Prisijungę piliečiai
  Atgal

  Atgal Toliau Kalinių darbo jėga

  Oskaras Jankauskas , 2012 m. rugsėjo 8 d.
  Teisė Soc. reikalai Aplinkosauga
  Vystomas

  Problema

  • Nemažėjant nuteistųjų skaičiui verta susimąstyti apie įkalinimo įstaigų prasmę ir naudingumą. Gana daug nuteistųjų apsilanko kalėjime ne vieną kartą tiesiog dėl to, kad kitaip gyventi nemoka, o įkalinimo įstaigos nesugeba jų pakeisti. Todėl galima teigti, kad įkalinimo įstaigos neatlieka savo pagrindinės funkcijos, ir reikėtų galvoti, kokiais būdais būtų galima situaciją pakeisti.

   Plačiau

  Palaikančiųjų skaičius: 58

  Sprendimo palaikymas: 84,48%

  Sprendimai
  Pasiūlymo nr. / Pavadinimas Autorius Sprendimą palaiko
  1. Atliekų tvarkymas įkalinimo įstaigose

   Atliekų rūšiavimas ir perdirbimas yra pakankamai brangus procesas, todėl manau , kad atliekų tvarkymą galima būtų organizuoti pasitelkus tam kalinius. Tegul dirba tautos naudai, kadangi jų išlaikymas irgi kainuoja. Manau , kad taip jie galėtų ir atidirbti savo padarytą žalą visuomenei. Beje ir išleidimas į laisvę ir bausmių trumpinimas galėtų būtį susijęs su atidirbtu laiku ir kokybe rūšiuojant atliekas, taip aš suprasčiau pavyzdingą elgesį. Tam kad nevežt atliekų į savartyną atliekos galėtų atvažiuoti tiesiogiai į įkalinimo įstaigą, o iš jos išvažiuotų jau surūšiuotos ir perdirbtos atliekos . Manau visuomenė tai palaikytų.

  Idėjos ir spendimai

  2. Elektros gamyba

  http://thenextweb.com/shareables/2012/07/13/brilliant-brazilian-prisoners-get-out-early-by-pedaling-exercise-bikes-to-generate-electricity/

  Viename Brazilijos mieste, pavadinimu Santa Rita do Sapucai, yra kalėjimas, kuriame kaliniai mina pedalus ant velotrenažo. Šis velotrenažas generuoja elektros energiją, kuri yra naudojama miesto poreikiui. Kiekviena apkaltinajamo sekundė, praleista šioje “elektrostancijoje'', sumažina jo kalinimo laikotarpį. Daug mini – greit išeisi.Darbas ant velotrenažų tarp kalinių yra itin populiarus. Dauguma pasiryžę minti pedalus tiek dieną, tiek naktį. Šios idėjos autorius - vienas mieste dirbantis teisėjas.

  Už faktą dėkojame Ingai Agapovai.

  3. Plėtoti strateginės savivaldos kultūrą
  Daugiamečiai moksliniai tyrimai rodo, kad nusikaltimai, įkalinimas, kaip nukrypstančio elgesio rezultatas, kyla iš valstybės strateginės vizijos stygiaus. Valstybės strategija vykdo jos piliečių orientacijos poliarizacijos vaidmenį. Strategija - tai tarsi Žemės magnetinis laukas, kuriam veikiant kiekvieno asmens orientacijos kompasas susiorientuoja Žemės magnetinių polių atžvilgiu. Pradingus magnetiniam laukui, kompasai pasiklystų ir prarastų orientaciją. Marijos žemėje nacionalinis strateginis orientyras yra prarastas. Lietuvoje nėra vieningos strateginės orientacijos dėl to, kad neveikia nė viena iš daugelio surašytų strategijų. Kai nėra strateginės savivaldos, įsigali haotiška kiekvieno asmeninės gerovės paiešką, nesivadovaujant bendrais strateginiais tikslais, arba nukrypstantis elgesys, lemiantis būtinybę jį šalinti ir nukrypėlius įkalinti. ...

  Strateginę savivaldą panaikino partijų valdžia - partokratija. Atėjusi į valdžia eilinė partinė grupė, išmetą į šiukšlyną visas iki to buvusias strategijas ir ima siekti gerovės sau, meilikaudama su rinkėjais ir oligarchais. Štai dabartinė partokratijos grupė nesiima spręsti valstybės darnaus vystymosi uždavinių, grąžinti emigrantus, ilginti žmonių visaverčio gyvenimo trukmę, tobulinti švietimą ir t.t. Jai pakanka išminties vien žaisti su minimalios algos didinimu, pensijų kompensavimu ir kt.

