Prisijungę piliečiai
  Atgal

  Atgal Toliau Rinkimų, atšaukimo ir referendumų reorganizacija

  Andrius Kasparavicius , 2012 m. liepos 19 d.
  Politika
  Vystomas

  Problema

  Lietuvoje dauguma žmonių nepasitiki Seimu, teisėtai rinkta valdžia, žmonės jaučia šalyje neteisingumą, bet rinkimų tvarka labai konservatyvi su labai mažai grįžtamojo ryšio tarp Seimo narių ir rinkėjų. Nors konstitucija numato, kad svarbiausi šalies klausimai sprendžiami referendumu - atrodo, kad tokių per paskutinį dešimtmetį net nebuvo, nors per tą laiką Lietuva buvo savižudybių šalis nr1 visame pasaulyje ir ko gero pagal santykinį emigravimą, netekdama iki 30% savo šalies gyventojų. Išeivijos Lietuviai vangiai balsuoja rinkimuose, dėl kelių priežasčių - viena iš jų vien tik dėl rinkimų važiuoti balsuoti - per "mažai zuikių nušaunama vienu metu".

  Palaikančiųjų skaičius: 26

  Sprendimai
  Pasiūlymo nr. / Pavadinimas Autorius Sprendimą palaiko
  1. Rinkimų, atšaukimo ir referendumų reorganizacija

  Rengti vietos ir šalies balsavimus, rinkimus ir referendumus reguliariai kiekvienais metais per žinomiausias nepriklausomybės šventes vasario 16 ir kovo 11. Šiuo sprendimu būtų pasiekti tokie pokyčiai:

  1) Vienmandatėse - žymiai stipresnis ar net revoliucioningas grįžtamasis ryšys tarp rinkėjo ir Seimo nario - reikėtų susitarti dėl konkrečios formulės, kad "teisingas" žmogus išbūtų Seime ilgiau, o "neteisingas" būtų savireguliacijos būdų pašalintas po savo pažadų nevykdymo arba kokio kito neteisingo elgesio. Pvz Balsuojama kiekvienais metais už sarašą kandidatų, kaip ir dabar išrenkami Seimo nariai, tačiau po metų vėl balsuojama ir jeigu išrinkti nariai surenka mažiau nei 35% (na tarkim pradžioje vardan stabilumo, galima moksliškai patikslinti šiuos skaičius) arba naujas kandidatas surenka daugiau nei 65%, tai Seimo narys pakeičiamas. Jeigu nepakeičiamas, tai kiekvienais metais šios ribos keičiasi atatinkamai 40% ir 60%, trečiais metais 45% ir 55%, ketvirtais - 50%50% ir t.t. Tokia tvarka priverstų politikus nuolatos bendrauti su rinkėjais ir jiems įtikti, ir jei tik rinkėjai pamatytų blogą išriinktąjį, jie galėtų arba balsuoti daugiau už naujus narius arba nebalsuoti už esamą narį ir įvyktų pokytis.. Už kiekvienus neišrinktus metus kiekvienam nariui šis procentas kristų po 5% taip vėl natūraliai palengvinantis "grįžimą į valdžią" natūralia dinamika po vienerių ar daugiau metų.

  2) Daugiamandatėse - tas pats, pritaikyti tokius pat koeficientus..

  3) Savivaldybėse, seniūnijose ir seniūnaitijose..

  4) Per vasario 16 skelbiant pagrindinius rinkimus, ir kovo 11 - jei reikia pakartotinius, reikštų, kad tiek pačios šventės būtų žymiai prasmingesnės, tiek dalyvaujančių žmonių būtų žymiai daugiau ne tik Lietuvoje bet ir užsienyje, kadangi praktika rodo, kad žmonės gausiai dalyvauja šiose šventėse, bet ne rinkimuose. Žmonės lengviau rastų laiko ateiti į rinkimus ir taip pats pasilinksminti demokratijos/laisvės proga.

  5) Reguliarumas leistų sumažinti kaštus, nes kasmetiniai rinkimai leistų nusistovėti tvarkai, nereiktų kaskart "nuo nulio" kurti rinkimų komisijas ir pan.

