Prisijungę piliečiai
  Atgal

  Atgal Toliau Nacionalinės e-mokymų sistemos diegimas mokyklose

  Donatas Šimelis , 2011 m. sausio 6 d.
  Švietimas Technologijos
  Vystomas

  Problema

  Mokyklinio lavinimo ašis kaip žinia yra valstybiniai egzaminai. Visi tik jiems ruošiasi, visose klasėse iš esmės dirbama vien tam, kad kuo geriau būtų išlaikyti abitūros egzaminai. Valstybinių egzaminų pliusas - kad abiturientų žinios ir gebėjimai bent jau savo amžiaus grupėje yra įvertinami gan objektyviai. Deja, šių egzaminų organizavimas baisiai daug kainuoja.

  Palaikančiųjų skaičius: 43

  Sprendimo palaikymas: 93,02%

  Sprendimai
  Pasiūlymo nr. / Pavadinimas Autorius Sprendimą palaiko
  1. Nacionalinės e-mokymų sistemos diegimas mokyklose

  Kas būtų, jeigu.. mokyklose įdiegtume nacionalinę e-mokymų sistemą?

  Pasvarstykim, ką ji galėtų apimti.

  1. Nemokami online vadovėliai. Nepasiturintys tėvai nebeturėtų išlaidaut pirkdami, kaip žmonės šneka, brangius vadovėlius, užtektų nusipirkt kompiuterį :)
  2. Kompiuterizuoti testai ir praktinės užduotys. Vėlgi, nereikėtų pirkinėti pratybų, būtų išvengiama subjektyvių vertinimų.
  3. Ir svarbiausia - valstybinio lygio semestro pažymiai. Semestro pažymys būtų vedamas ne skaičiuojant vidurkį, o laikant testą, kuris būtų vertinamas valstybiniu mastu. Naudojant kompiuterius, suprantama. Kasdienių pažymių gal net išvis būtų galima atsisakyti. Kaip dabar visi turbūt nuo 6 iki 12 klasės, kada aktyviau, kada ne taip aktyviai, ruošiasi valstybiniam abitūros egzaminui, taip visi galėtų pastoviai ruoštis valstybiniam semestro testui. Būtų išvengiama subjektyvumo, balo ir žinių santykio skirtumo, priklausomai nuo mokyklos, kurioje mokomasi, ir t.t.

   Tokia sistema aišku nebūtų pritaikoma meniniams-kūrybiniams dalykams, bet matematikai, fizikai, kitiems tiksliesiems - kuo puikiausiai. Manau pritaikoma būtų net ir lietuvių kalbai (gramatika, kalbos kultūra ir pan. testai, analogiškai kaip valstybinių egzaminų testo dalis) ir kitiems ne tiksliesiems dalykams.

   Kokie tokios sistemos minusai? Kad reikia kompiuterių, o jų nėra? Drįsčiau ginčytis, nes jeigu kiekviena kaimo mokykla dar ir neturi kompiuterių klasės, tai įsigis tikrai greičiau, negu tokia e-mokymų sistema bus sukurta ir įdiegta :) Visi kiti galimi minusai - manau tik realizacijos klausimas, ale tikiuosi tamstos mielieji lietuviai kaip visada jų atras ir aprašys komentaruose.

  2. Sistemos "e-mokykla" projektas

  Darbinės mintys apie tai, kaip galėtų atrodyti e-mokyklos portalas:

  ...

