Prisijungę piliečiai
  Atgal

  Atgal Toliau Padidinti sveikatos prevencijai skirtas lėšas

  Bronis Ropė , 2014 m. kovo 1 d.
  Sveikata
  Vystomas

  Problema

  • Šiuo metu sveikos gyvensenos skatinimui valstybė skiria apie 1 proc. sveikatos biudžeto išlaidų ir neketina jo ženkliai didinti. Tuo tarpu daugybė šeimų tapo vaistų, alkoholio, tabako pramonės ir savo žalingų įpročių įkaitais. Vietoj to, kad spręstume priežastis, ieškotume išeičių joms šalinti, skiriame didžiules lėšas dorojimuisi su pasekmėmis, tarsi ligų daugėjimas keltų mūsų BVP.

   Plačiau

  Palaikančiųjų skaičius: 14

  Sprendimo palaikymas: 92,86%

  Sprendimai
  Pasiūlymo nr. / Pavadinimas Autorius Sprendimą palaiko
  1. Padidinti sveikatos prevencijai skirtas lėšas

  10 proc. sveikatos biudžeto turi būti skiriama ligų profilaktikai ir prevencijai, kol pasieksime Vakarų standartą (apie 30 proc.)

  Pasisakau už visišką alkoholinių gėrimų reklamos draudimą ir aktyvias žalingų įpročių mažinimo programas. Kokie dar galėtų būti prevencijos būdai - pasiūlykite jūs?

  3. Nuosekliai pertvarkyti gydomąją medicinos kultūrą į sveikatos puoselėjimo kultūrą.

  Gydomosios medicinos kultūra K'(t) yra išeinanti, o sveikatos puoselėjimo kultūra K(t) yra ateinanti. Jų suma kiekvienu laiko momentu yra lygi vienetui - K'(t)+K(t)=1. Lietuvoje vyrauja gydomoji medicina, o valstybė rūpinasi medikais.  Kiekvienas litas, investuotas į sveikatos puoselėjimą, įgalina išvengti 24 litų, kuriuos tenka išleisti gydymui. Sveikatos puoselėjimu kol kas rūpinasi grupės pasišventusių sveikuolių, žaliųjų, atsinaujinančių išteklių energetikos plėtotojų. Politinės partijos, Vyriausybė tvirtai stovi gydomosios medicinos - didžiųjų klinikų, vaistų verslo, teršiančios aplinką naftos, dujų, branduolinės energetikos, šiukšlių degintojų, automobilių, alkoholio, tabako ir kt. teršėjų ir sveikatos griovėjų pusėje. Išlikusiu nuo SSRS laikų "valdymo" ir ekonomikos kultūra dera su gydomąja medicina. ES skatina perėjimą nuo ekonomikos prie darniojo vystymosi kultūros, kur svarbiausias tikslo rodiklis yra ne BVP (ekonomikos paradigma), bet gyventojų visaverčio gyvenimo trukmė.

  ...

  Todėl sveikatos puoselėjimas reikalauja esminių pertvarkymų visuomenėje. Vyraujanti nekonstitucinė partokratija visiškai nepajėgi įveikti vyraujantį gydomosios medicinos klaną. Tokie didvyriai Lietuvoje dar negimė.

  Daugiau
  2. Sveikatos prevencijos finansavimas iš reklamos ar apyvartos

  Siųlau lėšas iš alkoholio, tabako, nesveiko maisto (ir .t.t) reklamos [ar aplamai apyvartos lėšų] skirti sveikatos prevencijos programoms. Paprastumo dėlei galima būtų panaudoti PVM (ne didinant, bet panaudojant surinktą). Tokiu būdu, kuo didesnis rizikos veiksnių reklamavimas ar apyvarta  - tuo geresnis prevencijos programų finansavimas. Nemanau, kad visiškas reklamos uždraudimas duodų realios naudos - žalingus įpročius išnaudojantis verslas tik imsis priemonių draudimams apeiti, o visko kas draudžiama įstatymiškai aprašyti nepavyks (ir būtų naivu). Ką manote?

  ...

