Prisijungę piliečiai
  Atgal

  Atgal Toliau Pilietinė iniciatyva "Už blaivią", patvirtinta VRK, iš esmės keičianti Alkoholio kontrolės įstatymą

  Už blaivią , 2016 m. kovo 15 d.
  Soc. reikalai Sveikata Švietimas
  Įstatymų leidybos iniciatyva

  Problema

  Esame trečioje vietoje pagal alkoholio suvartojimą vienam žmogui pasaulyje. 

  Ypač skaudžios alkoholio vartojimo pasekmės tyčinių nužudymų atveju – net trys iš keturių įtariamųjų (kaltinamųjų) nužudymo metu buvo neblaivūs: 2014 m. – 70,4 proc. nuo visų įtariamų tyčiniu nužudymų asmenų, 2011 m. – 73,4 proc. Šeši iš dešimties (57,9 proc.) asmenų, įtariamų dėl sunkių sveikatos sutrikdymų, taip pat buvo neblaivūs. Labai dažnai smurto artimoje aplinkoje naudojimas susijęs su piktnaudžiavimu alkoholiniais gėrimais. Pvz., 2014 m. net 67,5 proc. asmenų, įtariamų grasinimu nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą, ir 69,9 proc. asmenų, įtariamų fizinio skausmo sukėlimu ir nežymiu sveikatos sutrikdymu, nusikaltimo padarymo metu buvo neblaivūs.

  Beveik pusė nustatytų asmenų, kurie buvo įtariami išžaginimais (2014 m. buvo 56,5 proc.) ir seksualiniais prievartavimais (2014 m. – 40,2 proc.), taip pat nusikaltimo metu buvo neblaivūs. Apsvaigę nuo alkoholio buvo ir pusė asmenų, įtariamų viešosios tvarkos pažeidimais. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuva pagal tyčinių nužudymų skaičių, tenkantį 100 tūkst. gyventojų, pirmauja ES ir viršija ES vidurkį beveik šešis kartus. 

  Lietuvos savižudybių rodiklis beveik tris kartus viršija ES-27 vidurkį (10,3 mirties atvejų 100 000 gyventojų), o 63 proc. savižudybių yra siejama su alkoholio vartojimu

  Sprendimas

  Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimu siekiama sumažinti alkoholinių gėrimų prieinamumą, ypač nepilnamečiams. Šio tikslo siekiama mokslu pagrįstomis efektyviomis alkoholio kontrolės priemonėmis, kurios yra rekomenduojamos Pasaulio sveikatos organizacijos ir Lietuvos mokslininkų. Pagrindinės Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitime numatomos alkoholio kontrolės priemonės yra šios:

  - Visiškas alkoholinių gėrimų reklamos draudimas;

  - Leidimas prekiauti alkoholiu tik specializuotose parduotuvėse;

  - Prekybos alkoholiu laiko sutrumpinimas, uždraudžiant prekybą alkoholiu nuo 20 val. vakaro iki 10 ryto;

  - Siekiant, kad mokykloje besimokantys moksleiviai dėl savo amžiaus negalėtų įsigyti ir vartoti alkoholinių gėrimų, legalaus alkoholio įsigijimo ir 

  vartojimo amžiaus padidinimas iki  20 m.;

  - Siekiant užtikrinti moksleivių ir nepilnamečių apsaugą – leidimas prekiauti alkoholiu ne arčiau kaip 200 metrų iki ugdymo įstaigų.

  Pasirašomas tekstas

  Aš, Lietuvos Respublikos pilietis (-ė), patvirtinu, kad siūlau taip pakeisti šį įstatymą:

  Projektas

  LIETUVOS RESPUBLIKOS

  ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I- 857 2, 161, 17, 18, 22, 28, 29, 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 162 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

  2016 m.                     d. Nr.

  Vilnius

  1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

  1. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

  „2. Alkoholinių gėrimų parduotuvė – įrengta pagal šio Įstatymo reikalavimus stacionarioji parduotuvė, kurios prekių asortimentą sudaro tik alkoholiniai gėrimai.“

  2. Pripažinti 2 straipsnio 3 dalį netekusia galios.

   

  2 straipsnis. 161 straipsnio pakeitimas

  Pakeisti 161 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

  161 straipsnis. Prekybos alkoholiniais gėrimais vieta

  Šiame Įstatyme prekybos alkoholiniais gėrimais vieta laikomos alkoholinių gėrimų parduotuvės, restoranų, kavinių, barų, bufetų, kitos stacionariosios viešojo maitinimo vietų patalpos, esančios ne mažesniu, kaip 200 metrų atstumu nuo ugdymo įstaigų, taip pat viešbučių kambarių minibarai, tarptautinio susisiekimo traukiniai, siaurojo geležinkelio traukiniai ir laivai, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviai, vežantys keleivius tarptautiniais maršrutais.“

   

  3 straipsnis. Įstatymo papildymas 162 straipsniu

  Papildyti įstatymą 162 straipsniu ir jį išdėstyti taip:

  162 straipsnis. Specialieji reikalavimai alkoholinių gėrimų parduotuvėms

  1. Alkoholinių gėrimų parduotuvė turi būti visiškai izoliuota nuo gyvenamųjų ar kitų patalpų, nesusijusių su prekių pardavimo organizavimu ar jų sandėliavimu, ir turi turėti atskirą įėjimą.

