrai ugdytų vaiko gebėjimus.
  Daugiau
  3. 2013-10-31 19:02
  Bet vis tiek neaišku, kas tas produktyvus ir kodėl jūs to produktyvumo taip trokštate. Matyt, jis labai svarbus, tai reiktų ir apibrėžti, ko norite. Aš tai manau, kad čia sunku pasakyti, o gal ir neįmanoma, gal ir nereikia. Vienam vaikui gerai, kad jis įgis dviejų klasių matematikos žinias per metus, kitam gal bus gerai, jei jis susipažins su žmonėmis, išmoks kažkiek juos suprasti, užjausti, mylėti.
  4. 2013-12-18 09:39
  Nors gal čia esmė tame, kad mano manymu, visai gerai, jei vaikas gilinasi į norimą sritį tiek, kiek nori, ir niekas nespaudžia jo greičiau išmokti ar sukurti ką nors.
  5. 2013-12-18 09:45
  Regina Dilienė rašo :
  Jūs nustebsite, bet mokyklos, t.y. vadovai, mokytojai, pažangūs moksleiviai ir jų tėvai laukia nesulaukia, kad būtų leista tam tikrus mokinius eliminuoti iš mokyklinio gyvenimo - patikėkit, tą "savarankišką" mokymąsi jau dabar sau taiko šimtai paauglių, įnikusių į alkoholį, narkotikus, valkatavimą ir nusikaltimų darymą. Jaunesnėse klasėse tuoj tą "savarankišką" gautų visi hiperaktyvūs, probleminiai ir asocialių šeimų vaikai. Va tada, patikėkit, mokykla būtų ne prievartos mašina, o svajonių laivas, plaukian...tis per pažinimo vandenynus. Taigi nereikia čia apsimetinėti naiviais ir kliedėti apie sąmoningus tėvus, nes tos laisvės nori anaiptol ne jie. Labai lengvai paskaičiuoju, kiek iš mano mokyklos (apie 1000 mokinių) norėtų mokytis savarankiškai dėl sąmoningumo. Gal kokie 4 atsirastų. O kiek būtų tų, kuriuos kaipmat paskatintume mokytis "savarankiškai", kad tik jų veidelių nematytume? Tikrai bus mažiausiai 40... Dabar pradėkime mąstyti valstybiniu lygiu. Ka-in ar saugiai jaustųsi ir tie "sąmoningieji", kai tokia masė paauglių liktų nekontroliuojama, neprižiūrima.
  Antra, kas apmokėtų tų sąmoningųjų konsultacijas, testavimus ir t.t.? Nes kad galėtum padėti ar tikrinti, turi įsigilinti į tai, ko ir kaip tas vaikas mokėsi (juk mokyklinės programos šiuo atveju negaliotų, ar ne?) - tai jau panašėtų į privačias paslaugas, bet dėl savo išskirtinumo jos žiauriai daug kainuotų arba niekas nesutiktų to dirbti. Nes sąmoningieji tėvai kažkodėl į mokyklą ir mokytojus žiūri kaip į tarnauti pasiruošusius ciucikus, net nemąstydami, kad pagrindinės švietimo sistemos blogybės, nuo kurių bėgate, kyla iš menko finansavimo. Pamokai pasiruošti apmokama 10 minučių! Privačiai pamokai mokytojas ruošiasi 2 - 4 val.) Vieno mokinio visiems darbams peržiūrėti, vertinti, taisyti per SAVAITĘ apmokama 2 min. (kai abituriento rašiniui įvertinti reikia minimum 30 min.; taigi "valdiškai" išeina 1 rašinys per metus). Jei už sąmoningųjų konsultacijas mokės "dosnioji" valstybė, gausite tokią kokybę, kad paklaiksite...
  Tad gal nustokime žaisti tuos naivius žaidimus ir pasakę A, pasakykime visus žingsnius iki Ž...
  Daugiau
  6. 2015-02-18 09:56
  Donatas Šimelis
  Pastebėjau, kad žmonių nuotaikos yra tiesiogiai proporcingos laikui, skiriamam populiariajai žiniasklaidai. Visi laimingi, viskuo patenkinti žmonės kaip taisyklė teigia, kad televizoriaus nežiūri, laikraščių neskaito ir pan., tuo tarpu pasiduodantys žiniasklaidos įtakai asmenys paprastai būna viskuo nepatenkinti. Akivaizdu, kad visuomenės nuotaikos yra priklausomos nuo nuotaikų žiniasklaidoje, o ne atvirkščiai. Visada bus ką neigiamo pateikti visuomenei, bet gal yra būdų, kaip būtų galima padidi...nti teigiamų naujienų srautą masinėje žiniasklaidoje? Daugiau
  8
  2012 m. kovo 26 d.