  Daugiau
  Atšaukti
  Susiję pasiūlymai
  Pasiūlymas Būsena Pasiūlymą palaiko
  Papildomo (savanoriškojo) sveikatos draudimo (PSSD) koncepcija Lietuvoje Vystomas 2
  Panaikinti nekonstitucinę partijų valdžią Vystomas 5
  Pertvarkyti valstybės savivaldą darnaus vystymosi link Vystomas 1
  Uždrausti nekontroliuojamas technologijas Vystomas 4
  Vengti termino "valdymas" Vystomas 2
  Privalomas kasmetinis sveikatos tikrinimasis Vystomas 8
  Prisijunkite, jeigu norite komentuoti
  Argumentai
  • 4 Palaiko
  • 4 Neutralūs
  • 1 Kritikuoja
  • 0 Siūlo
  Saulius Mikalauskas rašo apie sprendimą Nr.1 :
  Alkoholį priskirti prie narkotinių medžiagų (kas jau seniai PSO buvo padaryta) ir visiškai jį uždrausti. Nulis promilių už vairo, o įkliuvusiems- teisės vairuoti atėmimas dešimčiai metų + tr. priemonės konfiskavimas.
  1. 2014-03-01 09:40
  Povilas Tamošauskas rašo apie sprendimą Nr.1 :
  Sveikatos prevencija - Jūs ką?
  Skirti daugiau lėšų? - kieno sąskaita?
  Ligų profilaktika ir prevencija? - ką konkrečiai turite omenyje?
  Kam drausti reklamą, kai galima įvesti ir/ar griežtinti jos standartus?
  Aktyvios žalingų įpročių mažinimo programos dažnai būna sveiku protu nesuvokiamos, dramatizuotos, velniškai hiperbolizuotos, slepiančios tikruosius faktus, visiškai propagandinės - tokia yra praktika kai programų imasi valstybė, o ne nepriklausomų ir savo sritį gerai išmanančių asmenų organizacijos. Kokias konkrečias programas turite omeny?
  ...
  Alkoholis taip, narkotinė medžiaga, bet kodėl turėtume visiškai uždrausti? Tai yra plaukimas priešsroviui, ilgai su alkoholio draudimu neišsilaikytume kaip ir neišsilaikė JAV 20a. pirmoje pusėje. Įkliuvus prie vairo, sakykim, su 0.08 teisės atėmimas dešimčiai metų? tr. pr. konfiskavimas? Absurdas.

  Toks jausmas, kad Jūsų suvokiamos egzistencijos ribos baigiasi ties Lietuvos Respublikos sienomis. Taipogi absurdas įkalinti organizacijų narius už didmeninę prekybą alkoholiu.

  Jūsų pasiūlymai griautų patį biznį ir tuo pačiu pačią ekonomiką, ko pasekoje Jūsų norimos išspręsti sveikatos saugos problemos tik aštrėtų.

  Išlaikau neutralią poziciją, nes kolkas visi pasiūlymai yra tiesiog laužti iš piršto ir niekuo neparemti.