  2. Alkoholinių gėrimų parduotuvė negali būti įrengta daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose ir mažesniu, kaip 200 metrų atstumu nuo ugdymo įstaigų.”

   

  4 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

  Pakeisti 17 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

  „4. Fiziniams asmenims draudžiama Lietuvos Respublikoje įsigyti alkoholinius gėrimus, teisės aktų nustatyta tvarka nepaženklintus specialiais ženklais – banderolėmis. Fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti viešose vietose, išskyrus prekybos alkoholiniais gėrimais vietas, alkoholinius produktus atidengta pakuote. Fiziniams asmenims draudžiama vartoti, laikyti ir gabenti alkoholio produktus atidarytoje pakuotėje automobilių salonuose, išskyrus autotransporto priemones, kurių salonas yra stacionariai atskirtas nuo vairuotojo vietos. Fiziniams asmenims, turintiems verslo liudijimą, suteikiantį teisę verstis išvežiojamąja prekyba maisto produktais, ir vykdantiems verslo liudijime numatytą veiklą, draudžiama jų darbo metu specialiai šiai prekybai pritaikytose automobilinėse parduotuvėse laikyti ir gabenti alkoholio produktus, taip pat taksi vairuotojams jų darbo metu draudžiama taksi automobiliuose laikyti ir gabenti alkoholio produktus. Fiziniams asmenims taikomą alkoholio produktų laikymo ir gabenimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

   

  5 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

  1. Pakeisti 18 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

  „1. Lietuvos Respublikoje prekiauti leidžiama: alkoholiniais gėrimais – alkoholinių gėrimų parduotuvėse, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose.“

  2. Pakeisti 18 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

  „3.Lietuvos Respublikoje prekiauti alkoholiniais gėrimais draudžiama:

  1) laisvės atėmimo, karinėse ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitose statutinėse, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigose, šių įstaigų ir maldos namų teritorijose. Savivaldybės taryba, gavusi šių įstaigų (išskyrus ugdymo įstaigas) ar religinių bendruomenių vadovybės rašytinį prašymą nustato, kokiu atstumu nuo šios įstaigos ar maldos namų teritorijos draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais;

  2) iš prekybos automatų;

  3) asmenims, jaunesniems kaip 20 metų;

  4) nestacionariosiose mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose. Šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, parduodamiems tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose;

  5) mažmeninės prekybos, viešojo maitinimo vietose, įrengtose didmeninės prekybos įmonių ir importuotojų sandėliuose, kuriuose verčiamasi didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;

  6) alkoholinių gėrimų parduotuvėse, neatitinkančiuose šio Įstatymo 162 straipsnyje nustatytų specialių reikalavimų;

  7) sporto varžybų metu;

  8) kiekvienų metų rugsėjo 1 dieną. Šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, parduodamiems viešojo maitinimo vietose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, laivuose, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat neapmuitinamose parduotuvėse ir specialiosiose prekybos vietose;

  9) nuo 20 valandos iki 10 valandos mažmeninės prekybos vietose. Šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, parduodamiems tarptautinio susisiekimo traukiniuose, laivuose, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, neapmuitinamose parduotuvėse ir specialiosiose prekybos vietose;

  10) švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių, skirtų nepilnamečiams, metu;

  11) nuo 20 valandos iki 10 valandos viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais. Šis draudimas netaikomas viešojo maitinimo vietose, turinčiose licencijas mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais, parduodamiems pilstomiems alkoholiniams gėrimams ar alkoholiniams gėrimams, parduodamiems atidarytoje pakuotėje ir tik vartoti vietoje;

  12) švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių metu.“

  3. Pakeisti 18 straipsnio 4 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

  „1) pilstomus alkoholinius gėrimus. Šis draudimas netaikomas alkoholiniams gėrimams, parduodamiems stacionariosiose viešojo maitinimo vietose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais.“

  4. Pakeisti 18 straipsnio 4 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

  „3) alkoholinius gėrimus asmenims, jaunesniems kaip 20 metų;“.