  Mokyklos ir mokiniai

  • Portalas pasirašo sutartį su mokykla, ji už(si)registruoja(ma) sistemoje. Iš mokyklos imamas mokestis. 
  • Mokestis imamas pagal tai, kiek tos mokyklos mokiniai realiai naudojasi sistema, ir kiek sistemos funkcijų naudojama.
  • Dalyvaujančių mokyklų Mokiniams prisijungimas ir visa medžiaga nemokama, mokyklos jeigu nori tegu susirenka pinigus iš mokinių, iš mokinių krepšelių ar kaip nori, ne mūsų reikalas, mokiniams medžiaga turi būt nemokama;
  • Mokytojai gali paskirt Mokiniams mokytis pagal tam tikrą medžiagą, tada sistemoje ji išskiriama iš kitų, parodoma tituliniam puslapy ar pan. Kita medžiaga mokiniams lieka prieinama, bet jau jie patys turi domėtis ir ieškoti info.
  • Sistema fiksuoja kiek laiko Mokinys naudojasi kokia medžiaga. Fiksuojamas tik aktyvaus skaitymo laikas (pagal pelės judesius  ir pan.)
  • Galimybė Mokytojui įkelti užduotis ir testus, nustatyti, ar tai „namų darbai“, ar „kontrolinis“. Užduotys matomos tik jo mokiniams.
  • Mokyklos Direktorius gali nustatyti, kad testas būtų matomas ir/ar privalomas visiems jo mokyklos atitinkamos klasės mokiniams.
  • Mokytojai gali „pardavinėti“ savo testus vieni kitiems, kad ir tarp mokyklų, tokiu būdu Pabradės mokytojas gali duoti mokiniams spręsti Licėjaus testą.

  Autoriai ir leidėjai

  • Galimybė Autoriui įkelti savo paruoštą mokymo medžiagą į sistemą;
  • Leidėjas susitaria su autorium dėl „leidybos“ sąlygų – įvertina medžiagą, nustato jos įkainį ir kiek procentų pajamų teks kuriam iš jų.
  • Autorius gali ir pats būti Leidėjas, pats rūpinasi reklama ir tada jam nereikia su niekuo nieko dalintis.
  • Reik manyt Autorius gali turėt ne vieną leidėją net ir tai pačiai medžiagai, tiesiog dalinasi pajamomis su kiekvienu iš jų.
  • Sudaroma galimybė Leidėjams atsiskaityti su Mokytojais už reikiamos „leidyklos“ medžiagos pakišimą mokiniams po nosim :)
  • Už Mokinio naudojimosi sistema laiką portalui sumoka mokykla, nubyra procentas autoriui ir tada iš jo pagal atskirą sutarimą sutartas procentas leidėjui ir mokytojui. Mokestis portalui turbūt fiksuotas, nepriklausomai nuo to, kiek autorius ir leidėjas įvertino medžiagą.

  Žinių vertinimas (testavimas)

  • Švietimo ministerija ar kažkokie te aukšti žmonės (Švietimo valdovas) parenka gerai paruoštą testą kaip „valstybinį“ testą, nustato, kad jis privalomas visiems atitinkamos klasės dalyvaujančių mokyklų Mokiniams. Arba gali patys suvesti testą sudarydami jį iš kelių kitų testų ar visaip te kaip tik nori.
  • Nei mokykla, nei mokytojas nežino, kad jo testas yra parinktas kaip „valstybinis“, kad negalėtų sukčiauti išspręsdamas tą testą prieš tai. Dar kažkokių reik sugalvot saugiklių nuo sukčiavimo.
  • Testas įvertinamas valstybiniu lygiu. Jei užduotis paruošta ne testo forma, kiekvienas mokytojas tikrina savo mokinius ir nurodo ne pažymį, o kokį nors matą – klaidų skaičius ar pan., pagal kurį būtų galima įvertinti valstybiniu lygiu.
  • Mokytojai „skatinami“ pagal jų mokinių rezultatus, t.y. švietimo ministerija išmoka jiems priedus remdamasi šio portalo rezultatais.
  • Kažkas dar portalui turėtų susimokėt turbūt už testus, gal ta pati švietimo ministerija, padarydama testą „valstybiniu“ gautų susimokėt :) Taip pat ir mokytojui, kurio testas padarytas valstybiniu, turėtų nubyrėt.

  Kita

  • Na ir tada šiaip visokie blizgučiai kaip paieška, mokymų medžiagos reitingavimas, komentarai, forumai, mokytojų reitingavimas ir pan. dalykai.
  • Pradžioje reikėtų turbūt susitart su kokiu licėjum ar kita gera mokykla, kurios mokytojai yra kartu ir autoriai knygų ir kuri galėtų gerai pareklamuoti sistemą, jiems paslaugos nemokamos būtų turbūt nes dalyvautų projekte kaip konsultantai ir testuotojai.