  Pridursiu, kad kiekvienais metais, kiekvienas iš mūsų galime tiesiogiai dalyvauti ateinančių metų valstybės biudžeto sudaryme. Ar daug čia yra tokių žmonių, kurie aplamai bent nutuokia, kokios sritys įeina į biudžetą ir kokiomis sumomis ten žaidžiama?
  Daugiau
  8. 2014-03-01 12:29
  Povilas Tamošauskas palaiko sprendimą Nr.3 :
  Siūlymą palaikau, nes sutinku, kad reikia daugiau dėmesio skirti sveikatos puoselėjimo kultūrai, bet noriu pabrėžti, kad visiško perėjimo nuo gydomosios medicinos kultūros prie sveikatos puoselėjimo kultūros mes niekada neišvysime taip, kaip dabar nematome absoliučios gydomosios medicinos kultūros. Svajoti galime, bet turime būti ir realistais - geriausia, ką mes galime pasiekti, tai yra harmonizuoti gydomosios medicinos ir sveikatos puoselėjimo kultūras, kad šios abi veiktų sinergiškai ir viena kitą papi...ldytų.
  Mes niekada negalėsime užtikrinti nepriekaištingos visų žmonių tiek fizinės tiek psichologinės sveikatų ar gyvenimo būdų, tai yra neįmanoma kaip ir Utopijos konceptas. Galime ir turime to siekti, bet turime suprasti, kad pabaigos, kada galėsime visiškai atsipūsti nuo sveikatos negalavimų, nebus ir kad gydomoji medicinos kultūra su mumis išliks per amžius. Apibendrinus, toks pasiūlymas "Nuosekliai pertvarkyti gydomąją medicinos kultūrą į sveikatos puoselėjimo kultūrą." man asocijuojasi su kiek konkretesniu Giedriaus siūlymu, kur sveikatos puoselėjimo kultūra būtų puoselėjama potencialiai rizikingų produktų mokesčių sąskaita.
  Prie to paties būtų galima skatinti ir pačių potencialiai rizikingais produktais prekiaujančių organizacijų socialinę atsakomybę. Paskutiniu metu šis konceptas yra kritikuojamas, nes neva organizacijų socialinė atsakomybė tai tik reklamos triukas siekiant didesnio pelno. Manyti galime ką tik norime, bet socialinė atsakomybė ir yra socialinė atsakomybė. Konkretus į galvą šovęs pavyzdys - tradicinį blaivų festivalį "Naisių vasara" galėtų iš dalies finansuoti ir alkoholio pramonės dalyvai (netiesiogiai, o per PVM, akcizus). Turime skatinti socialinę atsakomybę ir organizacijų ir individualių asmenų lygmenyse.
  Daugiau
  15. 2014-03-01 18:48
  Stasys Paulauskas: Virtualioji logika (žr.grafiką) parodo, kad senoji ir naujoji sveikatos kultūros egzistuoja vienu metu. Tačiau senoji išeina, o naujoji ateina. Darnus vystymais yra šio pereinamojo proceso harmonizavimas (kaip Jūs teisingai pastebėjote), kurio metu yra skatinama pažangioji kultūra... ir ribojama išeinanti kultūra. Apie ekstremumus kalbėti neverta, kadangi visą sveikatos kultūros egzistavimo laikotarpį turėsime ir seną ir naują. Modelis padeda susigaudyti raidos kryptingume ir palankiai pozicionuoti visuomenės veiklą. Iš jo matyti, kas už pažangą, o kas prieš ją. Turime būti tik už pažangą. Daugiau
  15.1 2014-03-02 07:59
  Povilas Tamošauskas palaiko sprendimą Nr.2 :
  Esu linkęs palaikyti Giedriaus siūlymą, panaudoti didesnės rizikos produktų PVM ar akcizus būtent tų rizikų mažinimui ir prevencijai. Alkoholio pramonės dalyvių dalis PVM ar akcizais surinktų pinigų išties galėtų būti išskirtinai panaudojami būtent rizikingo alkohlio vartojimo prevencijai. Analogiškai su tabako produktais - dalis PVM ir akcizai galėtų būti nukreipti būtent į tabako keliamų rizikų mažinimą. Nesveiko maisto (sąvoką dar reikėtų konkrečiau apibrėžti) dalis PVM taip pat galėtų būti naudojami š...ių produktų keliamų rizikų prevencijai. Labai logiška - kas ragina rizikingą elgesį (tam tikrų produktų vartojimą), tas iš dalies jį turi ir kompensuoti. Iš dalies, nes galutinį sprendimą, ar vartoti ar nevartoti potencialiai rizikingą produktą, priima vartotojas, o ne produkto tiekėjas, taigi atsakomybė turėtų kristi ne tik ant produkto tiekėjo, bet ir ant vartotojo.
  Neabejoju, kad taikant tokią praktiką, su laiku būtų vis labiau ugdomas ir pats vartotojų sąmoningumas. "Ir avis sveika ir vilkas sotus" - to juk siekiame, ar ne? Siūlymas atrodo racionalus ir tikrai vertas plėtojimo bei konkretinimo.
  Daugiau
  10. 2014-03-01 17:46
  Donatas Šimelis: Pamenu tuo metu, kai buvo svarstomas visiškas reklamos draudimas, vienas iš argumentų prieš jį ir buvo "panaudosim dalį reklamos apyvartos prevencijai". Dalį seimūnų šis argumentas matomai įtikino, tačiau įdomu, kaip čia dabar yra su ta prevencija - ar tai tik ir liko kalbomis, ar k...ažkas visgi padaryta ta linkme? Ir ar už prevenciją nėra/nebūtų užskaitoma pvz. kai koks nors nuobodus valdininkėlis ateina į mokyklą ir paskaito itin nuobodžią paskaitą apie tai, koks alkoholis yra blogis (drinking is bad, m'key :)), mokiniai pažiovauja, o biudžetas - įsisavintas. Todėl reikėtų kažkaip iš esmės pažiūrėti į šią problemą. Yra minčių? Daugiau
  10.1 2014-03-01 18:02
  Povilas Tamošauskas: Elementaru - reikalingas ir prevencijos kokybės kontrolės mechanizmas. Turi būti iškeliami tam tikri žalos prevencijos standartai, kuriuos turi atitikti asmuo ar jų grupė vykdanti prevenciją, kad į mokyklą ateitų įdomus valdininkėlis ir paskaitytų itin įdomią paskaitą, kad alkoh...olis yra ne gėris, ne blogis, o kad alkoholis ir yra alkoholis, o gėris ar blogis, tai čia jau nuo vartotojo priklauso (drinking is bad, but sometimes good, I'll give you the facts and you'll make your own decision, m'kay? :)). Pavyzdžiui, Aurelijaus Verygos blaivumo paskaitos yra tikrai galingos, bet toli gražu netobulos. Gavus papildomą finansavimą, būtų galima suburti didesnę grupę, kad kartu su Aurelijumi rengtų dar spalvingesnes paskaitas. Pradžioje minėti standartai turėtų būti grindžiami objektyviais tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių įvairių sričių mokslininkų ir aukštos klasės specialistų nešališkomis ir griežtai nuo lobistinių bei politinių interesų atskirtomis rekomendacijomis. Daugiau
  10.4 2014-03-01 20:49
  Andrius Gečys palaiko sprendimą Nr.1 :
  Palaikau sveikos gyvensenos skatinimą. Tai kur kas pigiau, nei gydyti jau sergančius. Sutikčiau, kad tam būtų skirta daugiau lėšų. Tik kaip užtikrinti, kad tos lėšos būtų tinkamai panaudotos?
  9. 2014-03-01 14:22
  Daugiau
  Į viršų
  Laiškas išsiųstas
  Jūsų el. paštas
  Antraštė
  Žinutė

