Martyno Šimelio vardo stipendijos nuostatai

Martynas Šimelis

Martynas Šimelis – vienas gabiausių savo kartos odontologų, mikroskopijos odontologijoje pradininkas Lietuvoje. Būdamas 27 m. jis skaitė paskaitas KMU studentams, pranešimus tarptautinėse konferencijose. Būdamas vienas perspektyviausių ir ambicingiausių savo srities specialistų, jis demonstravo pavyzdines charakterio savybes - daugelis žmonių žavėjosi jo didžiule aistra darbui ir gyvenimui, išradingumu, užsidegimu, bei sugebėjimu išlikti paprastu, ramiu ir rūpestingu. Martynas Šimelis žuvo 2010 m. balandžio 11 d., nesulaukęs nė 28 metų. Jo vardo stipendija skirta didžiausius gabumus parodžiusiam odontologijos studentui (-ei), savo darbais bei būdo savybėmis besilygiuojančiam (-iai) į Martyną.


  • Martyno Šimelio stipendijos steigėjas ir mecenatas yra jo brolis Donatas Šimelis.
  • Martyno Šimelio stipendijos įsteigimas patvirtinamas stipendijos steigėjo ir mecenato bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) Rektoriaus sutarimu.
  • Martyno Šimelio stipendija teikiama Odontologijos fakulteto 1-5 kurso studentams.
  • Martyno Šimelio stipendijos konkursinę komisiją sudaro jo draugai ir kolegos. Stipendija skiriama komisijos nutarimą patvirtinus stipendijos steigėjui.
  • Martyno Šimelio stipendija iškilmingai teikiama vieną kartą per metus, komisijos nustatytą dieną.
  • Informacija apie konkursą stipendijai gauti, stipendijos teikimo dieną bei stipendijos dydį kasmet viešai skelbiama universitete, likus ne mažiau nei 6 mėn. iki stipendijos teikimo dienos. Pretendentai atlieka tiriamąjį darbą ir nustatytą stipendijos teikimo dieną pristato komisijai jo rezultatus. Stipendija teikiama kūribingiausio ir išradingiausio darbo autoriui.
  • Informacija apie stipendiatą (-ę) viešinama LSMU skelbimų lentoje, internete, žiniasklaidoje.
  • Martyno Šimelio stipendiją stipendiatui(-ei) sumoka steigėjas ir mecenatas.
  • Martyno Šimelio stipendijos dydis yra ne mažiau vieno tūkstančio litų (1000 Lt). Konkreti suma yra nustatoma ir paskelbiama kiekvienais metais.
  • Martyno Šimelio stipendijos galiojimo laikas neribotas.