Prisijungę piliečiai
  Atgal

  Atgal Toliau Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos palengvinimas

  Lietuva 2.0 , 2012 m. gruodžio 12 d.
  Politika Teisė
  Įstatymų leidybos iniciatyva

  Problema

  LR Konstitucijoje rašoma: "Įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turi taip pat Lietuvos Respublikos piliečiai. 50 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę, gali teikti Seimui įstatymo projektą, ir jį Seimas privalo svarstyti." 

  Šiuo metu 50 000 parašų rinkti yra numatytas 2 mėn. terminas. Inicijuoti Konstitucijos pakeitimus gali 300 000 piliečių, kurių parašams rinkti yra skirti 4 mėn. Pasinaudojus šia teise, Seimas privalo svarstyti piliečių inicijuotą įstatymo projektą, tačiau neprivalo jo priimti.

  Manome, kad tokioms patariamosioms iniciatyvoms dabartinis įstatymas yra per griežtas - palyginimui, Europos sąjungos piliečių iniciatyvoms Lietuvai yra numatyta 9000 balsų kvota, o jiems surinkti skiriamas 1 metų terminas.

  Sprendimas

  Kovo 27 d. Vyriausioji rinkimų komisija išdavė parašų rinkimo lapus ir leidimą rinkti el. parašus Lietuvos Respublikos Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymo pakeitimams, prailginantiems parašų rinkimo terminus iki devynių (renkant 50000 parašų) ir dvylikos (renkant 300 000 parašų) mėnesių, bei įteisinantiems galimybę visą pilietinių iniciatyvų procesą vykdyti elektroniniu būdu.

  Palaikykite šią iniciatyvą, kad ateityje įstatymą teikiančiai piliečių iniciatyvinei grupei nereikėtų vykti į VRK - vietoj to užtektų pateikti pasiūlymą Lietuva 2.0 ir surinkti jam reikiamą palaikymą, o tam skirtas laikas būtų gerokai ilgesnis.

  Norintys pasirašyti įprastu būdu (ant popieriaus), arba prisidėti renkant "popierinius" parašus, reikiamą informaciją rasite čia: http://blog.lietuva2.lt/parasai/

  Pasirašomas tekstas

  Aš, Lietuvos Respublikos pilietis (-ė), patvirtinu, kad siūlau taip papildyti ir pakeisti šį įstatymą:

  "Projektas

  LIETUVOS RESPUBLIKOS

  PILIEČIŲ ĮSTATYMŲ LEIDYBOS INICIATYVOS ĮSTATYMO

  3, 6, 7, 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

  ĮSTATYMAS

   

  1 straipsnis. 3 straipsnio papildymas 3 dalimi

  Papildyti įstatymo 3 straipsnį 3 dalimi:

  “3. Piliečių parašų rinkimo lapai – šio įstatymo nustatyta tvarka Vyriausiosios rinkimų komisijos išduoti piliečių parašų rinkimo lapai arba šio įstatymo ir Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytus reikalavimus atitinkanti elektroninė piliečių parašų rinkimo forma.”

   

  2 straipsnis. 6 straipsnio papildymas 3 ir 4 dalimis

  1. Papildyti įstatymo 6 straipsnį 3 dalimi:

  “3. Šio Įstatymo nurodytais atvejais, taip pat Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytais kitais atvejais ir tvarka prašymas gali būti pateiktas elektroniniu būdu.”

  2. Papildyti įstatymo 6 straipsnį 4 dalimi:

  “4. Prašymas įregistruoti iniciatyvinę grupę gali būti pasirašomas elektroniniu parašu arba kitu elektroniniu būdu, užtikrinančiu jį pasirašančiojo iniciatyvinės grupės nario tapatybę.”

   

  3 straipsnis. 7 straipsnio papildymas 3 dalimi

  Papildyti 7 straipsnį 3 dalimi:

  “3. Elektroninė piliečių parašų rinkimo forma pasirašoma elektroniniu parašu arba kitu elektroniniu būdu, patvirtinančiu pasirašančiojo piliečio vardą, pavardę ir asmens kodą. Pasirašant elektroniniu būdu nurodyti nuolatinės gyvenamosios vietos nereikia.“

   

  4 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

  1. Pakeisti 9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

  “1. 50 tūkstančių Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, parašams dėl iniciatyvos projekto surinkti nustatomas devynių mėnesių terminas nuo piliečių parašų rinkimo lapų išdavimo.”

