Prisijungę piliečiai
  Atgal

  Atgal Toliau Prezidentės VETO dėl Seimo priimto azartinių lošimų įstatymo (Nr. XIIP-2843(2))

  Skirmantas Tumelis , 2015 m. gegužės 27 d.
  Politika Žmogaus teisės
  Įgyvendintas

  Sprendimas

  323 el. parašai išsiųsti į prezidentūrą. Laukiame reakcijos.

  Pasirašomas tekstas

  Prašymas

  Dėl „Azartinių lošimo įstatymo“ veto

  2015 gegužės 21d.

  LR prezidentei Daliai Grybauskaitei

   

  Prašome vetuoti 2015-05-21 LR Seimo rytiniame posėdyje priimto Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 2, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 28 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 8(1), 10(1), 10(2), 10(3) straipsniais ir antruoju(1) skirsniu ĮSTATYMO PROJEKTO (Nr. XIIP-2843(2)).

  Prašoma Prezidentės atmesti šį įstatymą kaip antikonstitucinį, ginantį išskirtinai Lietuvos azartinių lošimų rinkoje jau įsitvirtinusias įmones. Įstatymas skatina teisinį nihilizmą:

  • azartinių lošimų pažeidimų apribojimo priemonės atveria kelią Interneto cenzūrai;
  • apriboja naujų rinkos dalyvių (tiek lietuviško tiek užsienietiško kapitalo) galimybes kurti nuotolinių azartinių žaidimų verslą;
  • apriboja Konstitucijos užtikrinamą teisę į konkurenciją, t.y. kuria išskirtines sąlygas jau esantiems būsimiems monopolistams.

  81 straipsnyje įrašyti reikalavimai nepagrįsti jokia laisvos ir sveikos rinkos logika ir akivaizdžiai tarnauja tik jau įsitvirtinusiems patiems stambiausiems Lietuvos azartinių lošimų subjektams – tam, kad būtų gaunama nuotolinių (per Internetą) lošimų organizavimo licencija, reikia jau turėti (citata iš įstatymo):

   ne mažiau kaip 5 fizinius totalizatoriaus punktus žirgų totalizatoriui organizuoti, arba ne mažiau kaip 10 automatų salonų, arba ne mažiau kaip 20 lažybų punktų, arba ne mažiau kaip 20 totalizatoriaus punktų ir teikiančios juose lošimo paslaugas, šio įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka gavusios leidimą organizuoti nuotolinius lošimus ir kai Priežiūros tarnyba patvirtina atitinkamo nuotolinio lošimo reglamentą. Bendrovės, norinčios organizuoti visų lošimo rūšių nuotolinius lošimus, įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis negu 1 158 000 eurų [4 mln. LT]. Jeigu licencijos organizuoti lošimus turėtojas prašymo išduoti leidimą organizuoti nuotolinius lošimus pateikimo dieną nėra įsteigęs šiame straipsnyje nurodytų lošimo organizavimo vietų, jis turi jas įsteigti per 2 metus nuo leidimo organizuoti nuotolinius lošimus gavimo dienos. Nuotolinius lošimus gali organizuoti atitinkamą licenciją ir leidimą gavęs užsienio bendrovės filialas Lietuvos Respublikoje, jeigu šį filialą įsteigęs juridinis asmuo atitinka šiame įstatyme nustatytus įstatinio kapitalo reikalavimus.“

  Akivaizdu, kad nuotoliniams (per Internetą) lošimams organizuoti tikrai nėra būtini fiziniai lošimų punktai. Manome, kad už šių naujai azartinių lošimų įstatyme įrašomų reikalavimų slypi konkrečių privačių interesų protekcionizmas, kuris nėra naudingas LR laisvai rinkai ir teisei.