  Todėl norėdami mažinti įkalintųjų skaičių, privalome panaikinti partokratiją ir visą šalies veiklą organizuoti strateginių programų pagrindu. Tada Lietuvos piliečiai ims daryti tai, ko reikia visai Lietuvai ir nebereikės daryti to, ko nereikia Lietuvai. Kuo daugiau strateginės savivaldos, tuo mažiau kalinių.

  Daugiau
  Atšaukti
  Susiję pasiūlymai
  Pasiūlymas Būsena Pasiūlymą palaiko
  Bausmės atlikimo sistemos tobulinimas Vystomas 15
  Panaikinti nekonstitucinę partijų valdžią Vystomas 5
  Prisijunkite, jeigu norite komentuoti
  Argumentai
  • 4 Palaiko
  • 8 Neutralūs
  • 2 Kritikuoja
  • 1 Siūlo
  Eglė Kristina Kučinskaitė kritikuoja sprendimą Nr.1 :
  Visiškai suprantu, kad kalinių išlaikymas daug kainuoja. Bet jei įteisinti nemokamą darbo jėgą, užsisuks toks mechanizmas, kuris savaime skatins kišt žmones į kalėjimus ir, be to, sudarys negarbingą konkurenciją smulkiajam verslui. Valstybė, užuot užsiėmusi nusikaltimų prevencija, tinkamu profesiniu orientavimu, smulkaus verslo skatinimu, galės atsipūtus siųst kalinius į stambias įmones galutinai žlugdydama žmonių orumą. Daugiau nemokamos darbo jėgos, didesnė paklausa jai. Kalėjime žmogus turi bū...ti ruošiamas integruotis į gyvenimą, pasikeisti į gerą pusę, o ne automatiškai virsti darbo jėga ten, kur jis visai nenori. Bet koks darbas turi būti tik neprivalomas ir savanoriškas. Daugiau
  8. 2013-05-03 22:25
  Audronė Šimelienė: Visiškai nesutinku, joks darbas nežemina ir nežlugdo žmogaus orumo. Darbas puiki auklėjamoji priemonė, darbas didina savivertę(kalbu ne apie vergus ar išnaudotojus), darbas padeda "pasikeisti į gerą pusę"...
  8.1 2013-05-06 00:36
  Oskaras Jankauskas: Visų pirma , tai nėra nemokama darbo jėga. Kaip jau buvo minėta nuteistieji gautų teisę atlyginti savo skolas: t.y. civilinius ieškinius, bei kalėjimo laiką. Nevyksta kalba apie kalinių siuntimą į stambias įmones. Siūlome atlikti primityvų mažai apmokamą darbą , kurį galima atl...ikti įkalinimo įstaigoje. Savivaldybė perka n visokių paslaugų ar prekių , kurias galėtų sukurti nuteistieji.... Matyt Jūs nebuvote įkalinimo įstaigoje.... Ten beveik kiekvienas kalinys turi asmeninį televizorių, ir šiaip vaizdas , kaip kokioje sanatorijoje..... Juos (ne visus žinoma) tiesiog išlaiko giminės. Kai kurie tiek atsipūtę, kad net kalėjimo maisto nevalgo... Daugiau
  8.2 2015-05-28 12:28
  Audronė Šimelienė rašo apie sprendimą Nr.1 :
  Pritariu bet kokiam kalinių darbui, kuris būtų naudingas visuomenei. Galėtų jie dirbti kaip visi žmonės, ryte išeina, vakare grįžta. Tik niekaip neįsivaizduoju kur visos atliekos tilptų kalėjimo teritorijoje, kaip būtų galima užtikrinti visas sanitarines ir higienos normas bei taisykles.
  1. 2012-09-08 16:10
  Oskaras Jankauskas: Atliekos turėtų eiti konvejeriu pro įkalinimo istaigą , o iš jos išėitų 3-4 konvejeriai jau rūšiuotų atliekų. Kadangi konvejeriai judėtų greitai , ant jų nesikauptų dideli kiekiai atliekų , todėl pabėgti nebūtų galimybės , be to po darbo pilnai reikėtu atlikti apžiūrą, kad nepra...sineštų žaliavos ginklams ar kokių kitų daiktų Daugiau
  1.1 2013-01-07 11:54
  Virginijus Maila rašo apie sprendimą Nr.2 :
  Klausimas visiems apie "žmogaus teises". O tai kaip yra su neatlygintinu darbu senelių namuose, tokia bausmė juk taikoma Lietuvoje? Tai jei tai yra teisėta, tai kodėl 10 metų šiukšlių rūšiavimo kolonijoje yra neteisėta ?
  11. 2013-11-27 22:04
  Nerijus Šimkus rašo apie sprendimą Nr.1 :
  LRK
  48 straipsnis

  Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju.
  Užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje reguliuoja įstatymas.
  Priverčiamasis darbas draudžiamas.
  Priverčiamuoju darbu nelaikoma tarnyba kariuomenėje ar ją pakeičianti alternatyvioji tarnyba, taip pat piliečių darbas karo, stichinės nelaimės, epidemijos ar kitais ypatingais atvejais.
  Priverčiamuoju darbu nelaiko...mas ir įstatymo reguliuojamas teismo nuteistųjų darbas.