  Soc. reikalai Švietimas Kita

  hm, o gal visai ir gera mintis tokie užrašai? :) jie pvz galėtų galioti Sokrato sietų nenaudojančiai žiniasklaidai. Nieks negalėtų apkaltint "cenzūra", ir kad ir koks, bet vis būtų žingsnis :) Siūlyčiau sukurti šiai minčiai atskirą pasiūlymą :)
  5. 2012-04-01 23:55
  Yra toks portalas http://www.geroszinios.lt/, įdomu, kaip jam sekasi, kokie lankytojų srautai, finansiniai rodikliai ir pan. Gal kas turi informacijos?
  6. 2012-04-01 23:57
  Visai įdomiai situaciją žiniasklaidoje nušviečiantis straipsnis, tik jokių sprendimų, deja, nepasiūlantis..
  http://www.demokratija.eu/index.php/verta-atversti/200-kvailys-kaip-ziniasklaidos-variklis
  7. 2012-06-17 10:59
  Pasitikėjimas žiniasklaida - rekordiškai žemas
  Savižvalga: pasitikėjimas žiniasklaida - rekordiškai žemas, LRT ieškos naujo vadovo

  Pasitikėjimas žiniasklaida Lietuvoje yra žemiausias per 15 metų, bet šis rodiklis atitinka Europos Sąjungos (ES) vidurkį, sako sociologas Vladas Gaidys, komentuodamas naujausios apklausos rezultatus. Per apklausą, atliktą sausio 11-20 dienomis, žiniasklaida sakė pasitikintys 33 proc.

  8. 2013-02-03 18:52
  Nemokamas laikraštukas, Rima, idėja gera, bet jai reikia finansavimo. Lengviau būtų pradėti nuo gerų (pozityvių) žinių tinklaraščio (blogo) ir populiarint jį visais įmanomais būdais, pvz., per savo paskyras socialiniuose tinkluose.
  9. 2013-04-03 12:48
  Lietuva 2.0
  Šiemet vėl dalyvaujame login'e. Galima balsuoti kiekvieną dieną, tačiau pergalei užtektų visiems prabalsuoti ir po vieną kartą. To ir tikimės, ačiū!
  7
  LOGIN2014: Lietuva 2.0

  Login 2014 - Dalyvaujame Lietuvos Interneto apdovanojimuose! Įvertink mus!

  2014 m. kovo 20 d.

  Lietuva 2.0

  Skirmantas Tumelis
  Tai mažumėlę pasisakiau ir aš apie Lietuva 2.0
  7
  Lietuva 2.0

  E-piliečiai, e-demokratija, e-valdžia, e-nternetas, ee...eee...

  2013 m. gegužės 7 d.

  Lietuva 2.0

  Santūriai taip, Račas impulsyviau parašė (na matyti kad jam tinka). Ech tie politikanai... :)
  1. 2013-05-07 23:41
  Lietuva 2.0
  Kas šiemet turėtų laimėt login'ą?
  7
  LOGIN2013: Lietuva 2.0

  Login 2013 - Dalyvaujame Lietuvos Interneto apdovanojimuose! Įvertink mus!