  Tokie patys argumentai buvo išsakyti ir STT išvadoje (2012.07.09 ir taip pat vėliau papildomuose komentaruose 2015.03.24) parašyta (citata):

  Priešingai, negu nurodo projekto rengėjai, reikalavimas šalia nuotolinių lošimų privalomai organizuoti tradicinius lošimus atitinkamame skaičiuje lošimų vietų, mūsų nuomone, dar labiau padidintų nelegalių lošimų internetu ar kitomis nuotolinio lošimo priemonėmis riziką, kadangi dėl jau perpildytos legalios tradicinių lošimų rinkos ir didelio pradinio kapitalo poreikio dalis potencialių lošimo organizatorių nebus suinteresuoti įteisinti savo veiklos. <...> Visiškai nesuprantama, kodėl siūloma nustatyti, kad nuotolinius lošimus turės teisę teikti tik tie lošimų organizatoriai, kurie organizuoja tradicinius lošimus, būtent Projekte nustatytame skaičiuje lošimų vietų: bent vienuose lošimo namuose (kazino) arba 5 statymo punktuose žirgų sporto totalizatoriui organizuoti; 10 lošimo automatų salonų; 20 lažybų arba 20 totalizatoriaus punktų <...>.Pagal Priežiūros tarnybos interneto puslapyje pateiktus duomenis[1] 2011 metais Lietuvoje buvo: 14 lošimo namų (kazino) (priklausančių 4 bendrovėms), 113 automatų salonų (priklausančių 7 bendrovėms) ir 187 lažybų punktai (priklausantys 4 bendrovėms).“

  Taigi galima dar kartą daryti išvadą, kad kelios bendrovės rado būdų įkalbėti politikus, sutverti tokias sąlygas, kad naujokams į rinką ateiti nebebūtų įmanoma.

  Seimo kanceliarijos Teisės departamentas savo ruožtu savo išvadose teigė (citata):

   <...> kad organizuoti nuotolinius lošimus licencijos organizuoti lošimus turėtojas gali tik tuomet, kai šio įstatymo nustatyta tvarka yra įsteigęs ir teikia lošimo paslaugas ne mažiau kaip vienuose lošimo namuose (kazino), arba ne mažiau 5 totalizatoriaus punktus žirgų totalizatoriui organizuoti, arba ne mažiau kaip 10 lošimo automatų salonų arba ne mažiau 20 lažybų arba totalizatoriaus punktų. Ši norma ginčytina dėl kelių priežasčių. Visų pirma, neaišku ar pakankamai pagrįstas ryšis tarp statymo punktų ar lošimo salonų arba namų atidarymo su nuotolinių lošimų organizatoriaus teikiamų paslaugų kokybės ar savo finansinių įsipareigojimų, kylančių iš nuotolinių lošimų organizavimo, užtikrinimu <...>.

  Mes, pilietiškai nusiteikę asmenys, manome, kad nevetavus šio įstatymo ir įtvirtinus tik kelioms bendrovėms naudingas sąlygas, tiek valstybei, tiek jos piliečiams bus padaryta žala ir sudarytos prielaidos monopolijų kūrimuisi. Taip pat bus įteisinama Interneto cenzūra, bei pažeidžiamas tinklų neutralumo principas (reglamentuojamas ES teise).

  Raginame šį įstatymą vetuoti.

  Nuorodos

  300

  Atšaukti
  Prisijunkite, jeigu norite komentuoti
  Argumentai
  • 8 Palaiko
  • 4 Neutralūs
  • 0 Kritikuoja
  • 0 Siūlo
  Skirmantas Tumelis palaiko sprendimą Nr.1 :
  Aš prieš Interneto CENZŪRĄ!
  1. 2015-05-27 16:59
  Andrius Kasparavičius: Aš irgi prieš cenzūra, bet kaip rodo ne-internetinė patirtis ir kitų šalių patirtis - cenzūra bus. Paprasčiausiai yra visokie pornografiniai ir kitokie žalojantys informacijos šaltiniai su kuriais teisiniu būdu bylinėtis reikia ilgai. Gal geriau būtų siekti atviro ir skaidraus ...cenzūros metodo, į kurį būtų įtraukti nauji mechanizmai kaip nepriklausomi piliečiai-žiuri ir pan? Tai išplaukia iš minties, kad absoliučios teisės ir pareigos neįmanomos, svarbiausia galvoti kaip jas derinti, kad pasiekt geriausia ekvilibriuma(balansa). Daugiau
  1.1 2015-05-27 17:38
  Valdemar Bučilko: Visų pirma, Lietuva yra atrodo vienintelė (civilizuotos) Europos šalis, kur pornografija yra nelegali. Antra, neįrodyta, kad teiginys '"pornografiniai informacijos šaltiniai" žaloja' nėra davatkų išmislas; priešingai, tyrimai lenkia prie to, kad pornografija mažina agresiją ir lyti...nius nusikaltimus. Taigi, aš irgi prieš esančią cenzurą, o tuo labiau prieš naujos įvedinėjimą! Daugiau
  1.2 2015-05-27 23:21
  Skirmantas Tumelis: Bet kuriuo atveju Interneto cenzūra yra ne problemos sprendimas, o tik su simptomais. Ir ta kova su simptomais yra beviltiška. Man tai primena Islame propaguojamus moterų veido dangstymus, kad vyrams nekiltų noras jų užsinorėti.