  Norėdami palaikyti šią iniciatyvą, turėsite patvirtinti savo tapatybę (mob.) el. parašu arba bankiniu prisijungimu.

  Siūlome Jums 10 nemokamų tapatybės patvirtinimo būdų, jeigu tarp jų visgi nėra Jums tinkamo, kviečiame įsigyti mob. el. parašą - dalis mobiliųjų operatorių tai leidžia padaryti nemokamai, arba atsidaryti sąskaita viename iš nemokamą tapatybės patvirtinimą mums suteikusių bankų.

  Ar sutinkate su tokiomis pasirašymo sąlygomis?

  Norėdami pasirašyti iniciatyvas bei naudotis visomis kitomis Lietuva 2.0 galimybėmis, turite patvirtinti savo tapatybę. Tai galima padaryti šiais būdais:

  Reikalinga mob. el. parašo sutartis ir speciali SIM kortelė su integruotu sertifikatu. Jei dar neturite mob. el. parašo, kviečiame jį įsigyti - dalis mobiliųjų operatorių leidžia tai padaryti nemokamai.

  Reikalinga tapatybės kortelė su integruotu sertifikatu (išduota ne anksčiau kaip 2009 m.) ir kortelės skaitytuvas (plačiau) arba kvalifikuotas mob. el. parašas.

  Jei neturite sąskaitos šiuose bankuose, galite ją atsidaryti nemokamai.

  Su šiais bankais nemokamo būdo, deja, nepavyko rasti - tapatybę patvirtinti galima tik pagal gauto pervedimo duomenis, tačiau tokiu būdu Jūs gausite Rėmėjo statusą ir savo parama prisidėsite prie mūsų veiklos.

  Jūsų duomenys gali būti perduoti VRK ir kitoms atsakingoms LR institucijoms. Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
  Esate šių bankų klientas? Nordea Medicinos