  5. Pakeisti 18 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

  „5. Alkoholinių gėrimų pardavėjai turi teisę reikalauti pateikti asmens dokumentą, iš visų alkoholinius gėrimus perkančių asmenų, o kai yra abejonių, kad asmuo yra jaunesnis negu 25 metai, privalo iš perkančio alkoholinius gėrimus asmens reikalauti pateikti asmens amžių liudijantį dokumentą. Jeigu toks asmuo nepateikia jo amžių liudijančio dokumento, alkoholinių gėrimų pardavėjai privalo atsisakyti parduoti jam alkoholinius gėrimus.“

   

  6 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

  1. Pakeisti 22 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

  „5) sporto renginių metu;“.

  2. Pakeisti 22 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

   „6) švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių metu;“.

  3. Pakeisti 22 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

  „7) parodose, mugėse ir masiniuose renginiuose.“

  4. Pakeisti 22 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

  „2. Lietuvos Respublikoje draudžiama asmenims iki 20 metų vartoti alkoholinius gėrimus ar jų turėti.“

  5. Pakeisti 22 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

  „3. Licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais turinčios įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų filialai, vykdantys viešojo maitinimo veiklą, privalo užtikrinti, kad prekybos alkoholiniais gėrimais vietose asmenys iki 20 metų nevartotų alkoholinių gėrimų.“

   

  7 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

  1. Pakeisti 28 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

   „3) organizuoti alkoholinių gėrimų pavyzdžių platinimą nemokamai.“

  2. Pakeisti 28 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

  „2. Draudžiama skatinimo veiklai pasitelkti asmenis iki 20 metų.“

   

  8 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

  Pakeisti 29 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

  29 straipsnis. Alkoholio reklamos ribojimas

  1. Lietuvos Respublikoje draudžiama visų formų alkoholio reklama.

  2. Kaip laikomasi šio straipsnio reikalavimų, kontroliuoja Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.“

   

  9 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

   Pakeisti 34 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

  „4. Už šio Įstatymo 18 straipsnio 4 dalies 2, 3, 4, 5 punktų reikalavimų nesilaikymą įmonės, Europos juridiniai asmenys ir jų filialai baudžiami nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų bauda,  o už šių reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per dvejus metus nuo baudos paskyrimo, – nuo aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų iki vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų bauda.“

   

  10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

  1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.

  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2016 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

   

  Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

  RESPUBLIKOS PREZIDENTAS“

  Nuorodos

  2000

  Atšaukti
  Susiję pasiūlymai
  Pasiūlymas Būsena Pasiūlymą palaiko
  Alkoholizmo mažinimas Vystomas 139
  Susiję balsavimai
  Visiškas alkoholio reklamos uždraudimas
  Prisijunkite, jeigu norite komentuoti
  Argumentai
  • 13 Palaiko
  • 6 Neutralūs
  • 2 Kritikuoja
  • 4 Siūlo
  Sandra Piškinė siūlo kaip įgyvendinti sprendimą Nr.1 :
  Dar siūlyčiau ką nors daryti su "girdyklomis", kurie kažkodėl vadinami alaus barais. Alus ten kainuoja centus, vieninteliai jų klientai-asocialūs asmenys, kurie geria tą bjaurastį, nuo kurios nesupranta, kas vyksta aplink. Baisu, kai važiuojant į darbą apie 8val. tenka matyti, kaip iš tokios vietos išsvirduliuoja jauni degradavę vyrai ir moterys, kurie net nesiorientuoja aplinkoje.
  Netoli darbo yra 2 tokie barai, dirba nuo 5val. ryto. Tai per dieną per langus tiek prisižiūrim, kaip tie patys žmonės s...ugeba per dienąpo kelis kartus taip pašvęst, kad draugai juis parneša.
  Manau, tai yra didžiulė problema, kurią reikėtų irgi kažkaip spręsti.
  Daugiau
  12. 2016-03-19 09:30
  Aleksas Tamosevicius: pima sunaikino smulkius ūkius kaimuose dabar naikinami vidutiniai ūkiai kaimuose tai kuo užsiimt kaimieciams , reikia įstatymų tokių kurie leistų vystytis ir palaikytų vidutinius ir smulkius ūkius kaime kad žmonės dirbtų ir negers dirbdami , o dabar turi žmogus keleta eurų tai ...ir pradeda girtuokliaut . turetu darbo prie savo ūkio tai ir negertų nes rūpestis būtų del ūkio ir artimųjų. o cia klykauja alaus barai alkoholio daugiausiai išgeria , runkeliai ir šunauja vieni išvažiavo iš Lietuvos kiti tapo alkoholikais . nuoširdžiai sakau ,kad ne nuo to įstatymo pradėjot Daugiau
  12.1 2016-06-08 20:36
  Gediminas Paplauskas palaiko sprendimą Nr.1 :
  Tinkami žingsniai sveikatinimosi ir išsiblaivinimo link. Alkoholiui gražiuose pakuotėse (melo pakuotėse) ne vieta gausiai vaikų lankomose vietose ir maisto parduotuvėse.
  1. 2016-03-16 07:15
  Audronė Šimelienė palaiko sprendimą Nr.1 :
  Pokalbis su profesoriumi A. Veryga
  Ką siūlo iniciatyva „Už blaivią". Pokalbis su Aurelijumi Veryga