  Čia kaip akių uždengimas, kad nematytumėm vykstančio... nusikaltimo. Daugiau
  1.3 2015-05-28 16:21
  Andrius Kasparavičius: Tai kodėl tarkim lytiniai organai cenzūruojami gatvėse, per TV ir laikrasčiuose, išskyrus tam tikrus ir specialias vietas.. Manau nereikia nuo kraštutinumo prie kraštutinumo, reikia pažiūrėti į pasaulinę ir fizinio pasaulio praktiką ir panašiai galvoti apie virtualias erdves. ...Bandydami eiti kraštutinumų keliu prarandame energijos ir laiko surasti geresnį pareigų ir teisių santykį. Daugiau
  1.4 2015-05-28 16:25
  Skirmantas Tumelis: Nors pats visada sakau, kad analogijos tarp realo ir virtualo yra beprasmės, bet pats vieną panaudojau. Tarp realo ir virtualo yra tokie skirtumai, kad taikyti vienodas taisykles yra neteisinga. O analogijos tą supratimą tik mažina.

  Manau, sočiai užtektų to, kad Lietuvos piliečiams liktų teisė atšauk...ti savo pinigus statytus virtualiuose kazino (per ten keletą dienų) neregistruotuose Lietuvoje (tiesa, be tų visų nesąmonių apie penkiolisdešimt visokių automatų ar kitokių patalpų). Kaži ar atsirastų dar norinčių organizuoti tokius žaidimus lietuviams :)

  Aišku, kaip tai techniškai realizuoti reiktų pagalvoti gerai...

  Va tik ką daryti su bitcoin'ais, tai kol kas nesugalvoju. Nors kaži ar šis įstatymas kaip nors tą problemą addressintų.
  Daugiau
  1.5 2015-05-29 10:15
  Skirmantas Tumelis rašo apie sprendimą Nr.1 :
  Panašu, kad Prezidentei mūsų parašai pakankamai didelio įspūdžio nepadarė. Įstatymas deja pasirašytas: https://www.lrp.lt/lt/spaudos-centras/pranesimai-spaudai/losimai-internete-turi-buti-kontroliuojami/22921
  Lošimai internete turi būti kontroliuojami | Lietuvos Respublikos Prezidentė

  Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė Azartinių lošimų įstatymo pataisas, kuriomis bus pradėta kontroliuoti azartinius lošimus internete.

