Prisijungę piliečiai
  Atgal

  Atgal Toliau SĄJŪDIS (iki pergalės)

  Valdas Jėcka , 2018 m. gegužės 1 d.
  Politika
  Vystomas

  Problema

  Artėjantis Lietuvos valstybės šimtmetis bus paminėtas įvairiais šventiniais renginiais. Tačiau visi žinome, kad dauguma jų bus oficialūs ir pompastiški jubiliejaus paminėjimai. Juose netrūks skambių kalbų apie Lietuvos „sėkmės istoriją“, tačiau tikrai bus vengiama kelti svarbiausią klausimą - ar išliks lietuvių Tauta ir jos prieš šimtmetį sukurta Lietuvos valstybė?

  Palaikančiųjų skaičius: 0

  Sprendimai
  Pasiūlymo nr. / Pavadinimas Autorius Sprendimą palaiko
  7. Planas

  Nenusakomai daug bėdų turim bet juk reikia jas ir (su)tvarkyti. Kas jei ne mes. Manau, l. lengva būtų tai (pa)daryti štai tokio eiliškumo tvarka.

  ...

  1. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (pirmininkas Gvidas Rutkauskas) privalo nedelsiant panaikinti (2004 metų) politinį sandorį su klastingiausiaisiais komunist_kgb'istiniais landsberginiais ir tai duotų nenuspėjamai didelę jėgą dar vieno Tautos Sąjūdžio startui. Manau, reikalingas Tautos forumo kreipimasis į LPKTS pirmininką Gvidą Rutkauską ir jo pavaduotojus bei į visus LPKTS valdybos ir tarybos narius. Kontaktai va čia http://www.lpkts.lt/kontaktai

  Turim straipsnius, išryškinusius iki šiol buvusią nematomą Vytauto Landsbergio klastą. Va tokį

  http://www.propatria.lt/2018/08/jonas-burokas-nepaneigsime-to-kas.html?showComment=1534473122762#c8995651840707352202

  ir va tokį

  http://www.vilniausforumas.lt/2018/08/tautos-forumo-pareiskimas-del-lkp.html

  Išvada: nejusdama klastos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, susidėjo su LKP budelius dangstančiaisiais landsberginiais. Vienareikšmiškai, tokią klaidą reikia nedelsiant atitaisyti.

  2. Tautos forumui LRT eterį, šiuo metu užgrobtą landsberginių, grybauskinių, brazauskinių, kirkilinių gaujų ir laiminga Tauta turės:

  - Tautos naudai dirbančią prezidentinę tarnybą;

  - Tautos naudai dirbantį Seimą;

  - Tautos naudai dirbančią vyriausybę;

  - Tautos naudai dirbančią teisėtvarką;

  - Tautos naudai dirbančią saugumo tarnybą;

  - Tautos naudai dirbančią žiniasklaidą;

  - Tautos naudai dirbančią mokyklą tik ir tik lietuvių konstitucine kalba;

  - pavyzdingiausią pasaulyje tvirtovę - Lietuvą.

  Be LRT, Sąjūdis - netikras.

  3. Tautą skurdinusių Lietuvą naikinusių landsberginių, brazauskinių, kirkilinių, karbauskinių ir kitų 7 antikonstitucinių suėjimų (Seimų) partinių gaujų l. lengvas "išjungimas" (iš politikos). Nes turim dr. Jono Ramanausko straipsnius

  va tokius

  http://www.ekspertai.eu/eilini-karta-antikonstituciniai-rinkimai-valdzia-nelegitymi88021/

  http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/

  http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670/

  Jei trumpiau, Seimo rinkimų įstatymas nedera su konstitucija.

  Visos klastingosios partinės gaujos turi būti nukenksmintos.

  ____________________________________________________

  Lietuvos gynėjų ginklas - Lietuvos konstitucija pirminio pavidalo.

  Sąjūdis (iki pergalės)

  P. S. Šių minčių nepaisymas (ignoravimas) - pražūtingas Tautai, kasdien vis labiau skurdinamai.

  Tokiam planui pritaria legendinis partizanas Jonas Kadžionis (Bėda), sausio mėnesį iškilmingai atšventęs jubiliejinį 90-ies metų gimtadienį.

