Prisijungę piliečiai
  Atgal

  Mintautas Kitkauskas

  Ar norite LinkedIn duomenimis užpildyti visą, taip pat ir jau suvestą informaciją?

  Rėmėjas
  Reputacija 0
  Aktyvumas 10
  Pateikiau 0 sprendimų 0 balsavimų 0 pasisakymų
  Balsavau Nei karto
  Argumentavau 1 kartą
  Dalyvavau vystant 0 pasiūlymų
  Dalyvavau įgyvendinant 0 projektų
  Narys nuo 2018-06-11
  Mano veikla domisi 0 piliečių

  Man įdomu
  25 kategorijos
  • Reikia išsaugoti
   Prieš 18 d. 22 val.

  • Prieš 18 d. 22 val.
   Susijusių veiksmų: 13

  • Manau, kad ne visi supranta šio pasiūlymo esmę, kuri yra ne tiek nuteistųjų savęs išlaikyme (tai aišku yra papildomas pliusas), kiek tame, kad esant kitokiai bausmės atlikimo sistemai, nuteistieji išeitų į laisvę pasikeitę ir išmokę, ką reikia daryti, kad gyventų kitaip. Nuo nusiklatimų atbaidyti tu...rėtų ne kalėjimo baisumas, o pakitę vertybės. Daugiau
   Prieš 17 mėn. 24 d.

  • Jei grįžęs iš kalėjimo žmogus laikytųsi 10 Dievo įsakymų, jis tikrai susirastų kur gyventi, o iš ko gyventi, tai dabar niekam nepadėta ant lėkštutės. Manau, išėjusieji vėl nusikalsta dėl to, kad jie nemoka kitaip gyventi, jie nebesugeba savimi pasirūpinti, jų vertybių sistema sutrikusi.
   Prieš 17 mėn. 24 d.

  • Mintautas Kitkauskas sutinka su Rasa Petrauskienė pateiktu Religija vardu Lietuva argumento komentaru
   O Liudvikas sakydamas, kad pagonys garbina velnią, gal norėjo pasakyti, kad jie, garbindami saulę, perkūną ir t.t., klysta (pagal krikščionišką tikėjimą yra vienas Dievas, visko Kūrėjas), o juos suklaidinęs yra velnias.
   Prieš 18 mėn. 1 d.

  • Mintautas Kitkauskas sutinka su Liudvikas Mikalauskas pateiktu Religija vardu Lietuva argumento komentaru
   Pirma karą čia užėjau, kad atsisakyti prenumeratos į savo el. paštą. Taigi paskaičiau kas čia rašoma ir nustėrau. Kažkas tai nori atgaivinti pagonybę. Idomu, ar tie žmonės taip rašantys pagalvoja, kad pagonys garbina velnią. Dar idomiau, ar jie pagalvoja, kur atsidurs tada, kai ateis laikas palikti šitą žemelę? Jie nukeliaus pas... tą, kuri garbina. Kūnas supus žinoma, bet žmogus yra daugiau negu kūnas. Žmogus yra dvasia, gavęs kūną ir yra amžinas. Nujaučiu, kad šnenčiat velykas, kurios supraskit, nėra kiaušinių mušimo šventė. Tai Jėzaus Kristaus Prisikėlimo iš numirusių, po kryžiaus kančių ir mirties, minėjimas. Jis yra tikrasis Dievas ir sutiko pralieti savo Šventą Kraują Golgotoje ant kryžiaus, kad mes tikėdami į tai, gautume nuodėmių atleidimą ir nepatektume į pragarą, bet nukeliautume pas savo Dngiškąjį Tėvą, kuris mus taip myli, nes atidavė brangiausia ką iš viso turi savo Sūnų, per Kurio mirtį ir prisikėlimą mus isunydamas. Krikščionybė nėra tuščias reikalas, tai yra pačio Dievo Jėzaus Kristaus ikurta institucija ir tai yra svarbiausia vieta visoje žemėje. Krikščionybė nėra silpna, tai yra Dievo Jėga, mes tik tai nesuprantam ir neisivaizduojam.
   Mieli lietuviai, pagonybė yra velnio pinklės, kaip ir netikėjimas. Šaukimės Jėzaus Kristaus, kad Jis apvalytu musų nuodėmes. Pragaras yra baisi vieta ir reali, iš jo nėra kelio atgal. Ne veltui Atėjo pats Dievo Sūnus mus išvaduoti iš jo ir pats mirti tokia baisia mirtimi ant Kryžiaus už mus. Patikėkit, budamas Dievas, Jis tikrai žino, kas yra pragaras.
   Sakykit, kad pats save girdėtumėte: Jėzau aš esu nusidėjelis, bet tikiu, kat Tu Golgotoje ant Kryžiaus praliejai Savo Šventą Kraują už mano kaltes. Prašau Taves, atleisk visas mano kaltes, netikėjimą ir nuodėmes tiesiog dabar. Ateik į mano gyvenimą ir buk mano Gelbėtoju. Mokyk mane gyventi kitaip, kaip Tu to nori. Dnagiškasis Tėve, nuo dabar aš Tavo sūnus (dukra). Amen...
   Dabar siulau nueiti į knigyną ir nusipirkti Bibliją ir pradėti skaityti ją. Tai yra mūsų Kūrėjo instrukcija mums, kaip mums gyventi šioje Žemėje. Manau turi ir bibliotekos ją, bet geriau turėti savo. Dar svarbu susirask bendruomenę, kuri tikrai moko, kaip gyventi pagal Dievo Žodį.
   Džiaugiusi, jaigu tai perskaitei ir supratai :)
   Kai aš išpažinau Jėzų Kristų savo Gelbėtuju, mano gyvenimas pradėjo keistis. Aš laimingas ir noriu, kad tokia butu visa Lietuva. To ir meldžiu pas Dievą Tėvą Jėzaus Kristaus Vardu.
   Daugiau
   Prieš 18 mėn. 1 d.