  12. 2015-06-08 15:37
  Antanas Vasiliauskas: Losimai skatina pirkimus. Suka ekonomika. Kas suka ekonomika yra naudinga... Visa kita antriniai dalykai
  12.1 2016-03-02 21:09
  Ramūnas Medelis: Prezidentei nerūpi žmogaus laisvė rinktis.
  12.2 2016-10-06 20:02
  Andrius Kasparavičius: Prezidentei galbūt rūpi žmogaus pasirinkimo gebėjimo ribos ir tie kurie tuo piktnaudžiauja?
  12.3 2016-10-13 02:17
  Ramūnas Medelis: Aš sugebu pasirinkti teisingai. Bet man vistiek uždrausta. Čia yra spraga.
  12.4 2016-10-13 17:58
  Andrius Kasparavičius: O kaip kvalifikuotai patvirtinti kokios jūsų pasirinkimo įvairiose situacijose ribos? Išlaikyti egzaminus kelis?
  12.5 2016-10-21 02:44
  Ramūnas Medelis: Mano istorija papasakoja apie mano pasirinkimo ribas.
  12.6 2016-10-21 21:21
  Viktoras Kentra rašo apie sprendimą Nr.1 :
  Nerandu įstatyme nieko apie internetinių vardų blokavimą ir nurodymus interneto tiekėjams. Gal galite paaiškinti iš kur ištraukta ta kalba apie cenzūrą?
  5. 2015-05-28 15:53
  Vytautas Šaltenis: 20^7.2.3 ir 20^7.3.
  5.1 2015-05-28 17:47
  Skirmantas Tumelis: 3. Priežiūros tarnybos nurodymai skubiai pašalinti informacijos prieglobos paslaugų teikėjo saugomą informaciją, riboti atsiskaitymų už dalyvavimą nelegalių lošimų organizatorių organizuojamuose lošimuose ir laimėjimų išmokėjimą per Lietuvos Respublikoje veikiančius bankus ar kitas finansų įstaigas juos gavus...iems asmenims yra privalomi.

  IR

  7. Atsiskaitymų už dalyvavimą nelegalių lošimų organizatorių organizuojamuose lošimuose ir laimėjimų išmokėjimo per Lietuvos Respublikoje veikiančius bankus ar kitas finansų įstaigas ribojimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

  Kur "įgaliota institucija" gali būti ir lošimų kontrolės tarnyba, kuriai būtų suteikiamos neproporcingai didelės galios.
  Daugiau
  5.2 2015-05-29 10:17
  Ramūnas Medelis palaiko sprendimą Nr.1 :
  As nepritariu interneto cenzurai!
  13. 2015-06-15 20:21
  Naglis Puteikis rašo apie sprendimą Nr.1 :
  Pritariu vetavimui.
  11. 2015-06-03 13:24
  Daugiau
  Į viršų
  Laiškas išsiųstas
  Jūsų el. paštas
  Antraštė
  Žinutė

  Norėdami palaikyti šią iniciatyvą, turėsite patvirtinti savo tapatybę (mob.) el. parašu arba bankiniu prisijungimu.

  Siūlome Jums 10 nemokamų tapatybės patvirtinimo būdų, jeigu tarp jų visgi nėra Jums tinkamo, kviečiame įsigyti mob. el. parašą - dalis mobiliųjų operatorių tai leidžia padaryti nemokamai, arba atsidaryti sąskaita viename iš nemokamą tapatybės patvirtinimą mums suteikusių bankų.

  Ar sutinkate su tokiomis pasirašymo sąlygomis?

  Norėdami pasirašyti iniciatyvas bei naudotis visomis kitomis Lietuva 2.0 galimybėmis, turite patvirtinti savo tapatybę. Tai galima padaryti šiais būdais:

  Reikalinga mob. el. parašo sutartis ir speciali SIM kortelė su integruotu sertifikatu. Jei dar neturite mob. el. parašo, kviečiame jį įsigyti - dalis mobiliųjų operatorių leidžia tai padaryti nemokamai.

  Reikalinga tapatybės kortelė su integruotu sertifikatu (išduota ne anksčiau kaip 2009 m.) ir kortelės skaitytuvas (plačiau) arba kvalifikuotas mob. el. parašas.

  Jei neturite sąskaitos šiuose bankuose, galite ją atsidaryti nemokamai.

  Su šiais bankais nemokamo būdo, deja, nepavyko rasti - tapatybę patvirtinti galima tik pagal gauto pervedimo duomenis, tačiau tokiu būdu Jūs gausite Rėmėjo statusą ir savo parama prisidėsite prie mūsų veiklos.

  Jūsų duomenys gali būti perduoti VRK ir kitoms atsakingoms LR institucijoms. Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
  Esate šių bankų klientas? Nordea Medicinos