  6) Tuo pačiu kaskart būtų lengviau rengti referendumus apsisprendžiant svarbiausiais tų metų klausimais, taip kaip nurodyta konstitucijoje. T.y. būtų galima apsispręsti dėl to kas svarbiausia Lietuviams, kokios problemos, ar pvz reiktų daugiau skirti dėmesio karui keliuose ar karui su savižudybėmis, ar statyti branduolinę elektrinę, įteisinti homoseksualias šeimas ir pan. Į referendumus turėtų pakliūti to meto svarbiausi klausimai, siūlymai turėtų ateiti tiek tiesiogiai iš piliečių surinkus reikiamą skaičių balsų, tiek iš Seimo ar kitų svarbių institucijų, keliančius ilgalaikius uždavinius ir pan.

  7) Referendumai, kaip ir rinkimai būtų visų lygių - nacionaliniai, apskričių, rajonų, seniūnijų ir seniūnaitijų.

  8) Kadangi rinkimai būtų žymiai dažniau ir šventinėmis dienomis ir kasmet žinomi, būtų daug sunkiau priekaištauti, kad neišėjo suplanuoti ar reikėjo dirbti ar pan. O jei vienais metais ir neišeitų, tai kitų rinkimų ilgai laukti nereikėtų.

  9) Prezidento rinkimai galėtų išlikti tokie patys iki kol paaiškės šių pertvarkų rezultatai.

  10) Šie pokyčiai tikriausiai geriausiai atspindėtų žmonių didžiausią lūkestį - kad išrinktieji ir piliečiai turėtų glaudesnį grįžtąmąjį ryšį tiek geruose tiek bloguose darbuose.

  11) Kintančios ribos(šiuo atveju procentinis barjeras) yra artimiausios realiam gyvenimui(kaip ir gauso pasiskirstymas valstybiniuose brandos egzaminuose), jei teisingai nustatytos, jos užtikrina tiek gerą rezultatą, tiek stabilumą tiek natūralius, bet kokybiškus pokyčius, neleidžiant "vandeniui užsistovėti".

  12) Kolektyvinė žmonių atmintis nėra didelė, gyvenimas sparčiai greitėja, todėl vieneri metai ko gero yra neblogas laiko tarpas žmonių darbams įvertinti, nes mažiau būtų per greitai, o daugiau būtų informacijos perteklius.

   

  Kartu su šiuo įstatymo siūlymų taip pat turėtų sekti kiti padedantys motyvuoti tkrają demokratiją, t.y., kad piliečiams atstovautų jų tikrasis atstovas, pvz labai aktualu išeivijai. Taip pat referendumo iniciatyvai turėtų užtekti tarkim 35tūkst parašų - lyginant, kad  8mln. gyv. turinčių Šveicarijoje reikia 100tūkst.

  Taip pat siūlyčiau plačiau naudoti santykinius skaičius atlygiams ir kitiems rodikliems susieti. Pvz. jeigu tikimės, kad seimo nariai bus protingesni už likusius 90% žmonių, tai projektuojant/modeliuojant/skatinant jiems turėtume ir mokėti tokią algą, t.y. pagal darbo rinkos tyrimus, nustatyti, kad jie gautų ne mažesnę algą negu gauna 10% turtingiausių Lietuvos žmonių. Tai paskatintų protingesnius žmones nebijoti "purvino" seimo ir dirbti kaip normalų darbą, tikintis sąžiningo ir teisingo atlygio. Taip pat seimo nariai žinotų, kad jeigu kils bendros Lietuvių pajamos, automatiškai kils ir jų alga.

  2013 Vasario 8 duomenimis "Seime plušantiems 138 parlamentarams, Valstybės tarnybos departamento duomenimis, talkina 534 padėjėjai-sekretoriai."

  Dabartiniai seimo narių atlygiai 5000lt(2013metais, apytiksliai, į rankas) nėra joks paskatas Lietuvoje siekti inovacijų, būti veiklesniems nei daugelis kompiuteristų dirbančių Lietuvoje ir gaunančių panašias algas ar juolab vietoj darbo tautai, pabėgusių į užsienį eilinių darbininkų atlygiai. Algos nepriklausomoje Lietuvoje yra vienas svarbiausių faktorių skatinant imtis šio svarbaus darbo - būti seimo nariu. Turint galvoje, kad Lietuvai reikalingas našumo didinimas, reikštų, kad reikia mažinti seimo narių skaičių, o iš sutaupytų pinigų pakelti algas. Mano siūlymų reiktu perpus mažinti seimo narių skaičių ir trigubai pakelti seimo nario algas. Iki 15tūkst į rankas. Tai vistiek būtų tris kart mažiau nei gauna europarlamentarai - citata iš interneto laikraščio alfa:

  ""Šiuo metu europarlamentaro alga yra tokia pati kaip ir Lietuvos Seimo nario alga – 9215 litų (su mokesčiais, ant popieriaus), tačiau kitaip nei lietuviams parlamentarams, EP nariams priklauso nemaži priedai: dienpinigiai už darbą plenarinėse sesijose ir komitetų posėdžiuose, kelionpinigiai, biuro išlaikymo išlaidos ir pan. Įvairiais skaičiavimais, atsižvelgiant į darbo apimtį bei keliones, europarlamentaras į rankas gauna apie 45–50 tūkst. litų."

  Be abejonės Europos parlamento rinkimai rodo, kad ten neišrenkami kažkokie patys protingiausi, na gal apart keleto.. Tačiau EP rinkimai yra pakankamai maži, kad išjudintų potencialą kuris manau yra Lietuvoje. Laikas parodė kad ir gimstamumą Lietuvoje galima padidinti ir saulės energijos bumą sukelti jei tik pinigų įdedama. O kodėl nesukėlus politikos bumą tarp galvotų vyrų? Juk gyvenam kapitalo laikais..? Iškarto korupcijos gal ir neišnaikinsime, bent jau dalis gabių jaunuolių galės galvoti apie karjerą seime, o ne emigraciją. Vakarų šalių patirtis rodo, kai gauni daugiau švarių pinigų, tai yra motyvaciją labiau galvot ir brangint darbą.

  2012 rinkimuose kandidatus į antrą turą vienmandatėse nulėmė vidutiniškai ir apytiksliai 46.35% galiojusių biuletenių. Tai reiškia, kad iš balsavusiųjų mažuma nusprendė už ką dauguma turės balsuoti antrame ture. Šiai problemai spręsti pasaulyje naudojama "Alternative Vote" mechanizmas, kai vienmandatėje yra reitinguojami kandidatai ir jų išrinkimas vyksta panašiai kaip Lietuvoje stojant į universitetus.

  Demokratija ne tada, kai kiekvienas gali balsuoti už ką nori. Demokratija bus tik tada, kai svarbiausi valstybėje priimami sprendimai atitinka rinkėjų daugumos valią.

  Jeigu šiuos pokyčius galėtume vadinti tobuliausiais-revoliucioningais, po kurių visi kiti siūlymai ir pokyčiai jau būtų daug lengviau pasiekiami, tuomet suburkime šito įgyvendinimui pačią stipriausia komandą ir sudėkime visas jėgas.

   

  Atšaukti
  Susiję pasiūlymai
  Pasiūlymas Būsena Pasiūlymą palaiko
  Referendumų sistema tiksliai tokia kaip Šveicarijoje, arba dar labiau modernizuota Vystomas 18
  Prisijunkite, jeigu norite komentuoti
  Argumentai
  • 2 Palaiko
  • 4 Neutralūs
  • 0 Kritikuoja
  • 2 Siūlo
  Andrius Kasparavičius palaiko sprendimą Nr.1 :
  Seimui pakanka 34 narių?

  Panašu, kad Seimas pats nusprendė, kiek jam reikia narių normaliam įstatymų leidybos darbui. Rinkėjai jau kurį laiką stebi, kad formuojasi nauja darbo praktika - nubalsuoti už vieną ar kitą pasiūlymą pakanka net mažiausio minimumo parlamentarų.