  Daugiau
  6. Sąjūdžio 30-mečio minėjimas – Tautos Forumo pradžia

  (atnaujinta)

  Sąjūdžio 30-mečio minėjimas – Tautos forumo pradžia

   

   

  Birželio 3 d. 14 val.,

  Vilniuje, Mokslų akademijos salėje, Gedimino pr. 3,

  įvyks Sąjūdžio trisdešimtmečio minėjimas

  „Sąjūdžio kova tęsiasi!“

   

  Šis renginys yra ypač svarbi minėjimo programos dalis. Juo siekiama priminti Tautą telktis ir kilti į kovą už Nepriklausomybę įkvėpusią Sąjūdžio įkūrimo dieną istorinėje salėje vyravusią laisvės dvasią. Taip pat bus prisimintos to meto patriotiškos visuomenės keltos ir šiandien vėl tapusios aktualios Lietuvos išlikimo problemos bei puoselėtos dvasinio, moralinio ir politinio šalies atgimimo ir valstybės  atkūrimo viltys.

  Tačiau visapusiškos ir didžiulės Lietuvos vidaus krizės ir augančių geopolitinių grėsmių sąlygomis minėjimas negali tapti grynai memorialiniu renginiu.

   

  Pagrindinių minėjimo organizatorių – Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės ir Vilniaus Forumo požiūriu, renginys turi tapti naujos sąjūdinės bangos – Tautos Forumo realaus kūrimosi pradžia.

  Kuriamo TF pasaulėžiūrinis ir idėjinis pagrindas – svarbiausiomis nuostatomis sutampančios Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos forumų vertybinės ir programinės deklaracijos:

  http://www.vilniausforumas.lt/p/deklaracija.html

  https://kaunoforumas.wordpress.com/deklaracija/

  http://www.ve.lt/uploads/documents/deklaracija.pdf

   

  Renginyje kviečiami dalyvauti kertiniams šių deklaracijų principams pritariantys piliečiai, taip pat ir veikiančių visuomeninių bei pilietinių organizacijų nariai, pasiruošę, kaip kadaise sąjūdininkai, burtis dėl svarbiausio tikslo – lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės išgelbėjimo ir išsaugojimo.

   

  Bus paskelbta pagrindinių Tautos Forumo siekių deklaracija ir aptarti organizacinės plėtros klausimai. Numatyta įsteigti  besikuriančių forumų atstovų arba įgaliotinių sueigą, turinčią paspartinti forumų tinklo atsiradimą visoje šalyje ir paruošti sąlygas steigiamajai nacionaliniam Tautos Forumo suvažiavimui.

   

  Prašome dalintis ir skleisti šią žinią savo artimųjų ir bendražygių rate.  

   

  PROGRAMA:

  Vilniuje, Lenktoji g. 69:

  11:00 atminimo lentos, skirtos „Sąjūdžio žinioms“, atidengimo iškilmės prie namo Vilniuje, Lenktoji g. 69.

   

  Vilniuje, Mokslų akademijoje, Gedimino pr. 3:

  13:00 - 14:00 dalyvių registracija

  14:00 Renginio pradžia

  Numatoma trukmė apie 2:30 val.

   

  Dalyvius sveikins LMA prezidentas akademikas Jūras Banys,

  Kalbės kun. Romualdas Grigas, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Iniciatyvinės Grupės klubo pirmininkas Romas Pakalnis, LPSP IG narys, Vilniaus Forumo atstovas Vytautas Radžvilas,  Jaunimo sambūrio „Pro patria“ pirmininkas Vytautas Sinica, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir kitų regionų besikuriančių forumų atstovai.

  Dainuos Lietuvos mokslų akademijos choras.

   

  Bus skelbiama Deklaracija „Su Sąjūdžiu į Tautos Forumą“.

  Apie tai

  va čla 

  http://www.vilniausforumas.lt/2018/05/kvietimas-i-sajudzio-30-mecio-minejima.html

   

   

  5. Žinia - svarbiausia

   

  Kol Lietuvos televizija (LRT) yra okupuota Tautą skurdinančių bei Lietuvą naikinančių partinių gaujų, žinias sąjūdžio tema galim skleisti visi čia bei visaip visur kitur.

  4. Balandžio 25, 12:00, eisena su trispalvėmis (Nepriklausomybės a. - Daukanto a.)

  Į eiseną kviečia besiburiančios į TAUTOS FORUMĄ nevyriausybinės patriotinės organizacijos:

  Vilniaus Sąjūdžio taryba, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubas;

  Vilniaus forumas;

  Talka kalbai ir tautai;

  Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras;

  Jaunimo sambūris „Pro patria“;

  Nevyriausybinių organizacijų padedančių stiprinti valstybinius gynybinius pajėgumus koordinacinė taryba.