  Norint, kad visi kaliniai dirbtų (be išimties) reikės keisti daug teisės aktų, kuriuose būtų aiškiai nurodoma, jog nuteistajam teisėjas gali skirti priedą prie sėdėjimo "belangėje"- darbą, kurį nurodys įkalinimo įstaigos vadovybė ar pan.
  Kitaip, tai sunkiai įgyvendinama.
  Daugiau
  7. 2013-05-02 18:29
  Oskaras Jankauskas: Tai labai valio , jei sugebame priimti įstatymus ir poįstatyminius aktus, mano nuomone daug nereikšmingesnius, tai gal galima sukurti seime darbo grupę , kuri apsvarstytų visas įmanomas galimybes ir imtųsi spręsti šią problemą, darbas gali būti ne būtinai atliekų tvarkymas, galėtų sk...albti skalbinius blaivykloms , ligoninėms , slaugos namams. visą tai galima integruoti į įkalinimo įstaigas, kad sumažinti transportavimo išlaidas. Svarbiausias aspektas , kad įkalinimo įstaigos teiktų naudą visuomenei, tuo pat darbu perauklėjant ir pačius nusikaltėlius. Be to , dirbdami nusikaltėliai galėtų atlyginti ir dalį jiems priteistos žalos.
  Nieko sunkiai įgyvendinamo nėra , tereikia tuo užsiimti ir sprendimą galima tikrai rasti. Nemanau , kad tai sunkesnis darbas už atominės uždarymo projektus ir Būtingės terminalo statybas. Tik reikia tikėtis , kad valdininkai nepradės vogti, nuo įio projekto jau nuo pat pradžių.........
  Daugiau
  7.1 2013-05-02 20:04
  K. Kvietkauskas rašo apie sprendimą Nr.1 :
  Puikūs auksarankiai. Kažkada pirkau "Senukuose" jų pagamintų kabliukų į kaimą. R. Šimašius buvo minėjęs, kad gal su laiku atsiras jų internetinė parduotuvė, o gal jau ir yra.
  Įkalinimo įstaigose gaminami aviliai, gręžiamas gintaras, surenkami dviračiai

  Aviliai bitėms, metalo gaminiai, inkilai ir net - šuns būdos. Tokie gaminiai, pagaminti kalinių rankomis, iškeliauja iš įvairių Lietuvos pataisos namų ir kalėjimų. Amato pramokę įkalinimo įstaigoje vieni nuteistieji į darbą kimba norėdami užsidirbti pinigų.

  5. 2013-04-04 18:57
  Daugiau
  Į viršų
  Laiškas išsiųstas
  Jūsų el. paštas
  Antraštė
  Žinutė

  Norėdami palaikyti šią iniciatyvą, turėsite patvirtinti savo tapatybę (mob.) el. parašu arba bankiniu prisijungimu.

  Siūlome Jums 10 nemokamų tapatybės patvirtinimo būdų, jeigu tarp jų visgi nėra Jums tinkamo, kviečiame įsigyti mob. el. parašą - dalis mobiliųjų operatorių tai leidžia padaryti nemokamai, arba atsidaryti sąskaita viename iš nemokamą tapatybės patvirtinimą mums suteikusių bankų.

  Ar sutinkate su tokiomis pasirašymo sąlygomis?

  Norėdami pasirašyti iniciatyvas bei naudotis visomis kitomis Lietuva 2.0 galimybėmis, turite patvirtinti savo tapatybę. Tai galima padaryti šiais būdais:

  Reikalinga mob. el. parašo sutartis ir speciali SIM kortelė su integruotu sertifikatu. Jei dar neturite mob. el. parašo, kviečiame jį įsigyti - dalis mobiliųjų operatorių leidžia tai padaryti nemokamai.

  Reikalinga tapatybės kortelė su integruotu sertifikatu (išduota ne anksčiau kaip 2009 m.) ir kortelės skaitytuvas (plačiau) arba kvalifikuotas mob. el. parašas.

  Jei neturite sąskaitos šiuose bankuose, galite ją atsidaryti nemokamai.

  Su šiais bankais nemokamo būdo, deja, nepavyko rasti - tapatybę patvirtinti galima tik pagal gauto pervedimo duomenis, tačiau tokiu būdu Jūs gausite Rėmėjo statusą ir savo parama prisidėsite prie mūsų veiklos.

  Jūsų duomenys gali būti perduoti VRK ir kitoms atsakingoms LR institucijoms. Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
  Esate šių bankų klientas? Nordea Medicinos