  7. 2015-11-11 13:13
  Simonas Audickas: Ir ką dabar galvoti... ?
  7.1 2015-11-11 13:22
  Andrius Kasparavičius: Galvoti kaip patvarkyti lankomumą: mažinti jų skaičių, kelti algas, motyvuoti ir pan :)
  7.2 2015-11-11 13:23
  Simonas Audickas: tai matai, kad nėra kas juos kontroliuotų. Nori sėdi, nori nesėdi, nori balsuoja, nori ne..
  7.3 2015-11-11 13:27
  Andrius Kasparavičius: Galvoju irgi reiktų kandidato anketoje nurodyti praeitos kadencijos balą sudarytą iš lankomumo, balsavimų skaičiaus, bendrų finansinių išlaidų( įskaitant mašinos, kanceliarijos ir patarėjų) dar gal galima kaip nors paskaičiuoti susitikimų su rinkėjais skaičių ir reitingą, bet ...čia laikui bėgant. Daugiau
  7.4 2015-11-11 13:33
  Simonas Audickas: Tai siūlai įtraukti VRK, kad pridėtų priedą, prie būsimos kandidato antketos, kuria sudarytų ta informacija?
  7.5 2015-11-11 13:36
  Andrius Kasparavičius: Tikrai taip.
  7.6 2015-11-11 14:16
  Donatas Šimelis rašo apie sprendimą Nr.1 :
  Dėl paties pasiūlymo aprašymo, manau jis kiek ilgokas, todėl siūlyčiau tekstą šiek tiek struktūrizuoti: pradžioj aprašyt kas konkrečiai siūloma (kasmetiniai visų lygių rinkimai ir referendumai per valstybines šventes, procentinis barjeras, referendumų iniciatyvoms reikiamų parašų sumažinimas), o paskui - išvardinti šių pokyčių naudas. Nes dabar šiek tiek pasimeta siūlymai tarp jų naudos aprašymų.
  4. 2012-07-20 08:38
  Gvidas Astromskas: Tekstas tikrai verčia pagalvoti ir yra įdomus. Pasiūlymais siekiama sukurti tam tikrą motyvacijos ir atskaitomybės sistemą, kuri yra būtina efetyviam valdymui. Pritariu Donatui - pasiūlymai yra išbarstyti. Be to, kai kurie pasiūlymai yra nepriimtini man, pvz seimo narių alga. Todėl pas...iūlymus reikia išskirstyti atskirai (pvz. pasiūlymas 1, ir .t.), kad kiekvienas pasiūlymas būtų vertinamas atskirai, ir nebūtų jausmo, kad kišamas vienas didelis paketas.
  Daugiau
  4.1 2015-09-18 11:06
  Andrius Kasparavičius palaiko sprendimą Nr.1 :
  A. Kasparavičius. Referengeitas (I): Premjere, Lietuvą valdo mažumos | Alkas.lt

  Antradienį, po valdančiosios koalicijos politinės tarybos posėdžio, premjeras Algirdas Butkevičius kalbėdamas apie reikalingų parašų skaičiaus barjero mažinimą nuo 300 tūkst.

  6. 2014-02-05 16:22
  Donatas Šimelis: Straipsnis, o ypač skaičiukai - įdomūs, bet va pačioj pradžioj spėju nėra kalbama apie praėjusius metus, o šiais metais tai Kovo 4 d. dar neatėjo, tai panašu, kad susimaišei mėnesiuose, ar ne? :)
  6.1 2014-02-05 18:57
  Andrius Kasparavičius: Tai jau tikrai, vasario 4 :)
  6.2 2014-02-05 18:58
  Andrius Kasparavičius: Čia redaktoriaus klaida šiaip. Reikia paprašyt pataisyti čia pvz near tokios klaidos - http://www.komentaras.lt/naujienos/referengeitas-i-premjere-lietuva-valdo-mazumos/comment-page-1#comments
  Referengeitas (I): Premjere, Lietuvą valdo mažumos | Karštas Komentaras

  Antradienį, po valdančiosios koalicijos politinės tarybos posėdžio, premjeras Algirdas Butkevičius kalbėdamas apie reikalingų parašų skaičiaus barjero mažinimą nuo 300 tūkst.

