Prisijungę piliečiai
  Atgal

  Atgal Toliau Programinis sprendimas 'Atvira partija'

  Rimantas Martinonis , 2017 m. lapkričio 17 d.
  Politika Technologijos Žiniasklaida ir viešieji ryšiai
  Įgyvendinamas

  Problema

  Dabartinės partijos yra neefektyvios, joms trūksta atvirumo, o nariams - motyvacijos ir laiko. Dėl to partijose sprendimus priima lyderiai, o dauguma likusių narių yra neaktyvūs. Visuomenė partijomis pasitiki menkai, iškilę burbulai greitai subliukšta, naujų, perspektyvių veidų - trūksta. Taigi, partijoms yra gyvybiškai svarbu atsinaujinti, prisitaikant prie beprotiškos gyvenimo skubos, vis plačiau IT sprendimais besinaudojančios visuomenės ir augančių jos lūkesčių, susijusių su atvirumu ir skaidrumu.

  Palaikančiųjų skaičius: 16

  Sprendimai
  Pasiūlymo nr. / Pavadinimas Autorius Sprendimą palaiko
  1. Programinis sprendimas "Atvira partija"

  Partijos komunikacijai ir valdymui sukurti internetinę svetainę ir mob. aplikaciją, kuriose:

  ...

  • Sukeliama partijos hierarchinė struktūra ir visi nariai
  • Partijos nariai balsuoja el. būdu taryboje (atviru bei „slaptu“ būdu) bei kitais svarbiais klausimais. Taip pat gali pateikti argumentus už-prieš.
  • Partijos atsakingi asmenys mato balsavimų rezultatus, gali jais paremti savo nuomonę, norimus klausimus, balsavimų rezultatus paviešinti, vykdyti visuomenės nuomonės apklausas
  • Galimybė „sekti“ partijos narių, kuriais pasitikiu, veiklą - matyti jų aktyvumą, balsavimus, argumentus ir pan.
  • Atsižvelgiant į partijos hierarchinę struktūrą klausimai skirstomi į vietinio ir valstybinio lygio, balsavimų rezultatus galima analizuoti pagal skyrius, regionus, amžių, lytį, palyginti partijos balsavimų rezultatus su ne narių nuomone ir pan.
  • Prieš rinkimus kiekvienam partijos nariui būtų pateikiamas narių sąrašas pagal balsavimų atitikimą su tavo nuomone, sekėjų skaičių ir pan., juo būtų galima remtis reitinguojant rinkiminį sąrašą. 
  • Pagal paviešintus klausimus suinteresuoti asmenys galėtų pasitikrinti, su kuo partijoje sutampa nuomonė (manobalsas.lt analogas partijos rėmuose, tik paremtas realiai vykusiais balsavimais). Žurnalistai, politologai galėtų rasti įdomios informacijos, ją susisteminti ir pateikti apibendrinimus.
  • Nori balsuoti ir daugiau funkcijų - tapk partijos nariu čia pat užpildydamas nario registracijos formą.

  Naudos:

  • El. balsavimas partijos viduje bet kuriuo metu ir iš bet kurios pasaulio vietos
  • Greiti sprendimai, paprastas ir patogus naudojimas (pvz. balsavimas vieno mygtuko paspaudimu telefone)
  • Griežtas savikontrolės mechanizmas
  • Visuomenės įtraukimo galimybė, nuomonės apklausos
  • Krizių valdymas – lyderiams lengva pagrįsti savo nuomonę
  • Partijos narių veiklos pasiekimai ir vertinimas
  • Rinkiminio sąrašo reitingavimas remiantis realiais duomenimis, o ne "grožio konkurso" principu
  • Saugu ir patikima:
   • naudojamos saugumo priemonės, suderintos su asmens duomenų apsaugos inspekcija ir partija
   • galimybė patikrinti savo balsą
   • sistema priklauso partijai

  Viso to rezultatas:

  • Skaidri, atvira, moderni partija
  • Pranašumas prieš konkurentus
  • Augantis aktyvių narių skaičius
  • Skaidrūs sprendimai, atskaitomybė
  • Partijoje vertinamas individualumas ir laisvė

   

  Tokia partija galėtų realizuoti visuomenėje dažnai skambančias, tačiau dabartinėje politinėje sistemoje sunkiai įgyvendinamas idėjas:

  • Kadencijų limitas. Partija galėtų užtikrinti, kad asmenys, išrinkti pagal partijos sąrašą, sekančių rinkimų metu į sąrašą nebūtų įtraukti. Tačiau jie galėtų dalyvauti vienmandatėse apygardose, arba būti naujai išrinktų atstovų patarėjais.
  • Tiesioginė demokratija (greitieji referendumai) - jeigu tam tikru klausimu sistemoje būtų surenkamas nustatytas balsų kiekis, o balsavimo rezultatas nėra artimas 50/50, atitinkamas balsavimas išrinktiesiems partijos atstovams galėtų tapti įpareigojantis.
  • Atstovaujamoji demokratija 2.0 - galimybė deleguoti savo balsą srities ekspertams, kai pats neturiu nuomonės (nebalsuoju) konkrečiu klausimu.
  • Žinių patikrinimas (egzaminas) partijos kandidatas - į partijos rinkimų sąrašą būtų įtraukiami tik tie nariai, kurie būtų išlaikę LR konstitucijos ar pan. egzaminą, paruoštą nepriklausomų ekspertų.
  • Įpareigojantys politikų pažadai - prieš rinkimus kandidatai sistemoje galėtų deklaruoti savo pažadus, kurių įgyvendinimą po rinkimų būtų galima sekti, automatiškai siunčiant įvairius įspėjimus ir priminimus pažadų nesilaikantiems politikams, kritiniu atveju šalinant juos iš partijos ir sistemos.

   

  Ar Lietuvoje atsirastų partija, pasiruošusi įsidiegti panašų sprendimą? O gal čia galėtų būti naujos politinės jėgos variklis? Gal kažkas panašaus pasaulyje jau yra sukurta ir naudojama?

  Daugiau
  2. Socialinis tinklas www.steemit.com

  Žmonių įsitraukimą į politiką ir politinės veiklos efektyvumą, politinių partijų skaidrumą galima didinti pasinaudojant jau veikiančia platforma www.steemit.com. Šios blockchain technologijos pagrindu veikiančios platformos privalumas yra tai, kad jos dalyviai už kokybišką turinį gauna STEEM ir STEEM DOLLAR virtualią valiutą, kurią vėliau gali konvertuoti į Eurus ir persivesti į savo banko sąskaitą. Šios lėšos gali būti panaudotos tolimesniai politinių idėjų sklaidai per politines kampanijas.  