  2. Pakeisti 9 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

  “2. Ne mažiau kaip 300 tūkstančių rinkėjų parašams dėl pateikimo Seimui sumanymo keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją surinkti nustatomas dvylikos mėnesių terminas nuo piliečių parašų rinkimo lapų išdavimo.”

   

  Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

  RESPUBLIKOS PREZIDENTAS"

  Nuorodos

  Kaip įgyvendinama?

  Parašų rinkimas piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos palengvinimui baigtas. Rezultatus ir statistiką rasite čia: http://blog.lietuva2.lt/ar-yra-imanoma-surinkti-50-000-parasu/

   

  Ačiū visiems, prisidėjusiems prie pirmųjų žingsnių kuriant dalyvaujamąją demokratiją Lietuvoje!

  Rodyti visus sprendimus
  Sprendimai
  Pasiūlymo nr. / Pavadinimas Autorius Sprendimą palaiko
  4. Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos palengvinimas

  Kovo 27 d. Vyriausioji rinkimų komisija išdavė parašų rinkimo lapus ir leidimą rinkti el. parašus Lietuvos Respublikos Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymo pakeitimams, prailginantiems parašų rinkimo terminus iki devynių (renkant 50000 parašų) ir dvylikos (renkant 300 000 parašų) mėnesių, bei įteisinantiems galimybę visą pilietinių iniciatyvų procesą vykdyti elektroniniu būdu.

  Palaikykite šią iniciatyvą, kad ateityje įstatymą teikiančiai piliečių iniciatyvinei grupei nereikėtų vykti į VRK - vietoj to užtektų pateikti pasiūlymą Lietuva 2.0 ir surinkti jam reikiamą palaikymą, o tam skirtas laikas būtų gerokai ilgesnis.

  Norintys pasirašyti įprastu būdu (ant popieriaus), arba prisidėti renkant "popierinius" parašus, reikiamą informaciją rasite čia: http://blog.lietuva2.lt/parasai/

  1. Piliečių įstatymo leidybos iniciatyvos teisę suteikti 10000 pasirašiusių piliečių

  Siūlome konstitucijos pakeitimus, kurie užtikrintų, kad įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turėtų 10.000 parašų.

  Toks pakeitimas leistų piliečiams daug lengviau ir patogiau pateikti savo pasiūlymus, pageidavimus ir poreikius svarstyti Seimui, tokiu būdu keliant visuomenės pilietiškumą bei pasitikėjimą Seimu, vystytų visuomenės įsitraukimo į valstybės gyvenimą įgūdžius bei leistų tautos išrinktiesiems geriau atstovauti savo rinkėjų interesus.

   

  3. Prailginti terminą ir leisti registruoti iniciatyvines grupes el. būdu

  Šiuo metu deriname Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymo pakeitimus, kurie prailgintų parašų rinkimui numatytus terminus bei įteisintų parašų rinkimo iniciavimą, pasirašymą bei surinktų parašų pateikimą VRK el. būdu. Prikabinami pirmieji variantai.

  2. Prailginti terminą ir nereikalauti gyvenamosios vietos, renkant parašus įstatymų leidybos iniciatyvoms

  Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymas numato, kad konstitucijoje numatytam skaičiui parašų surinkti yra skirtas 2 mėnesių terminas. Taip pat reikalaujama pateikti gyvenamosios vietos adresą.

  ...

  Remdamiesi Europos piliečių iniciatyvos pavyzdžiu, kur Lietuvai surinkti 9 000 parašų yra skirtas 12 mėn. terminas, manome, kad nustatytas terminas yra nepagrįstai trumpas ir siūlome jį prailginti iki 12 mėn.

  Taip pat manome, kad gyvenamosios vietos adreso reikalavimas yra perteklinis, kai pasirašančiųjų tapatybė yra nustatoma naudojant valstybės pripažįstamas tapatybės nustatymo sistemas, tokias, kaip bankinės sistemos. Siūlome panaikinti šį gyvenamosios vietos duomens reikalavimą, paliekant tik vardą, pavardę ir asmens kodą.