  6.3 2014-02-05 19:40
  Andrius Kasparavičius: Ačiū, Donatai, už pastebėjimą!
  6.4 2014-02-05 19:41
  Alfridas Pajuodis rašo apie sprendimą Nr.1 :
  Geros nuostatos. Privalomą parašų skaičių būtina mažinti. Žmonių sumažėjo ir dar mažės, o pokyčių su esama struktūra negalima padaryti. Dėl demokratijos, tai ji Graikijoje senesnė už Šveicariją, pastarojoje moterys vėliausiai įgavo teisę balsuoti.
  3. 2012-07-19 19:52
  Simonas Audickas siūlo kaip įgyvendinti sprendimą Nr.1 :
  Manau sumanymas yra per daug kompleksinis reikalaujantis skaidymo, todėl siūlau skaidyti į minimum tris atskirus pasiūlymus.
  1. Kasmetinis referendumas;
  2. Seimo narių atšaukimo mechanizmų įvedimas;
  3. Sumažinti referendumui įvykti reikiamų parašų skaičių.
  1. 2012-07-19 15:59
  Andrius Kasparavicius: Kadangi tokie įstatymo/konstitucijos pakeitimai eina kompleksiškai, kaip kad buvo su balsavimu internetu, tai jie turėtų būti kartu. Tuo labiau kad esmė eina apie tą pačią dieną, konsoliduotas rinkimų šventines dienas.
  1.1 2012-07-19 16:05
  Simonas Audickas: Tai suprantama. Ar esi konkrečiai sužiūrėjęs, kokius įstatymus, ar kitus teisės aktus reikėtų keisti?
  1.2 2012-07-19 16:29
  Andrius Kasparavicius: Seimo, Savivaldybių, Seniūnų, Seniūnaičių, Referendumo įstatymus ir Konstitucija. Daugelis susijusių konkrečių straipsnių yra šiuo adresu http://www.vrk.lt/lt/pirmas-puslapis/teisine-informacija/
  1.3 2012-07-19 16:32
  Simonas Audickas: Nurodytas puslapis nerastas. Bet ne tame esmė. Domina daugiau ar esi pasiruošęs priisimti atsakomybę ir burti komandą pokyčiams pasiekti? Todėl ir klausiu, jei teiki sumanymą, ar tai yra tik idėjos lygmuo, ar yra padarytas koks nors įdirbis pasiekti norimų rezultatų?
  1.4 2012-07-19 17:47
  Andrius Kasparavicius: Nueikit i www.vrk.lt, kairej pusej meniu "teisine informacija". O dirbam pagal jūsų metodologija(kuri pateitka pagrindiniame puslapyje), dabar yra pateikta problema ir sprendimas. Toliau pagal tvarką gali būti pateikiami komentarai ir sprendimo patobulinimai arba tiesioginis i...dėjos palaikymas. Kada nuspręsime, kad palaikymo užtenka tada imsimės igyvendinimo per referendumą arba pateikimo valdžiai oficialia tvarka :) Kaip ir kas prisiims kokias atsakomybes bus aiškiau po nueitų etapų, kritikos, alternatyvių pasiūlymų, nuomonių. Aš esu pasiruošęs koordinuoti esant palaikymui. Bet jeigu palaikymo nebus, tuomet reiškia įdėja niekam tikusi ir reikės laukt kitų laikų ar kitų žmonių, etc. Daugiau
  1.5 2012-07-19 17:55
  Daugiau
  Į viršų
  Laiškas išsiųstas
  Jūsų el. paštas
  Antraštė
  Žinutė

  Norėdami palaikyti šią iniciatyvą, turėsite patvirtinti savo tapatybę (mob.) el. parašu arba bankiniu prisijungimu.

  Siūlome Jums 10 nemokamų tapatybės patvirtinimo būdų, jeigu tarp jų visgi nėra Jums tinkamo, kviečiame įsigyti mob. el. parašą - dalis mobiliųjų operatorių tai leidžia padaryti nemokamai, arba atsidaryti sąskaita viename iš nemokamą tapatybės patvirtinimą mums suteikusių bankų.

  Ar sutinkate su tokiomis pasirašymo sąlygomis?

  Norėdami pasirašyti iniciatyvas bei naudotis visomis kitomis Lietuva 2.0 galimybėmis, turite patvirtinti savo tapatybę. Tai galima padaryti šiais būdais:

  Reikalinga mob. el. parašo sutartis ir speciali SIM kortelė su integruotu sertifikatu. Jei dar neturite mob. el. parašo, kviečiame jį įsigyti - dalis mobiliųjų operatorių leidžia tai padaryti nemokamai.

  Reikalinga tapatybės kortelė su integruotu sertifikatu (išduota ne anksčiau kaip 2009 m.) ir kortelės skaitytuvas (plačiau) arba kvalifikuotas mob. el. parašas.

  Jei neturite sąskaitos šiuose bankuose, galite ją atsidaryti nemokamai.

  Su šiais bankais nemokamo būdo, deja, nepavyko rasti - tapatybę patvirtinti galima tik pagal gauto pervedimo duomenis, tačiau tokiu būdu Jūs gausite Rėmėjo statusą ir savo parama prisidėsite prie mūsų veiklos.

  Jūsų duomenys gali būti perduoti VRK ir kitoms atsakingoms LR institucijoms. Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
  Esate šių bankų klientas? Nordea Medicinos