  2013 m. kovo 28 d.

  Lietuva 2.0

  Simonas Kairys

  Savivaldybės įmonės naudojasi LR Viešųjų pirkimų įstatymo išimtimi, kurios esmė - jei savivaldybei priklausanti įmonė ne mažiau 90 proc. užsakymų vykdo iš savivaldybės biudžeto, tai tokios įmonės paslaugoms nėra skelbiamas konkursas, o paslaugos tarifai tvirtinami miesto taryboje.

  Kaip tai atrodo praktiškai: Gauni garantuotus užsakymus iš savivaldybės ir negali persistengt, nes jei viršysi 10% veiklos iš kitų užsakymų rinkoje, tai neteksi sotaus gyvenimo iš miesto kišenės. Negana to, paslaugų tarifus galima nusistatyti ...tokius, kokius nori, nes jų vistiek niekas nenagrinėja, o miesto taryba automatiškai juos patvirtina, nors paskaičiavimai paimti "iš lubų". Ir nors begyvenant praktiškai tik iš savivaldybės užsakymų, dabuotojų ne mažėja, o tik daugėja.Taip gyvena Kauno miesto savivaldybės įmonės. Įdomu, kaip kituose miestose įmonėms sekasi naudotis įstatyme numatyta išimtimi?

   

  Daugiau
  7
  2012 m. gegužės 22 d.

  Savivalda

  Manau, tokie dalykai per retai patenka į viešąją erdvę. Tokiu atveju nesudaroma konkurencija.
  Kyla kitas klausimas, ar yra pakankamai privačių bendrovių, kurios galėtų bent jau pretenduoti sudaryti konkurenciją? Ar jos atitinka keliamus reikalabimus dalyvauti konkursuose. Žinoma, nenoriu ginti savivaldybės, bet valstybinių įmonių mąstai dažniausiai būna žymiai didesni nei privataus verslo.
  1. 2012-05-22 21:25
  Simonas Audickas
  gudrios galvos - sukritikuokite!
  6
  Solar FREAKIN' Roadways!

  It's the roadway of the future! Feel inspired? Help us bring this project to the next step: https://www.indiegogo.com/projects/solar-roadways#home Check out our other videos for more info!

  2014 m. gegužės 22 d.

  Energetika Technologijos Transportas

  Kaina, techninės, ekologinės problemos - ilgaamžiškumas, remontas, utilizacija.
  1. 2014-05-22 18:37
  Gal galima būtų plačiau?
  2. 2014-05-24 20:34
  Paviršinės mintys. Kaina - įdomu tarkim regioninio kelio km kaina ir kiek tokia danga būtų. Tiksliau kiek kartų brangiau būtų? Be EU kelių nesusitvarkom, paprasto asfalto, o čia ne tik danga, bet dar ir didžiulė infrastruktūra šalia.
  Ne amžina- ar eis perdirbti ir pan. Atliekų klausimas.
  Dar pridėčiau žiemos sezoną - slidumas, nauda apsnigus, valymo subtilybės.
  Vienos bėdos :)
  3. 2014-05-24 23:09
  atrodo Sauliau nežiūrėjai video. Kalbama apie stovėjimo aikšteles pirmame etape, be to stiklo paketas šildomas, kad žiemą nereikėtų nukasinėti, ir kt.
  O dėl brangumo, tai reikėtų vertinti ne tik išlaidas bet ir pajamas tuo pačiu metu. O perdirbti silikatus turbūt lengviausia.
  4. 2014-05-25 18:39
  Lietuva 2.0
  Vakar įvyko svarbus precedentas - pirmą kartą Lietuvos istorijoje po VRK patikrinimo buvo įskaityti elektroniniai parašai. Tai reiškia, kad nebeliko iki šiol egzistavusių rizikų, kad el. parašus rinkti yra nesaugu ar nepatikima, ir geriau tai daryti parašų rinkimo lapuose - matome, kad apie 10% popierinių parašų buvo neįskaityta, tuo tarpu elektroniniai parašai įskaityti praktiškai visi. Nekantriai laukiame naujų iniciatyvų!
  6

  2013 m. gruodžio 15 d.