  Daugiau
  Atšaukti
  Susiję pasiūlymai
  Pasiūlymas Būsena Pasiūlymą palaiko
  Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos palengvinimui parašų rinkimas popieriniame variante Neaktualus 6
  Prisijunkite, jeigu norite komentuoti
  Argumentai
  • 4 Palaiko
  • 2 Neutralūs
  • 3 Kritikuoja
  • 0 Siūlo
  Dovidas Nekrašas palaiko sprendimą Nr.4 :
  A6 manau, kad 10000 (ar 15 - juk mūsų kiek daugiau nei latvių) yra protingas skaičius. Juk pagalvokit 50 000 - tai yra daugiau nei 1,5% visų lietuvių - šis skaičius yra tikrai per didelis. Tuo tarpu 15 000 - yra lygiai pusė procento. Be to, atsakant į Tado Bojarsko nuogąstavimą, kad bus užverstas Seimas nesąmoningais projektais –
  1. Surinkti tokią sumą el. parašu pasirašiusių ir taip bus pakankamai sunku.
  2. Ir taip Seimas užsikrauna bereikalingais projektais ir pataisom (tradicinės šeimos ginimo proj...ektas, kuris iš kart plika akim buvo matomas kaip prieštaraujantis ES reglamentams, aborto draudimo įstatymas, pasiūlytas LLRA ir t.t.), tik tiek, kad tokius įstatymus gali siūlyti VIENAS seimo narys, kurio įžvalgos tikrai nebus taiklesnės nei 15 000 Lietuvos piliečių.
  Daugiau
  4. 2013-03-28 14:08
  Audronė Šimelienė palaiko sprendimą Nr.4 :
  Akivaizdu, mūsų pastangos nenuėjo veltui. Kažkas pastebėjo šią iniciatyvą, pamąstė ir suprato, kad ji reikalinga. Nors siūlymas kitoks, bet esmė ta pati:
  Valdantieji siūlo lengvinti įstatymų leidybos iniciatyvą piliečiams - Bernardinai.lt

  Grupė valdančiųjų siūlo gerokai palengvinti piliečiams galimybę inicijuoti įstatymus ar jų pataisas.

  9. 2013-05-21 22:13
  Donatas Šimelis: Ooo, reikia būtinai reaguoti! Kokia mūsų pozicija dėl to skaičiaus? Aš tai manyčiau kad vieną skaičių konstitucijoj pakeisti kitu nėra labai protinga - reikėtų arba išbraukti tą skaičių apskritai iš konstitucijos, kad jis būtų nustatomas įstatymu, kuris keičiamas daug lengviau, arba... įvesti kokią nors procentinę išraišką, maždaug kad iniciatyvos teisę turėtų 1% nuo dalyvavusių paskutiniuose rinkimuose piliečių, ar pan. Ką manot? Daugiau
  9.1 2013-05-22 01:30
  Justinas Dūdėnas: Iniciatyva nereiškia, kad įstatymas bus priimtas. Reiktų suprasti, kam apskritai reikalinga ta kvota. Jei tik tam, kad nebūtų smulkmenomis trikdomas seimo darbas - tai kvota galėtų ir būti tam darbo apkrovimui. Pvz. pataisos būtų priimamos visos, nors ir su 100 parašų, bet vienoje ses...ijoje svarstomos tik pvz.5 , surinkusios daugiausia. Demokratijos principų tokia sistema tikrai nepažeistų, o piliečių dalyvavimas gerokai sustiprėtų.
  Daugiau
  9.2 2013-05-22 17:40
  Leonard Vorobej: Man labai patiko Donato siūlymas, kad imti % nuo dalyvavusių rinkimuose skaičiaus. Tai labai puikiai atspindėtų tautos valią. Manau netgi galima būtų orientuotis į 2-3 paskutinių balsavimų rinkmuose vidurkį.
  Toliau labai svarbu būtų pasirinkti tinkamą procentą nuo Balsavusiųjų populiacijos. Dabar pagal mano paskaičiavimus 50tūkst. (priimta tikėtina Lietuvai tapus nepriklausomai) nuo 3,5ml...n. (visos LT papuliacijos, ne balso teisę turinčių) žmonių yra 0,0142857143, t.y. apie 1,4% nuo visos populiacijos. Kadangi niekas lietuvoje negali tiksliai pasakyti, kiek gyventojų mes turime, tad procentą sieti su Lietuvos gyventojų skaičiumi yra nelogiška. Peršasi išvada, kad geriausia būtų sieti su žinomais, tikrais ir nesuklastotais duomenimis, ką puikiai atspindi rinkimai ir Rinkimuose balsavusių piliečių skaičius. Taigi skaičiuokime pagal turimus duomenis (jie yra neginčijamį, skirtingai nei Lietuvos gyventojų sk.) http://www.vrk.lt/2012_seimo_rinkimai/output_lt/rinkimu_diena/ :
  Balso teisę turinčių LR piliečių: 2588418
  Balsavo: 1369909 (52,92%)
  Taigi jei imtume proporcijas, pagal kurias buvo nustatytas dabartinis limitias 50tūkst. (1,4% nuo 3,5mln.) tai gautume, kad reikėtų surinkti 19179 (1,4% nuo visų balsavusiųjų 1369909 skaičiaus) balsų, kad galėtume inicijuoti projektų svarstymą seime. na ir aišku jei mažintume Iniciatyvinės grupės dalį iki 1%, tai reikėtų tik 13699 parašų, kad galima būtų inicijuoti įstatymo svarstymą LR Seime. Paskutinis skaičius man atrodo protingas ir logiškas, nors ir norėtųsi dar mažiau.
  Daugiau
  9.3 2013-05-22 19:10
  Tadas Bojarskas kritikuoja sprendimą Nr.1 :
  Čia yra konstitucinis keitimas. Dirbti tuo klausimų neabejotinai reikia, tačiau pirmas klausimas kiek yra protinga nuleisti kartelę iki 10 000? Marginalai užvers Seimą visokiom nesamonėm. Kitas dalykas, kad šitą klausimą reikia inicijuoti diskusijom viešojoje erdvėje. Neišeskaluoto jo niekada nepatvirtins.
  1. 2012-07-12 09:56
  Donatas Šimelis: Na latvių pavyzdys rodo kad ne taip jau lengva ir tuos 10 000 surinkt.. Šiaip ar taip aišku kad diskutuot reikia, ir na galbūt LT2 gali būti viena iš erdvių diskusijoms? :)
  1.1 2012-07-12 11:26
  Herbertas Alksnevičius: Kas per protingų žmonių kalbos dėl skaičių, neturint bent Europos statistikų arba lyginimas su nėštumu? :)
  Ei, apsijuoksime tokiais argumentais. Reikia derėtis kažkaip rimčiau (pagalvokime)
  O svarbiausia - turėti svetainėje pasirengusių savo parašus bent 200 000 aktyvių piliečių, tada viskas čia veiks ir tapsime didele jėga. Ties svetainės reklama ir... reikia koncentruotis.
  Nes tikrai vargšai ten seime turės darbo, pvz rusai stums savo kalbą kaip Latvijoje, lenkai jau stumia savo nesąmones, o jaunimas ims šaipytis ar reikalauti iš valdžios sekso rytais :) http://peticijos.lt/visos/3627/pasirasyti
  Daugiau
  Marichuanai - Taip! - Peticija.LT

