Prisijungę piliečiai
  Atgal

  Atgal Toliau Panaikinti nekonstitucinę partijų valdžią

  Prof. Dr. Stasys Paulauskas , 2014 m. vasario 9 d.
  Politika Savivalda Teisė
  Vystomas

  Problema

  • LR Konstitucijoje įtvirtinta vienintelė teisėta - demokratinė santvarka. "Valstybinės valdžios ar jos institucijos užgrobimas smurtu laikomi antikonstituciniais veiksmais, yra neteisėti ir negalioja." (8 straipsnis). Pastaraisiais metais (maždaug nuo 2000 metų) viešojoje erdvėje vis garsiau skamba epitetai "valdančioji partija", "partinė dauguma", "partijų koalicija", liudijantys apie demokratijos pakeitimą partijų valdžia - partokratija. Nei konstitucijoje, nei Seimo statute nieko nekalbama apie partijų valdžią. Užgrobusios Seimą, politinės partijos prisitaikė sau rinkimų įstatymą ir per daugiamandates apygardas užsitikrino sau nuolatinę vietą šalies parlamente. Partiečiai be ceremonijų prisitaiko sau įstatymus, finansines ir kitas galimybes. Partijos vis giliau prasiskverbia į valstybės tarnybą. Plačiau skaitykite prisegamame straipsnyje "Lietuva: partinė ar teisinga?".  Partijos yra visuomeninės organizacijos, kurių gebėjimai ir kompetencija gali būti siejami vien su dalyvavimu viešosios nuomonės formavime. Partijos nėra valstybės valdymo specialistės, dėl ko jos negali pretenduoti į valdymo klausimų įgyvendinimo vaidmenis. Įsiskverbusios per savo visuomenininkus į valstybės tarnybą politinės partijos menkina valstybės tarnybos profesionalumą, dėl ko akivaizdžiai matomos valstybės degradavimo apraiškos. Pagal konstituciją privalome grąžinti partijas į jų deramą vietą. Partijos gali vien fomuoti viešąją nuomonę. Jų veikla valstybės tarnyboje privalo būti uždrausta.  

   Plačiau

  Palaikančiųjų skaičius: 5

  Sprendimai
  Pasiūlymo nr. / Pavadinimas Autorius Sprendimą palaiko
  1. Panaikinti nekonstitucinę partijų valdžią

  1. Rinkimų įstatyme panaikinti rinkimus daugiamandatėse apygardose.

  2. Uždrausti partijų veiklą valstybės tarnyboje.

  3. Atšaukti iš valstybės tarnybos politinių partijų paskirtus asmenis. Valstybės tarnyba privalo būti formuojama skaidrių ir nešališkų kompetencijos konkursų būdu.