  Lietuva 2.0 Technologijos

  Monika Skerytė-Kazlauskienė
  Peticija dėl vandens. Gyvybiškai svarbu, kad vanduo išliktų visuomenės rankose, neleidžiant jo privatizuoti. Prieš būsimus įstatymus, leidžiančius vandens privatizavimą sukilo EU žmonės. LT prisijungia. Siūlau pasirašyti, kad ir ateities vaikai žinotų, jog turi galimybę vandeniui, kurios nereguliuoja pelno siekėjai. Kas turi vandenį, tas kontroliuoja žmones. Tik kryptingai siekdami to, kas mums svarbu, padarysim pasaulį gera vieta gyventi. Ačiū. Monika http://pramprof.lt/index.php?option=com_co...ntent&view=article&id=278:vanduo-ir-sanitarins-paslaugos-yra-mogaus-teis&catid=3:newsflash Daugiau
  6
  2013 m. gegužės 16 d.

  Aplinkosauga

  Gediminas Aleknavičius

  Yra daud atvejų, kai už šildymą mokamos kosminės sumos dėl to, kad šildymas tiekiamas pasenusiais vamzdžiais su labai daug nuostolių. Tokiu atveju remontuotas dažnai yra per brangus, nes ir patys vamzdžiai eina po namais,  gatvėmis ir pan. Šiuo momentu atsijungti yra labai sudėtinga ir užtrunka labai daug laiko.

  6
  2013 m. gegužės 2 d.

  Aplinkosauga Architektūra Būstas

  Daugiau
  Laiškas išsiųstas
  Jūsų el. paštas
  Antraštė
  Žinutė

  Norėdami palaikyti šią iniciatyvą, turėsite patvirtinti savo tapatybę (mob.) el. parašu arba bankiniu prisijungimu.

  Siūlome Jums 10 nemokamų tapatybės patvirtinimo būdų, jeigu tarp jų visgi nėra Jums tinkamo, kviečiame įsigyti mob. el. parašą - dalis mobiliųjų operatorių tai leidžia padaryti nemokamai, arba atsidaryti sąskaita viename iš nemokamą tapatybės patvirtinimą mums suteikusių bankų.

  Ar sutinkate su tokiomis pasirašymo sąlygomis?

  Norėdami pasirašyti iniciatyvas bei naudotis visomis kitomis Lietuva 2.0 galimybėmis, turite patvirtinti savo tapatybę. Tai galima padaryti šiais būdais:

  Reikalinga mob. el. parašo sutartis ir speciali SIM kortelė su integruotu sertifikatu. Jei dar neturite mob. el. parašo, kviečiame jį įsigyti - dalis mobiliųjų operatorių leidžia tai padaryti nemokamai.

  Reikalinga tapatybės kortelė su integruotu sertifikatu (išduota ne anksčiau kaip 2009 m.) ir kortelės skaitytuvas (plačiau) arba kvalifikuotas mob. el. parašas.

  Jei neturite sąskaitos šiuose bankuose, galite ją atsidaryti nemokamai.

  Su šiais bankais nemokamo būdo, deja, nepavyko rasti - tapatybę patvirtinti galima tik pagal gauto pervedimo duomenis, tačiau tokiu būdu Jūs gausite Rėmėjo statusą ir savo parama prisidėsite prie mūsų veiklos.

  Jūsų duomenys gali būti perduoti VRK ir kitoms atsakingoms LR institucijoms. Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
  Esate šių bankų klientas? Nordea Medicinos