  Marihuanos legalizavimas Lietuvoje.: Peticija už marihuanos legalizavimą arba dekriminalizavimą Lietuvos Respublikoje. Kodėl? Daugelis dabartinių lietuvių mato kanapę kaip neva baisų, nuodingą ir dar nežinia kokį šėtonišką augalą, žmones paverčiantį zombiais, narkomanais ir kitais padugnėmis, sukeliantį socialines, ekonomines ir dar šūsnį kitų problemų.

  1.2 2013-03-31 11:48
  Saulius Kuprėnas: Herbertai, dėl skaičių tai labai įdomu- dabar faktiškai keliasdešimt žmonių priima įstatymus (partijos didelės, bet galutinis žodis manau vistiek lyderių), tuo tarpu 10000 balsų sakot prasidės marazmai? Na čia taip pasamprotavimai apie neteisybę.
  Aš dėl tų 50000 balsų turiu tokią mintį- tas skaičius tik atėjus į seimo rinkimus 50% piliečių, tai atitinkamai iki kitų rinkimų pers...kaičiuojamas maksimalus reikalingas balsų skaičius ir šiuo atveju užtenka tik 25000. Nedalyvauja rinkimuose, neaktyvių piliečių skaičius yra, tai ir šitą atitinkamai perskaičiuoti iki balsuojančių skaičiaus.
  Dėl marihuanos tai niekur pasisakymuose už nemačiau laisvės argumento. Dabar valdžia leidžia nuodytis alkoholiu, tabaku, atseit kovoja:
  http://teisinga.info/i-sveikata-duok-prisidegti/
  Tačiau bendras vaizdas toks: mes jums leisime nuodytis alko/tabaku, tačiau aguonas, kanapes drausime. Jei yra problema su alko IR laikomės draudimų dėl žalos, tai turi būti uždrausta ir alko/tabakas. Tačiau....
  O asmens laisvė auginti kanapes (apie rūkymą net nešneku), ar tas pačias aguonas, nėra net šnekos. Beje, kaip ir laisvė pasidaryti to pačio samogono- valstybei galima, žmonėms ne.
  Daugiau
  Įkalintas laisvėje - Į sveikatą! Duok prisidegti