  Daugiau va čia http://www.vilniausforumas.lt/2018/04/kvietimas-i-svetine-eisena-su.html

   

  3. Sąjūdžio jubiliejaus minėjimas balandžio 3 dieną

  Žinia

  ________

  Balandžio 3 dieną, 17 valandą, Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 3) Vilniaus Sąjūdis organizuoja Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio trisdešimtmečio minėjimą „Vilniaus sąjūdininkai žygyje į Nepriklausomybę“. Renginį globoja Vilniaus forumas ir Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubas.Renginio dalyvius sveikins Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Jūras Banys. Pasisakymus lydės meninė programa.Minėjime kalbės rezistentė, Laisvės premijos laureatė sesuo Nijolė Sadūnaitė, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai Gintaras Songaila ir prof. Vytautas Radžvilas.

  Kaip skelbia minėjimą organizuojantis Vilniaus Sąjūdis, renginyje pasitarsime ir priimsime rezoliuciją dėl to, „kaip tęsti Sąjūdžio pradėtą žygį“. Renginiu pradedami Sąjūdžio trisdešimtmečio minėjimai visuose Lietuvos rajonuose. Juo taip pat siekiama tinkamai pasirengti birželio 3 d. įvyksiančiam Lietuvos Sąjūdžio minėjimui, turinčiam sutelkti visuomenę neatidėliotiniems atkurtos valstybės atnaujinimo darbams. Nepraleiskime progos būti kartu bręstančių pokyčių akivaizdoje.

  Šaltinis va čia

  http://www.vilniausforumas.lt/2018/03/vilniaus-forumas-kviecia-i-sajudzio.html

   

  2. "ATGIMIMO BANGA 2" visuomeninės televizijos eteryje

  Kai Lietuvos valsybė pavojingoje būklėje, o sparčiai nykstanti Tauta lyg šoko būsenoje tapo nebejautri mirtinam pavojui, nedelsiant, reikalingas asmenybių (Vytauto Radžvilo, Algirdo Endriukaičio, ...) kalbėjimas visuomeninės televizijos eterio laidoje - "ATGIMIMO BANGA 2". Laikas sukrusti ir savarankiškai telktis bei pasitariant veikti Tautos ir Lietuvos naudai.

  ...

  Kad atsirastų "ATGIMIMO BANGA 2", bendruomenės ir visokiausios nevyriausybinės organizacijos bei v_i_s_i gyvibingiausieji renkamės prie S. Konarskio 49, (...) mėnesio (...) dieną.

  (siūlom bei renkam tinkamiausią datą)

  Daugiau
  1. "Lietuvos valstybė buvo, yra ir bus"

  Žinia sprendimui

  _______________

  Vasario 15 d. 16.45 val. Vilniaus forumas kviečia į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo renginį „Lietuvos valstybė buvo, yra ir bus!“. Renginys vyks Lietuvos Nacionalinio muziejaus konferencijų salėje.

  Šiame minėjime, kartu su Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubo, Pirmosios vyriausybės klubo ir kitų organizacijų atstovais, sąžiningai ir kritiškai įvertinsime šiandieninę Lietuvos valstybės būklę ir perspektyvas. Svarbiausiu turėtų tapti valstybės politinio suverenumo išsaugojimo klausimas: kiek nepriklausomi esame, galime ir norime būti?

  Šitoks paminėjimas galėtų tapti ne tik oriu valstybės pagerbimu, bet ir lietuvių, kaip politinės Tautos, naujo prabudimo viltingu ženklu.

  Renginyje kalbės rezistentas kunigas Robertas Grigas, istorikė prof. Rasa Čepaitienė ir filosofas, vienas Sąjūdžio kūrėjų prof. Vytautas Radžvilas.

  Svarbu: vietų skaičius salėje ribotas, todėl būtume dėkingi, jeigu apie savo dalyvavimą renginyje praneštumėte adresu info@pilieciai.lt.