  • Mintautas Kitkauskas sutinka su Rasa Petrauskienė pateiktu Religija vardu Lietuva argumento komentaru
   O jūs parašykite tiksliai, kur Biblijoje yra skatinamas nepakantumas kitatikiams. Jėzus pats sakė: "Tėve atleisk jiems, jie nežino, ką daro" ir mokė mylėti net savo priešus. Todėl manau, kad krikščionys ir yra patys pakančiausi.
   Prieš 18 mėn. 1 d.

  • Ant krikščioniškų vertybių ir demokratija pastatyta, o be tų vertybių ji net ir negali veikti. Psichologai teigia, kad tikintys žmonės geriau ištveria negandas, jų nepuola depresija, jie nesižudo, lengviau įveikia sunkumus. Tik vaikystėje galima įskiepyti vaikams tas krikščioniškas vertybes, kas yra... pagarba Kūrėjui, sau ir kitiems visiems kūriniams šioje visatoje. Taigi jei tėvai vaikystėje tylės, neugdys, tai vis tiek tuos vaikus ugdys TV ar kiti dalykai. Daugiau
   Prieš 18 mėn. 3 d.

  • Jūsų net pasisakymai kursto religinę neapykantą, todėl su jumis atsisakau daugiau diskutuoti. Pažeidžiamas LT Konstitucijos :18 straipsnis
   Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės.
   25 straipsnis
   Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.
   Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.
   Laisvė reikšti įsitiki...nimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai.
   Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais - tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija.
   26 straipsnis
   Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma.
   Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą ir vienas ar su kitais, privačiai ar viešai ją išpažinti, atlikinėti religines apeigas, praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo.
   Niekas negali kito asmens versti nei būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors religiją arba tikėjimą.

   Ir iki šios vietos pateikiau kaip kompleksinį vaizdą. O paskutinė šio straipsnio eilutė tiesiogiai atsako į jūsų pasiūlymą.

   "Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus."

   Prie to būtų galima dar ir dar vardintin tarptautinės teisės aktus, kurie Lietuvos Respublikoje turi įstatymo galią.
   Daugiau
   Prieš 18 mėn. 3 d.

  • Mintautas Kitkauskas gavo Lietuva 2.0 titulą
   Rėmėjas
   Prieš 18 mėn. 5 d.

  • Mintautas Kitkauskas domisi kategorija (-jom) Dvasingumas, Ekonomika, Energetika, Išeivija, Korupcija, Laisvalaikis, Lietuva 2.0, Mokslas, Noriu patarimo, Politika, Savivalda, Soc. reikalai, Strategija, Sveikata, Švietimas, Technologijos, Teisė, Teisėsauga, Transportas, Užsienio reikalai, Verslas, Verslo idėjos, Žemės ūkis, Žiniasklaida ir viešieji ryšiai, Žmogaus teisės
   Prieš 18 mėn. 5 d.

  • Mintautas Kitkauskas prisijungė prie Lietuva 2.0
   Prieš 18 mėn. 5 d.

  Laiškas išsiųstas
  Jūsų el. paštas
  Antraštė
  Žinutė

  Norėdami palaikyti šią iniciatyvą, turėsite patvirtinti savo tapatybę (mob.) el. parašu arba bankiniu prisijungimu.

  Siūlome Jums 10 nemokamų tapatybės patvirtinimo būdų, jeigu tarp jų visgi nėra Jums tinkamo, kviečiame įsigyti mob. el. parašą - dalis mobiliųjų operatorių tai leidžia padaryti nemokamai, arba atsidaryti sąskaita viename iš nemokamą tapatybės patvirtinimą mums suteikusių bankų.

  Ar sutinkate su tokiomis pasirašymo sąlygomis?

  Norėdami pasirašyti iniciatyvas bei naudotis visomis kitomis Lietuva 2.0 galimybėmis, turite patvirtinti savo tapatybę. Tai galima padaryti šiais būdais:

  Reikalinga mob. el. parašo sutartis ir speciali SIM kortelė su integruotu sertifikatu. Jei dar neturite mob. el. parašo, kviečiame jį įsigyti - dalis mobiliųjų operatorių leidžia tai padaryti nemokamai.

  Reikalinga tapatybės kortelė su integruotu sertifikatu (išduota ne anksčiau kaip 2009 m.) ir kortelės skaitytuvas (plačiau) arba kvalifikuotas mob. el. parašas.

  Jei neturite sąskaitos šiuose bankuose, galite ją atsidaryti nemokamai.

  Su šiais bankais nemokamo būdo, deja, nepavyko rasti - tapatybę patvirtinti galima tik pagal gauto pervedimo duomenis, tačiau tokiu būdu Jūs gausite Rėmėjo statusą ir savo parama prisidėsite prie mūsų veiklos.

  Jūsų duomenys gali būti perduoti VRK ir kitoms atsakingoms LR institucijoms. Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
  Esate šių bankų klientas? Nordea Medicinos