  Įkalintas laisvėje " Valdžiažmogių dibilizmas " Į sveikatą! Duok prisidegti

  1.3 2013-04-01 11:13
  Saulius Kuprėnas: Herbertai, dėl skaičių tai labai įdomu- dabar faktiškai keliasdešimt žmonių priima įstatymus (partijos didelės, bet galutinis žodis manau vistiek lyderių), tuo tarpu 10000 balsų sakot prasidės marazmai? Na čia taip pasamprotavimai apie neteisybę.
  Aš dėl tų 50000 balsų turiu tokią mintį- tas skaičius tik atėjus į seimo rinkimus 50% piliečių, tai atitinkamai iki kitų rinkimų pers...kaičiuojamas maksimalus reikalingas balsų skaičius ir šiuo atveju užtenka tik 25000. Nedalyvauja rinkimuose, neaktyvių piliečių skaičius yra, tai ir šitą atitinkamai perskaičiuoti iki balsuojančių skaičiaus.
  Dėl marihuanos tai niekur pasisakymuose už nemačiau laisvės argumento. Dabar valdžia leidžia nuodytis alkoholiu, tabaku, atseit kovoja:
  http://teisinga.info/i-sveikata-duok-prisidegti/
  Tačiau bendras vaizdas toks: mes jums leisime nuodytis alko/tabaku, tačiau aguonas, kanapes drausime. Jei yra problema su alko IR laikomės draudimų dėl žalos, tai turi būti uždrausta ir alko/tabakas. Tačiau....
  O asmens laisvė auginti kanapes (apie rūkymą net nešneku), ar tas pačias aguonas, nėra net šnekos. Beje, kaip ir laisvė pasidaryti to pačio samogono- valstybei galima, žmonėms ne.
  Daugiau
  Įkalintas laisvėje - Į sveikatą! Duok prisidegti