  Pirmoji priemonė yra visiškas alkoholinių gėrimų reklamos draudimas. Apie tai kalbėjome dar 2007-2008 m., ir Lietuva tokį sprendimą jau buvo priėmusi, tačiau neleido jo įgyvendinti atšaukdama jį, dar neįsigaliojusį.

  15. 2016-03-24 22:38
  Laurynas Remeika siūlo kaip įgyvendinti sprendimą Nr.1 :
  Reikėtų daugiau reklamos šiai iniciatyvai ir galimybei pasirašyti el. būdu. Manau didieji portalai galėtų tapti socialiniais partneriais.
  Beje pasirašant su m. parašu viskas vyko labai greitai ir paprastai.
  13. 2016-03-20 09:26
  Donatas Šimelis: Didieji portalai spėju dabar gauna nemažai pajamų iš alkoholio reklamos :)
  13.1 2016-03-21 09:32
  Gvidas Šidlauskas: Visi sutinka kad alkoholis blogis, taigi geriau draudziam reklama kuo labiau. Geriausi resultatai bus veiksmais, o zodziais nieko nepasieksim.
  13.2 2016-03-24 00:20
  Lau Rynas palaiko sprendimą Nr.1 :
  Palaikau tokią iniciatyvą ir tai būtų puiku, bet yra 2 dalykai kurie nepatinka tai alkoholio laiko pardavimo sutrumpinimas ir įsigyjimo turėtu buti visur kaip ir dabar parduodama labai patogu kai dažniausiai visada vėluoju iš darbo grįžti jo darbo laikas baigiasi 20h tad jai kur į gimtadienį reiktų važiuoti tai nei šampano neitų nusipirkti nes pardavinėtų iki 20h ir tik specialiosia parduotuvėse tai butu didelis minusas o su viskuo sutinku taip ir reikia tik siu dvieju dalyku tikrai neapsimoka keisti....
  Daugiau
  8. 2016-03-17 21:29
  Simonas Audickas: Manau, nesunkiai išmoktumėte geriau planuoti laiką alkoholiui įsigyti, jei būtų poreikis iš viso jį pirkti.
  8.1 2016-03-17 23:49
  Mireta Vaičiulienė: Pritariu, pasikeistų įpročiai. O ir gimtadieniai be alkoholio įmanomi, galbūt bus proga išmėginti.
  8.2 2016-03-17 23:55
  Daugiau
  Į viršų
  Laiškas išsiųstas
  Jūsų el. paštas
  Antraštė
  Žinutė

  Norėdami palaikyti šią iniciatyvą, turėsite patvirtinti savo tapatybę (mob.) el. parašu arba bankiniu prisijungimu.

  Siūlome Jums 10 nemokamų tapatybės patvirtinimo būdų, jeigu tarp jų visgi nėra Jums tinkamo, kviečiame įsigyti mob. el. parašą - dalis mobiliųjų operatorių tai leidžia padaryti nemokamai, arba atsidaryti sąskaita viename iš nemokamą tapatybės patvirtinimą mums suteikusių bankų.

  Ar sutinkate su tokiomis pasirašymo sąlygomis?

  Norėdami pasirašyti iniciatyvas bei naudotis visomis kitomis Lietuva 2.0 galimybėmis, turite patvirtinti savo tapatybę. Tai galima padaryti šiais būdais:

  Reikalinga mob. el. parašo sutartis ir speciali SIM kortelė su integruotu sertifikatu. Jei dar neturite mob. el. parašo, kviečiame jį įsigyti - dalis mobiliųjų operatorių leidžia tai padaryti nemokamai.

  Reikalinga tapatybės kortelė su integruotu sertifikatu (išduota ne anksčiau kaip 2009 m.) ir kortelės skaitytuvas (plačiau) arba kvalifikuotas mob. el. parašas.

  Jei neturite sąskaitos šiuose bankuose, galite ją atsidaryti nemokamai.

  Su šiais bankais nemokamo būdo, deja, nepavyko rasti - tapatybę patvirtinti galima tik pagal gauto pervedimo duomenis, tačiau tokiu būdu Jūs gausite Rėmėjo statusą ir savo parama prisidėsite prie mūsų veiklos.

  Jūsų duomenys gali būti perduoti VRK ir kitoms atsakingoms LR institucijoms. Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
  Esate šių bankų klientas? Nordea Medicinos