  Naudos

  • Autoriui paprasta pateikt mokymo medžiagą ir būti atlyginamam priklausomai nuo medžiagos kokybės.
  • Leidėjas rūpinasi jo „leidžiamos“ medžiagos reklama, susitarinėja su mokytojais dėl būtėnt jo medžiagos naudojimo mokymui. Jam už tai nubyra $ ir jis už tai laimingas paploja rankutėm :)
  • Mokykla (mokytojai) turi pasirinkimą tarp įvairios kokybės medžiagos, mato kiekvienos jų įkainius ir gali atatinkamai pasirinkti mokymo medžiagą pagal savo galimybes. Reik turėt omeny, kad mokykloms (mokytojams) byra pinigėlis ir už testų rezultatus, tai visi suinteresuoti naudotis geresne, kad ir brangesne medžiaga ir visaip ten mokyt mokinius aukščiausiu lygiu :)
  • Mokiniams nebereikia pirkt vadovėlių, visą medžiagą gauna nemokamai. Jų žinios vertinamos valstybiniu lygiu, objektyviai, visi žino savo realias galimybes.
  • Švietimo ministerijai tampa paprasčiau kontroliuoti studijų kokybę, mokymų programas ir šiaip matyti bendrą situaciją;

  Rizikos

  • Didžiausia turbūt dėl testų: kaip išvengt sukčiavimų. Mokytojai būtų suinteresuoti savo mokinių gerais rezultatais, tai būtų linkę visaip sukčiaut. Mokiniams leidus laikyti testus namie, už juos laikytu tėvai/broliai/sesės/kaimynai. Tai reikėtų arba kaip nors filmuot testo metu, arba leist tik mokykloj laikyt testą.
  • Dėl medžiagos rengimo: klausimas, kiek labai atsinaujina ta medžiaga. Spėju kad jau n metų leidžiamos tos pačios pvz. matematikos knygos, kurios atnaujinamos tik dėl nusidėvėjimo, pakeičiamas viršelis, ir tiek. Ar bus užtikrinama sveika konkurencija? Ar čia kaip tik, geras dalykas, nes bus priversti kurti, galvoti ką nors naujo, geresnio?
  • Dar dėl testų: paprastai turbūt kontroliniai rašomi iš uždavinių, pateiktų knygoje. Na čia aš kaip už pavyzdį imu matematiką. Ar šiuo atveju taip pat reikėtų leist sudaryti testus, surinktus iš „namų darbų“ (savikontrolės testų)? Ar leisti kiekvienais metais duoti tuos pačius testus? Ar tiesiog būtų kaupiama klausimų bazė, kiekvienais metais įvedant kažkiek naujų, o sistema testus sudarytų atsitiktinai? Kaip greit atsakymai atsirastų linkomanija.net?
  • Reik nepamiršt nevalstybinės kalbos mokyklų, spec. ugdymo vaikų ir kt. išimtinų atvejų.