  Įkalintas laisvėje " Valdžiažmogių dibilizmas " Į sveikatą! Duok prisidegti

  1.4 2013-04-01 11:13
  Herbertas Alksnevičius: Sauliau, dėl kanapių aš tik humoro forma pavyzdėlį daviau, nenukrypkime nuo temos pavadinimo ir imkimės matematikos. Todėl reikia surinkti labai konkrečius kiekvienos ES šalies duomenis šiuo klausimu (nes tik tokia statistika daro įspūdį). Jei pamatysime kad atsiliekame - tad...a be kalbų reikalaukime keisti kaip ES šalyse. Tik po to gali sekti koks nors inovacinis pasiūlymas, aiškiai parodantis naudą Lietuvai, o ne LT2.0 ar kitai grupei (įsivaizduokime, kad šiuo skaičiaus sumažinimu tikrai naudosis ne tik nesąžiningi, bet ir propagandos apkvailinti piliečiai, net LT priešai...) Daugiau
  1.5 2013-04-01 11:40
  Saulius Kuprėnas: Baimė, kad nesuveiks saugikliai ir sumažinus balsų skaičių, bus prastumpta briedas, neturi būti priežastis nepriimti žmonių interesus atstojančių pasiūlymų. Juk yra tam dar seimas, kuris gali ir atmesti siūlymą.
  Dėl padidėjusio darbo krūvio- bullshit. Jie ten sugeba per dieną tiek visokių pr...ojektų registruoti, įstatymų priimti, skirtingų sričių, kad toks kiekis neįmanomas jau šiandien. Tad prielaida, kad padaugės darbo ne visai tinkama- ten jau dabar supermenai dirba.
  O turėti 200 000 aktyvių pasirašinėtojų, tai truputį utopija.
  Dėl statistikos. Ji parodytų kiek kiekvienoje EU šalyje surenkama parašų, kiek teisės aktų pakeistų būtent dėl piliečių iniaciatyvos? Trumpiau- kas turi matytis statistikoje?
  Daugiau
  1.6 2013-04-01 13:51
  Saulius Kuprėnas palaiko sprendimą Nr.4 :
  Aš atšaukiau čia savo balsą, nes pasirašiau popieriniame variante. Kad nesidubliuotų taip sakant. Šiandien prie pasirašiusių skaičiaus pridėkite dar 5 balsus ;)
  6. 2013-04-17 15:54
  Saulius Kuprėnas rašo apie sprendimą Nr.4 :
  5. 2013-04-12 10:08
  Donatas Šimelis: Tai labai priklauso nuo to, kas per paukštis tas jų gubernatorius. Pas mus Šustauskui nuverst matyt irgi nebūtų kilę didelių problemų. Tačiau niekaip nesuprantu, kam aukštais reikalavimais reikia slopinti piliečių aktyvumą ir ne tokiais "kritiniais" klausimais - juk iš to "bejėgišku...mo" ir prasideda visos "runkeliškumo" problemos. Destabilizuoti valstybės galimybių nelabai matau - tam yra pernelyg daug saugiklių (registravimasis VRK, didelis reikalingų parašų skaičius, bei, piliečių iniciatyvos atveju - Seimas, kuris neprivalo iniciatyvos patvirtinti). Taigi iš to, kad būtų palengvintos sąlygos, matau vien pliusus - tokiu būdu visuomenė įsitrauktų į daugiau diskusijų ir tokiu būdu protingėtų. Daugiau
  5.1 2013-04-12 10:37
  Saulius Kuprėnas: Tai nekeičia DZIN. Iš darbo veiklos patirties: sudėtinga technika, sudėtingos problemos, reikia ieškoti sprendimų čia ir dabar, bet visiem dzin.
  Vienintelis variantas, kai ne DZIN, kai jau reikia dėti parašą. Nes tada jau nėra kaip dzindziliuoti. Priverstinis ne dzin.
  Kitas variantas, kad...a ne dzin- sukramtai ir ant lėkštutės pateiki panosėje. Jei reikia pajudinti savo subinę- DZIN.
  Ir tai darbiniai aiškūs reikalai, apie politinį lygį nėra net ką kalbėti.
  Daugiau
  5.2 2013-04-12 10:47
  Donatas Šimelis: Politiniam lygy matyt labai panašiai - nėra reikalo tikėtis iš masių ko nors daugiau nei tik parašas. Ir tas labai gerai. Įstatymus inicijuoja tie keli procentai išmanančių ir galinčių, tuomet jų iniciatyvoms renkant parašus didėja pilietiškumas, įsitraukimas (manęs kažkas klausią!)... ir skatinamos diskusijos. Labai normalu ir siektina, manau. Daugiau
  5.3 2013-04-12 10:52
  Daugiau
  Į viršų
  Laiškas išsiųstas
  Jūsų el. paštas
  Antraštė
  Žinutė

  Norėdami palaikyti šią iniciatyvą, turėsite patvirtinti savo tapatybę (mob.) el. parašu arba bankiniu prisijungimu.

  Siūlome Jums 10 nemokamų tapatybės patvirtinimo būdų, jeigu tarp jų visgi nėra Jums tinkamo, kviečiame įsigyti mob. el. parašą - dalis mobiliųjų operatorių tai leidžia padaryti nemokamai, arba atsidaryti sąskaita viename iš nemokamą tapatybės patvirtinimą mums suteikusių bankų.

  Ar sutinkate su tokiomis pasirašymo sąlygomis?

  Norėdami pasirašyti iniciatyvas bei naudotis visomis kitomis Lietuva 2.0 galimybėmis, turite patvirtinti savo tapatybę. Tai galima padaryti šiais būdais:

  Reikalinga mob. el. parašo sutartis ir speciali SIM kortelė su integruotu sertifikatu. Jei dar neturite mob. el. parašo, kviečiame jį įsigyti - dalis mobiliųjų operatorių leidžia tai padaryti nemokamai.

  Reikalinga tapatybės kortelė su integruotu sertifikatu (išduota ne anksčiau kaip 2009 m.) ir kortelės skaitytuvas (plačiau) arba kvalifikuotas mob. el. parašas.

  Jei neturite sąskaitos šiuose bankuose, galite ją atsidaryti nemokamai.

  Su šiais bankais nemokamo būdo, deja, nepavyko rasti - tapatybę patvirtinti galima tik pagal gauto pervedimo duomenis, tačiau tokiu būdu Jūs gausite Rėmėjo statusą ir savo parama prisidėsite prie mūsų veiklos.

  Jūsų duomenys gali būti perduoti VRK ir kitoms atsakingoms LR institucijoms. Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
  Esate šių bankų klientas? Nordea Medicinos