  Daugiau

  va čia

  https://www.facebook.com/events/292109441318009/

  Atšaukti
  Prisijunkite, jeigu norite komentuoti
  Argumentai
  • 0 Palaiko
  • 26 Neutralūs
  • 0 Kritikuoja
  • 1 Siūlo
  Valdas Jėcka rašo apie sprendimą Nr.5 :
  (žinia)
  Reikia padėti Vytauto Radžvilo visuomeniniam komitetui Europos Parlamento rinkimuose. Daugiau žinių va čia
  http://www.radzvilas2019.lt/
  Pasirašykime, o jei yra galimybė, tai ir padėkime (su)rinkti parašus už l. drąsią šią komandą. Kai net Jungtinė Karalystė pabūgo susijungusių rublinių bei eurorublinių komunistų (klastingai kuriančiųjų viršvalstybinį darinį bei ES tautas naikinančią imperiją) ir saugiai traukiasi (su BRexit), tai lietuviška grupė su Vytautu Radžvilu išmintingai susitelkė v...eikti tautinės Lietuvos bei Europos tautų sąjungos naudai, lemtingiausiu laikmečiu. L. išmintingas pasiryžimas - vertas pagarbos. Daugiau
  Susigrąžinkime valstybę

  Kviečiame susipažinti su Europos Parlamento rinkimuose dalyvaujančio komiteto Susigrąžinkime valstybę programa

  37. 2019-03-21 14:34
  Valdas Jėcka rašo apie sprendimą Nr.5 :
  (žinia)
  "Vilniaus forumas yra pasiruošęs imtis politinės atsakomybės ir iniciatyvos, telkiant visuomenę, ..."
  Patartina išklausyti Vytautą Radžvilą (bei kitus konferencijoje kalbėjusius)
  va čia (nuo 1:30:40)
  https://www.youtube.com/watch?v=zvkH-8xMQFE
  2019 01 16 Konferencija „Kaip išsaugoti Europą?"

  2019 sausio 16 Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje salėje (Gedimino pr. 3) Vilniaus forumas organizuota konferencija „Kaip išsaugoti Europą?", Konferencijoje buvo aptarti Europos tapatybės, ES ideologinių pagrindų, ES ir suverenių tautų ir valstybių santykio, migracijos keliamo iššūkio, geopolitinių grėsmių, ES žemės ūkio politikos klausimai, Pranešimus skaitė filosofai prof.

  35. 2019-01-20 18:28
  Valdas Jėcka rašo apie sprendimą Nr.7 :
  (žinia)
  UNESCO siūlosi tarpininkauti dėl LRT

  Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija UNESCO yra pasirengusi tarpininkauti ir konsultuoti, ieškant geriausio sprendimo žiniasklaidos reguliavimo klausimais Lietuvoje.
  Tokią poziciją LRT generalinei direktorei Monikai Garbačiauskaitei-Budrienei adresuotame laiške išsakė UNESCO generalinio direktoriaus pavaduotojas komunikacijai ir informacijai Moezas Chakchoukas, rašoma pranešime spaudai.
  Apie tai
  va čia
  https://www.lzinios.lt/Lietuva/unesco-siulosi-tarpininkauti-diskusijoje-del-lrt/276923...a> Daugiau
  UNESCO siūlosi tarpininkauti diskusijoje dėl LRT

  Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija UNESCO yra pasirengusi tarpininkauti ir konsultuoti, ieškant geriausio sprendimo žiniasklaidos reguliavimo klausimais Lietuvoje.

  34. 2018-11-28 19:11
  Valdas Jėcka rašo apie sprendimą Nr.7 :
  (žinia)
  Tautos forumo kreipimasis į Seimo Kultūros komitetą dėl LRT veiklos

  Nepaisant daugelio raginimų ir mitingų, nematyti jokių požymių, kad LRT informavimo politikoje vyktų kokios nors esminės permainos. LRT vadovybė ir LRT tarybos nariai atvirai deklaruoja abejingumą Lietuvos valstybingumui ir nepaklusnumą LRT įstatymui, tuo didindami visuomenės susipriešinimą, kuris nacionalinio saugumo požiūriu negali būti naudingas Lietuvos valstybei.