  4. Išaiškinti ir paviešinti asmenis, kaltus už demokratinės santvarkos pakeitimą į nekonstitucinę partokratiją.

  Atšaukti
  Susiję pasiūlymai
  Pasiūlymas Būsena Pasiūlymą palaiko
  Į Seimą ir savivaldybių tarybas rinkti tik tiesiogiai, atsisakyti rinkimų pagal (partijų) sąrašus. Vystomas 19
  Rotacinis pirmininkavimas kiekviename kolegialiame organe Vystomas 1
  Partijos nario nusišalinimas sprendžiant partijų reikalus Vystomas 1
  Mažinti vegetuojančių partijų skaičių Vystomas 18
  Kalinių darbo jėga Vystomas 58
  Partijų finansavimas- asmeninis kiekvieno pasirinkimas Vystomas 8
  Vengti termino "valdymas" Vystomas 2
  Padidinti sveikatos prevencijai skirtas lėšas Vystomas 14
  Teisinė (ne)tvarka Vystomas 0
  Prisijunkite, jeigu norite komentuoti
  Argumentai
  • 1 Palaiko
  • 2 Neutralūs
  • 0 Kritikuoja
  • 0 Siūlo
  Donatas Šimelis rašo apie sprendimą Nr.1 :
  Jūsų siūlymai įdomūs, tik bendram suvokimui norėčiau paprašyti kiek apšviesti kitus, pateikiant susijusios informacijos: pirmiausia, kas ta partokratija - ar tai oficialus, mokslinis terminas, ar paties sugalvotas naujadaras? Ar yra pasaulyje šalių, kurių patirtimi remdamasis siūlote sprendimus? Ar yra pasaulyje pavyzdžių, kur demokratija funkcionuotų be partijų?
  1. 2014-02-09 15:42
  Prof. Dr. Stasys Paulauskas: Gerbiamas Donatai, scholastinė politologija, kitų šalių patyrimas ir kt. menkai pritaikomi šiuolaikinės visuomenės problemų identifikavimui ir sprendimui. Tuo tikslu sukurtos modernios naujos metodologinės sistemos, įgalinančios nagrinėti visuomenės funkcionavimą ir raidą... savireguliacinių mechanizmų pagrindu. Kiekviena organizacija privalo vykdyti jai priskirtą funkciją pagal jos esmę ir gebėjimus. Partijos yra visuomeninės organizacijos, jas sudaro laisvai susitelkę piliečiai, siekianti lygių galimybių savo socialinei grupei. Partijos raiškos metodas - viešosios nuomonės formavimas. Jos sugeba rengti mitingus, formuoti viešąją nuomonę, kelti savo kandidatus į valstybės tarnybą ir kt. Tačiau jos neskirtos valstybei valdyti. Todėl kada jos imasi valdyti, tada randasi nelaimės. Akivaizdus to pavyzdys - Lietuva 1.0. Daugiau
  1.1 2014-02-09 16:12
  Donatas Šimelis: Na, va pavyzdžiui vikipedija rašo: "Politinė partija (iš lot. pars 'dalis') – tai piliečių grupė, susibūrusi į specifinę organizaciją, kurios pagalba jie siekia dalyvauti priimant politinius sprendimus bei palaikyti tam tikrą ideologiją, arba susivienijusi tam tikrų specifinių inter...esų pagrindu. Partijų pagrindinė paskirtis yra rinkimų būdu įgauti galimybę sudaryti vyriausybę ir įgyvendinti savo politines nuostatas." Sprendžiant iš šio apibrėžimo, man atrodytų, kad jos yra skirtos valstybei valdyti. Aišku partinė sistema yra toli gražu ne tobula, ypač Lietuva 1.0 atveju, kur partijos yra menkai susietos su kokiom nors ideologijom, tačiau yra teigiama, kad nieko geriau dar niekas neišrado. Kokiu pagrindu teigiate, kad partijos nėra skirtos valstybės valdymui? Kokiu būdu atsisakius partinės sistemos būtų užtikrinamas politikos nuoseklumas, kaip būtų priimami sprendimai, kiekvienam tempiant į savo pusę ir neieškant jokių bendrumų, vienijančių ideaologijų - ar tai nebūtų kelias į chaosą? Daugiau
  1.2 2014-02-09 16:40
  Prof. Dr. Stasys Paulauskas: Chaosas yra tada, kai visi daro viską. Kiekvienas turi daryti tai, ką geriau už kitus sugeba - tada atsiras tvarka ir efektyvumas. Chirurgas turi daryti operacijas, o partijos turi formuoti viešąją nuomonę. Valdyti jos nesugeba ir tam nėra skirtos. Gaila paciento, kuriam... politikas rauna dantį. :-) Daugiau
  1.3 2014-02-09 17:41
  Zenonas Jančys palaiko sprendimą Nr.1 :
  Labai tvarkingas (nuoseklus) pasiūlymas. Gal būt reiktų sugalvoti, kaip tai pasiekti etapais. Pvz reitingavimo sistema ydinga. Vis tiek nulemia iš anksto gera vieta partiečių sąraše. Reiktų, kad rinkėjai visišką reikšmingumą turėtų. T y net ir pirmoje vietoje esantis, galėtų visai iškristi, jei niekas jo nereitingavo.
  3. 2015-02-02 23:16
  Donatas Šimelis rašo apie sprendimą Nr.1 :
  Beje, sutvarkykite prisegto dokumento teises - dabar man jo neatidaro. Ačiū.
  2. 2014-02-09 15:44
  Prof. Dr. Stasys Paulauskas: Įkėliau failą iš savo PC per Jūsų sistemą. Man rodo. Tada naudokitės šia nuoroda: http://www.ekspertai.eu/paieska?s=partin%C4%97+ar+teisinga&w1=1&w2=1
  Paieška | Ekspertai.eu

  Partijų valdžia, arba partokratija, Lietuvoje jau daugiau nei du deŠimtmečius yra valstybės santvarkos ir gyvavimo atributas. Tačiau jeigu referendume paklaustume žmonių - „Ar reikalinga Jums tokia valstybė?", turbūt gautume nelabai malonų atsakymą.

  2.1 2014-02-09 15:57
  Donatas Šimelis: Ačiū už nuorodą, patikrinsim, ar kartais googlas nepadarė kažkokių pakeitimų, dėl kurių įkelti dokumentai nėra prieinami visiems.
  2.2 2014-02-09 16:11
  Į viršų
  Laiškas išsiųstas
  Jūsų el. paštas
  Antraštė
  Žinutė

  Norėdami palaikyti šią iniciatyvą, turėsite patvirtinti savo tapatybę (mob.) el. parašu arba bankiniu prisijungimu.

  Siūlome Jums 10 nemokamų tapatybės patvirtinimo būdų, jeigu tarp jų visgi nėra Jums tinkamo, kviečiame įsigyti mob. el. parašą - dalis mobiliųjų operatorių tai leidžia padaryti nemokamai, arba atsidaryti sąskaita viename iš nemokamą tapatybės patvirtinimą mums suteikusių bankų.

  Ar sutinkate su tokiomis pasirašymo sąlygomis?

  Norėdami pasirašyti iniciatyvas bei naudotis visomis kitomis Lietuva 2.0 galimybėmis, turite patvirtinti savo tapatybę. Tai galima padaryti šiais būdais:

  Reikalinga mob. el. parašo sutartis ir speciali SIM kortelė su integruotu sertifikatu. Jei dar neturite mob. el. parašo, kviečiame jį įsigyti - dalis mobiliųjų operatorių leidžia tai padaryti nemokamai.

  Reikalinga tapatybės kortelė su integruotu sertifikatu (išduota ne anksčiau kaip 2009 m.) ir kortelės skaitytuvas (plačiau) arba kvalifikuotas mob. el. parašas.

  Jei neturite sąskaitos šiuose bankuose, galite ją atsidaryti nemokamai.

  Su šiais bankais nemokamo būdo, deja, nepavyko rasti - tapatybę patvirtinti galima tik pagal gauto pervedimo duomenis, tačiau tokiu būdu Jūs gausite Rėmėjo statusą ir savo parama prisidėsite prie mūsų veiklos.

  Jūsų duomenys gali būti perduoti VRK ir kitoms atsakingoms LR institucijoms. Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
  Esate šių bankų klientas? Nordea Medicinos