  Skaičiukai

  • Tarkim Lietuvoje yra 100000 mokinių. Kiekvienas jų per dieną mokosi po valandą. Už valandą imdami vos 0,01LT, per dieną portalo kūrėjai gauna 1000lt, kas per metus sudaro kažkur 300000lt pastovių pajamų "už nieką". Plius dar ten visokių kitų mokestėlių galima prisigalvot, kad tokia sistema tikrai visiems apsimokėtų.
  Daugiau
  Atšaukti
  Prisijunkite, jeigu norite komentuoti
  Argumentai
  • 6 Palaiko
  • 12 Neutralūs
  • 0 Kritikuoja
  • 1 Siūlo
  Regina Dilienė rašo apie sprendimą Nr.1 :
  Tokių mokymų dalis gali būti ne tik vadovėliai, bet ir video pamokos, kaip kad yra Anglijoje. Tada tiek mokinys, ypač praleidęs pamokas, tiek jaunas ir mažai patirties turintis mokytojas gali pasižiūrėti nufilmuotą pamokos aiškinimo dalį ir viską išmokti. Aš pati iš tokių pamokų mokiausi nagrinėti sudėtingesnę poeziją. Man atrodo, pirmiausia reikėtų surinkti informaciją, kas šioje srityje Lietuvoje jau daroma ar padaryta. Juk įvairūs projektai filmavo pamokas. Tada jūsų idėjos tikrų ne tik tiks...liesiems mokslams, bet ir kalboms, istorijai, geografijai. Daugiau
  7. 2011-07-28 23:20
  Regina Dilienė rašo apie sprendimą Nr.1 :
  Lietuvoje jau buvo INFOTESTAI, bet jie nepasiteisino, nes jų turinys neatitiko mokymo/pamokų turinio.
  Dėl vadovėlių, tai idėja juos perkelti į internetą yra jau sena, užsienyje seniai įgyvendinta. Dar daugiau - ten iš kelių ar keliolikos vadovėlių gali susirinkti sau reikalingą. Kodėl to nėra pas mus ir tikrai greitai nebus? Pažiūrėkit į vadovėlių kainas ir suprasite. Taip, tos kainos netenkina tėvų, mokyklų vadovų, bet užtat jos tenkina visą vadovėlių leidybos mafiją.
  5. 2011-07-28 13:21
  Petras Gedvilas rašo apie sprendimą Nr.2 :
  Kaip minėjau FB, man patiko, palaikau. Fb taip pat rašiau (cituoju): „O neįmanoma padaryt, kad mokytojai galėtų išbandyti individualiai? Tie, kurie nori? Tarkim aš galėčiau su savo dėstomom klasėmis paeksperimentuoti :) Bet, aišku, veltui :) :D "
  6. 2011-07-28 20:08
  Donatas Šimelis: Na, jeigu susiburtų mokytojų iniciatyvinė grupė, kurie dalyvautų kuriant tokią sistemą, ją testuojant, teiktų idėjas dėl reikalingo funkcionalumo ir pan., manau jiems tikrai būtų galima ja naudotis veltui. Jie galėtų būti apjungti į "virtualią mokyklą", ir bandymuose dalyvautų tik projekte da...lyvaujančių mokytojų klasės. Bet na pirmiausia, manau, reikia surinkti bent kokį 1000 palaikančių idėją, tada būtų galima rimčiau kalbėti apie kažkokius veiksmus.

  Beje, mokyklos tai turbūt kaip tik sutaupytų - juk kapcėtų tik centukai ir tik už realų naudojimąsi sistemos priemonėmis (pripažinkime, kad vaikai tikrai nėra linkę to daryti), nemanau kad labai čia nuostolis jiems būtų, turbūt gal net atvirkščiai. Beje, kam konkrečiai dabar mokyklos naudoja moksleivio krepšelius?
  Daugiau
  6.1 2011-07-28 20:15
  Tatjana Sipko: e-mokymų sistema tikrai reikalinga dėl vienos, bet labai svarbios priežasties - vaikas negali lankyti mokyklos. Todėl jinai tikrai būtina. Ši problema turi būti sprendžiama valstybės mastu, nes e-mokymų sistema turi atitikti realybę, turi būti nuolat atnaujinama, kad atitiktų mokymo ...proceso realybę. Bet kalbant bendrai apie mokyklą, kad e-mokymų sistema turi pakeisti vadovėlius ir t.t., tikrai tam nepritariu - jinai gali tik padėti mokymo procesui, paįvairinti jį, nes kol vaikas nepaims pieštuko ir sąsiuvinio į rankas, tol joks mokymo procesas realiai nevyks Daugiau
  6.2 2012-03-16 15:06
  Regina Dilienė rašo apie sprendimą Nr.2 :
  Aš ne visai supratau, ar šitos sistemos esmė yra visai Lietuvai prieinama vienoda mokymosi medžiaga, ar čia kiekvienas mokytojas kurs savo testus ir mokomąją medžiagą? Jei pastarasis variantas, tai jis daug kur yra net mokyklos lygmeniu...
  Dėl egzamino testų, tai nereikėtų pamiršti, kad sukurti gerą testą pagal visus parametrus - matricas, koeficientus, validumą, patikimumą ir t.t.- gali vienetai, tikrai ne kiekvienas. Ir ką daryti su tuo, kad Lietuvoje kiekvienas mokytojas dviejų metų ugdomąjį kursą... gali susidėlioti kaip tik patinka. Todėl ir nacionaliniai tyrimai vyksta tik lyginėse klasėse - 4; 6; 8; 10... Tarkim, sumąstysite egzaminu patikrinti,kaip mokiniai moka citatų skyrybą, tai vieni šito mokosi 9 kl., kiti - 10; 11; 12 klasėse...
  Daugiau
  8. 2011-07-29 22:11
  Donatas Šimelis: Sistemos esmė, sakyčiau, yra moksleivių vertinimas valstybiniu lygiu vedant semestro pažymį. Kiekvienas mokytojas kaip tik nebeturėtų kurti savo testų ir mokomosios medžiagos, nes galėtų pasinaudoti jau sukurtomis priemonėmis. Suprantama, kad testus kurti gali ne kiekvienas, todėl i...r reikalinga galimybė pasinaudoti tuo, ką sukūrė "gebantieji", ogi tiems, kas geba ir kuria, už tai dar būtų ir atlyginama. Va dėl to, kad kursą galima susidėlioti kaip patinka, reikėtų ieškoti sprendimo - arba suvienodinti programas, arba sistemoje reikėtų galimybės mokytojui nustatyti, kokį kursą jis dėsto šį semestrą, kad jo mokiniams būtų skiriamas atitinkamas testas. Daugiau
  8.1 2011-07-30 17:44
  Jurgis Pralgauskis palaiko sprendimą Nr.1 :
  Eteryje skalndo planai apie standartizuotą vertinimą (kuris gali būti ir online automatizuotas)
  Kaip tik projekto pristatymas vasario 15d
  http://vertinimas.pedagogika.lt/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=37&cntnt01returnid=66