  "Kita vertus, nėra pagrindo manyti, kad visuomenė ketina taikstytis su tolesniais sistemingais LRT įstatymo pažeidinėjimais ir kitais LRT užvaldžiusios siaurų interesų gru...puotės veiksmais ignoruojant visuomenės nuomonę. Pagal LRT įstatymą (9 str.) LRT Tarybos sudarymą organizuoja Seimo Kultūros komitetas, todėl Tautos forumo steigėjai pirmiausia siekia išsiaiškinti Seimo Kultūros komiteto požiūrį į įstatymu nustatytos LRT misijos vykdymą bei Seimo deleguotų LRT tarybos atstovų laikyseną LRT įstatymo atžvilgiu. Manome, jog prasminga surengti Seime susitikimą, kuriame dalyvautų Seimo Kultūros komiteto nariai, Seimo deleguoti LRT tarybos atstovai, Tautos forumo steigėjai bei kitų organizacijų atstovai. Susitikimo metu būtų siekiama aptarti priežastis, trukdančias nacionaliniam transliuotojui atsinaujinti ir veiksmus, įgalinančius sumažinti susidariusią įtampą visuomenėje, apie tai informuojant ir tarptautinę bendruomenę. "
  Visas teksta va čia
  http://www.vilniausforumas.lt/2018/11/tautos-forumo-kreipimasis-i-seimo.html
  Daugiau
  Tautos forumo kreipimasis į Seimo Kultūros komitetą dėl LRT veiklos

  Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininkui Gerb. Ramūnui Karbauskiui DėlLRT veiklos neatitikties LRT įstatymui 2018 m. birželio 21 d.

  31. 2018-11-21 12:29
  Valdas Jėcka rašo apie sprendimą Nr.7 :
  (žinia)
  Įspėjamasis kreipimasis į tarnybas dėl Lrt.
  "Pareiškiame, kad nesitaikstysime su antivalstybine propaganda, manipuliacijomis ir falsifikacijomis, skleidžiamomis per nacionalinį transliuotoją ir pasieksime, kad LRT būtų grąžinti tautai."
  Pasirašom va čia
  https://www.peticijos.com/kreipimasis_dl_sjdio_istorijos_falsifikavimo_lrt_ir_vu_tspmi
  ir veikiam.
  Kreipimasis dėl Sąjūdžio istorijos falsifikavimo LRT ir VU TSPMI

  Kartu teoriniu ir istoriniu požiūriu nepagrįstais ir melagingais teiginiais VU TSPMI docentė atvirai dėstė savo antivalstybines pažiūras. Kovos už Lietuvos nepriklausomybę laikotarpiu daugelis Vakarų šalių politikos patarėjų primygtinai ragino Sąjūdžio atstovus vadovautis tik „antitotalitarinėmis" vertybėmis ir padėti M.

  29. 2018-11-14 20:49
  Daugiau
  Į viršų
  Laiškas išsiųstas
  Jūsų el. paštas
  Antraštė
  Žinutė

  Norėdami palaikyti šią iniciatyvą, turėsite patvirtinti savo tapatybę (mob.) el. parašu arba bankiniu prisijungimu.

  Siūlome Jums 10 nemokamų tapatybės patvirtinimo būdų, jeigu tarp jų visgi nėra Jums tinkamo, kviečiame įsigyti mob. el. parašą - dalis mobiliųjų operatorių tai leidžia padaryti nemokamai, arba atsidaryti sąskaita viename iš nemokamą tapatybės patvirtinimą mums suteikusių bankų.

  Ar sutinkate su tokiomis pasirašymo sąlygomis?

  Norėdami pasirašyti iniciatyvas bei naudotis visomis kitomis Lietuva 2.0 galimybėmis, turite patvirtinti savo tapatybę. Tai galima padaryti šiais būdais:

  Reikalinga mob. el. parašo sutartis ir speciali SIM kortelė su integruotu sertifikatu. Jei dar neturite mob. el. parašo, kviečiame jį įsigyti - dalis mobiliųjų operatorių leidžia tai padaryti nemokamai.

  Reikalinga tapatybės kortelė su integruotu sertifikatu (išduota ne anksčiau kaip 2009 m.) ir kortelės skaitytuvas (plačiau) arba kvalifikuotas mob. el. parašas.

  Jei neturite sąskaitos šiuose bankuose, galite ją atsidaryti nemokamai.

  Su šiais bankais nemokamo būdo, deja, nepavyko rasti - tapatybę patvirtinti galima tik pagal gauto pervedimo duomenis, tačiau tokiu būdu Jūs gausite Rėmėjo statusą ir savo parama prisidėsite prie mūsų veiklos.

  Jūsų duomenys gali būti perduoti VRK ir kitoms atsakingoms LR institucijoms. Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
  Esate šių bankų klientas? Nordea Medicinos