  Atšaukti
  Prisijunkite, jeigu norite komentuoti
  Argumentai
  • 4 Palaiko
  • 3 Neutralūs
  • 1 Kritikuoja
  • 2 Siūlo
  Simonas Audickas rašo apie sprendimą Nr.1 :
  Darom naują. Surinksim 800 asmenų, ir važiuojam.
  1. 2017-08-30 09:31
  Donatas Šimelis: Kad lyg 2000 reikia :)
  1.1 2017-08-30 09:38
  Simonas Audickas: o ar čia bėda?
  1.2 2017-08-30 15:06
  Donatas Šimelis: It depends :) dar reikėtų kad jie ir mokūs būtų, nes tie programiniai sprendimai patys tai nesusikuria ir PR'as pats nepasidaro :)
  1.3 2017-08-30 15:12
  Simonas Audickas: Partijos nariai moka nario mokesti, cia pradziai.. man tai tik kilo klausimas, ar asmenys deklarave gyvenama vieta uzsienyje, gali balsuoti - buti partijos nariais, ir kaip butu tikrinama tos vietos deklaracija, jei dalyvavimas butu nuotoliniu budu.
  1.4 2017-08-30 15:26
  Donatas Šimelis: Nežinau, čia galiotų tos pačios taisyklės, kaip visoms partijoms, reikėtų ir suvažiavimą surengti su visais tais 2000 narių ir pan. O dėl deklaruotos gyv. vietos negaliu kažko pakomentuot, man nėra akivaizdu, kam ji išvis čia reikalinga, pilietis, tai ir gali būt nariu, kam rūpi ta ...gyvenama vieta? Daugiau
  1.5 2017-08-30 15:43
  Simonas Audickas: Na yra regionine politika, ir balsavimas pagal gyv. vieta i savivaldybes.
  1.6 2017-08-30 16:00
  Donatas Šimelis: Tai čia priklauso nuo partijos skyrių - ar būtų kažkoks atskiras skyrius emigrantams, ar turėtų prisirašyt į kažkokį pasirinktinai, čia manau yra detalės. Bet kokiu atveju nariais tikrai turėtų turėt galimybę būt.
  1.7 2017-08-30 16:05
  Rimantas Martinonis: Suvažiavimą surengti su visais tais 2000 narių nebūtina. Užtenka 200 įgaliotinių.
  1.8 2017-09-06 11:24
  Donatas Šimelis: Na taip, bet turbūt tada kiekvienas iš jų turėtų turėti po 10 notaro patvirtintų įgaliojimų?
  1.9 2017-09-06 11:28
  Rimantas Martinonis: Reikės panagrinėti. Labai nenustebčiau, jei toks archaiškas reikalavimas išlikęs. Turiu nuojautą, kad įstatymai leidžia panašius reikalus (įgaliojimo, balsavimo susirinkime ir t.t) spręsti elektroninio parašo pagalba, tik kokie nors poįstatyminiai aktai gali trukdyti.
  1.10 2017-09-06 11:35
  Rimantas Martinonis: Pagal Politinių partijų įstatymą "Steigėjas gali Civilinio kodekso nustatyta tvarka įgalioti kitą steigėją atstovauti jam politinės partijos steigiamajame suvažiavime (susirinkime, konferencijoje). Vienas steigėjas gali pagal įgaliojimus atstovauti ne daugiau kaip dešimčiai kitų steigė...jų."
  Civilinis kodeksas nustato, kad "Turi būti notaro patvirtinami šie įgaliojimai: 1)....;2) įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą." Kadangi Politinių partijų įstatyme ir kituose įstatymuose tokių išimčių nenumatyta, vadinasi, po 10 notaro įgaliojimų reikėtų :) Kyla klausimas, kodėl aš negaliu tiesiog elektroniniu parašu įgalioti kitą asmenį atstovauti mane steigiamajame susirinkime ir išvis, kodėl partij ngali būti įsteigta "online"? Beje, šis atvejis yra tik vienas iš daugelio, kai teisės aktai nežinia kokiais sumetimais žmones varinėja tai pas notarus, tai į registrų centrą, tai nurodo šimtams ar tūkstančiams žmonių susirinkti " į susirinkimą"... :) Vienas iš Atviros partijos tikslų galėtų būti iš teisės aktų pašalinti visas nuostatas, kurios riboja šiuolaikinių informacinių technologijų pritaikymą.
  Daugiau
  1.11 2017-09-06 12:59
  Juozas Masteika palaiko sprendimą Nr.1 :
  Balsavimas visais atvėjais slaptas, gal dėl procedūrinių dalykų galima balsuoti atvirai
  5. 2017-08-31 12:43
  Donatas Šimelis: Jeigu dauguma balsavimų slapti, pradingtų labai daug analizės, nuomonių sulyginimo ir pan. galimybių. Kodėl jie turi būti slapti? Juk kad ir Seime dauguma balsavimų yra atviri, slapti - tik susiję su asmenybėm ir pan. Bijau, kad viską įslaptinus, tokia sistema prarastų prasmę..
  5.1 2017-08-31 13:08
  Zenonas Jančys: Tokia sistema taptų gyvuoju organizmu-audiniu, kuri augtų intelektualiai. Bet jei balsavimai būtų slapti - būtų prarasta galimybė atšaukti savo nuomonę pasikeitus aplinkybėms, atsiradus naujiems svaresniems argumentams. Tada nieko ypatingo iš tos sistemos nebeliktų - nebesiskirtų nuo ...ligšiolinių uzurpacinių partijų. Daugiau
  5.2 2017-09-01 22:06
  Rimantas Martinonis palaiko sprendimą Nr.1 :
  Palaikau "Atviros partijos" idėją. Pateikiu nuorodą į panašų australų projektą, - https://voteflux.org/. Gal kažką galima būtų iš jų perimti.
  Flux | Upgrade Democracy

  Flux is a new political party designed to connect Australians directly to Parliament and change politics forever!

  4. 2017-08-30 11:01
  Donatas Šimelis: Patiko flux'as, iš tiesų labai panašus sprendimas į lietuva 2.0 - įdomu bus stebėti, kaip jiems sekasi įtraukti visus piliečius, mums tai nelabai suveikė, todėl šitas siūlymas kiek kitoks - orientuotis į konkrečią partiją ir jos narius, visuomenę paliekant tik kaip stebėtojus. Matau... flux akyvumo pikas buvo prieš pat jų 2016 m. rinkimus - įdomu, kokia ten būsena dabartinė projekto, ar jis realiai veikia, ar čia irgi tik rinkiminis triukas buvo? :) Daugiau
  4.1 2017-08-30 11:42
  Vytautas Narbutas palaiko sprendimą Nr.1 :
  Idėjos sklando ore. Paskutiniu metu pats galvojau apie kažką panašaus. Turiu keletą minčių dėl įgyvendinimo:
  • partijos stojimo mokestis - programėlės kaina
  • partijos statutas - kaip 'licence agreement'.
  • mėnesinis mokestis galėtų būt nedidelis, pvz 1eur.
  • partijos nariai galėtų balsuoti ir dėl įstatymų priėmimo seime, visų narių balsas ir išrinkto atstovo balsas galėtų veikti 50/50 principu - tokiu būdu išrinktas atstovas visada išlaikytų ryšį su partija, o partija matytų kaip vykta balsavimas. Didesnis įsitr...aukimas.