  Pvz, užduočių bankas
  http://vertinimas.pedagogika.lt/naudinga-informacija-5

  mokymų medžiaga
  http://vertinimas.pedagogika.lt/seminarai-metodiniu-rateliu-pirmininkams-ir-ar-ju-atstovams

  ps.: Tik pagal mane, tokie testai sunkiai patikrina gilesnį suvokimą (kur y...ra daug sąsajų ir pan.) Daugiau
  14. 2012-02-12 13:27
  Donatas Šimelis: Kaip suprantu šiuo projektu bandoma standartizuoti vertinimo sistemą, tačiau nekalbama apie vertinimą valstybiniu lygiu ne vien valstybinių egzaminų metu, ar ne taip? Ar siūlomas vertinimas priklauso nuo kitų bendraamžių rezultatų?
  14.1 2012-02-12 14:13
  Daugiau
  Į viršų
  Laiškas išsiųstas
  Jūsų el. paštas
  Antraštė
  Žinutė

  Norėdami palaikyti šią iniciatyvą, turėsite patvirtinti savo tapatybę (mob.) el. parašu arba bankiniu prisijungimu.

  Siūlome Jums 10 nemokamų tapatybės patvirtinimo būdų, jeigu tarp jų visgi nėra Jums tinkamo, kviečiame įsigyti mob. el. parašą - dalis mobiliųjų operatorių tai leidžia padaryti nemokamai, arba atsidaryti sąskaita viename iš nemokamą tapatybės patvirtinimą mums suteikusių bankų.

  Ar sutinkate su tokiomis pasirašymo sąlygomis?

  Norėdami pasirašyti iniciatyvas bei naudotis visomis kitomis Lietuva 2.0 galimybėmis, turite patvirtinti savo tapatybę. Tai galima padaryti šiais būdais:

  Reikalinga mob. el. parašo sutartis ir speciali SIM kortelė su integruotu sertifikatu. Jei dar neturite mob. el. parašo, kviečiame jį įsigyti - dalis mobiliųjų operatorių leidžia tai padaryti nemokamai.

  Reikalinga tapatybės kortelė su integruotu sertifikatu (išduota ne anksčiau kaip 2009 m.) ir kortelės skaitytuvas (plačiau) arba kvalifikuotas mob. el. parašas.

  Jei neturite sąskaitos šiuose bankuose, galite ją atsidaryti nemokamai.

  Su šiais bankais nemokamo būdo, deja, nepavyko rasti - tapatybę patvirtinti galima tik pagal gauto pervedimo duomenis, tačiau tokiu būdu Jūs gausite Rėmėjo statusą ir savo parama prisidėsite prie mūsų veiklos.

  Jūsų duomenys gali būti perduoti VRK ir kitoms atsakingoms LR institucijoms. Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
  Esate šių bankų klientas? Nordea Medicinos