  Visa kita praktiškai sutampa su Donato Šimelio pateiktu pasiūlymu. Dar yra minčių dėl reitingavimo sistemos pagal aktyvumą ir pan bet čia gal smulkmenos.
  Svarbiausia, kad sistema būtų labai lengvai prieinama, įtrauktų daugiau žmonių. Reiktų tik pasėdėt prie tokios partijos nuostatų. Asmeniškai manau, kad tai būtų geras variklis naujai jėgai. Gal kažkada ir kitos perimtų panašias praktikas.
  Daugiau
  10. 2017-11-30 22:14
  Simonas Audickas: kaip siūlytumėte spresti, dvigubos narystės partijoje klausimą, kai vienas narys priklausytų ir miškininkų partijai ir atvirajai?
  10.1 2017-12-05 08:55
  Vytautas Narbutas: Manau kad viską galima numatyti ir reglamentuoti. Variantas a) Gali priklausyti TIK vienai partijai - viskas kaip ir paprasta; b) gali priklausyti IR kitai partijai - čia truputį keistūsi specifika pačio mechanizmo iš esmės. Tokiu atveju, manau "atvira partija" būtų daugiau įranki...s, nei kad partija siauresne prasme. Kaip skaidrinimo, įsitraukimo ir pilietiškumo įrankis puikiai galėtų egzistuoti. Kol kas sakyčiau taip, bet neatmesčiau ir kitokio varianto, nors dabar sunku įsivaizduot, kaip tai veiktų.. Daugiau
  10.2 2018-03-22 08:28
  Rolandas Šiaulys siūlo kaip įgyvendinti sprendimą Nr.2 :
  geriau politinis-socialinis tinklas, išplečiantis kuo daugiau savo veiklą.
  techniškai realizuot nesunku, bet palaikyti gyvibingumą reikės idėjinių lyderių.
  9. 2017-11-18 11:40
  Rimantas Martinonis: Taip, norint ko nors pasiekti, turi būti lyderiai, kurie ne tik generuoja idėjas, bet ir nuolat rūpinasi jų įgyvendinimu. Bet kuri bent kiek ilgiau besitesianti veikla neįmanoma be resursų. Deja, resursų teikėjai dažnai linkę stipriai pakoreguoti idėjas, o kartais net jas sukompromituoja. Platforma Steemit.com yra unikali tuo, kad gali tapti p...ilnaverčiu politiniu - socialiniu tinklu, kuris finansiškai atlygina aktyviems dalyviams, teikiantiems naudą visam tinklui. Tai daroma ne iš kokio nors "rėmėjo" lėšų, o per kriptovaliutos generavimo algoritmą. Ši kriptovaliuta (STEEM) gali būti visiškai legaliai konvertuota į eurus ir pervesta į dalyvio asmens sąskaitą. Plačiau apie šios valiutos generevimą - https://steem.io/SteemWhitePaper.pdf Daugiau
  Steemit

  Steemit is a social media platform where everyone gets paid for creating and curating content. It leverages a robust digital points system (Steem) for digital rewards.

  9.1 2017-11-20 09:55
  Daugiau
  Į viršų
  Laiškas išsiųstas
  Jūsų el. paštas
  Antraštė
  Žinutė

  Norėdami palaikyti šią iniciatyvą, turėsite patvirtinti savo tapatybę (mob.) el. parašu arba bankiniu prisijungimu.

  Siūlome Jums 10 nemokamų tapatybės patvirtinimo būdų, jeigu tarp jų visgi nėra Jums tinkamo, kviečiame įsigyti mob. el. parašą - dalis mobiliųjų operatorių tai leidžia padaryti nemokamai, arba atsidaryti sąskaita viename iš nemokamą tapatybės patvirtinimą mums suteikusių bankų.

  Ar sutinkate su tokiomis pasirašymo sąlygomis?

  Norėdami pasirašyti iniciatyvas bei naudotis visomis kitomis Lietuva 2.0 galimybėmis, turite patvirtinti savo tapatybę. Tai galima padaryti šiais būdais:

  Reikalinga mob. el. parašo sutartis ir speciali SIM kortelė su integruotu sertifikatu. Jei dar neturite mob. el. parašo, kviečiame jį įsigyti - dalis mobiliųjų operatorių leidžia tai padaryti nemokamai.

  Reikalinga tapatybės kortelė su integruotu sertifikatu (išduota ne anksčiau kaip 2009 m.) ir kortelės skaitytuvas (plačiau) arba kvalifikuotas mob. el. parašas.

  Jei neturite sąskaitos šiuose bankuose, galite ją atsidaryti nemokamai.

  Su šiais bankais nemokamo būdo, deja, nepavyko rasti - tapatybę patvirtinti galima tik pagal gauto pervedimo duomenis, tačiau tokiu būdu Jūs gausite Rėmėjo statusą ir savo parama prisidėsite prie mūsų veiklos.

  Jūsų duomenys gali būti perduoti VRK ir kitoms atsakingoms LR institucijoms. Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
  Esate šių bankų klientas? Nordea Medicinos