Prisijungę piliečiai
  Atgal

  Atgal Toliau Sustabdykime nesaugią Astravo atominę elektrinę

  Iniciatyvinė grupė prieš Astravo atominę elektrinę , 2016 m. gegužės 10 d.
  Energetika Krašto apsauga Užsienio reikalai
  Įstatymų leidybos iniciatyva

  Problema

  Parašų rinkimas baigtas

  64.702 parašai prieš Astravo AE pristatyti VRK.

  Dėkojame visiems pasirašiusiems!

  Pavojus Vilniui ir visai Lietuvai

  Baltarusijos Astravo rajone statoma atominė elektrinė (AE) kelia grėsmę Lietuvos gyventojams, nes ji bus labai arti Lietuvos sienos ir tik 50 kilometrų nuo sostinės Vilniaus. Katastrofos atveju tektų evakuoti Vilnių, o visa aplinkinė teritorija ilgam laikui būtų užteršta radioaktyviomis nuosėdomis. 

  Astravo AE bus aušinama Neries vandeniu, todėl bet kokia avarija, po kurios radioaktyvi tarša išsilies į Nerį, sukels ne tik ekologinę katastrofą, bet ir padarys milžinišką žalą gyventojų, ypač - Vilniaus ir Kauno, sveikatai.

  Baltarusija pažeidė Branduolinės saugos konvencijos principą, reikalaujantį derinti aikštelių atominėms elektrinėms statyti parinkimą su kaimyninėmis valstybėmis. Nebuvo atsižvelgta į Lietuvos protestus, pažeistos tarptautinės aplinkosauginės konvencijos. Neįvertinta, koks avarijos atveju būtų jos poveikis Lietuvos žmonėms bei žala gamtinei ir urbanistinei aplinkai ir kas ją atlygintų.

  Sprendimas

  Raginame Lietuvos valdžią imtis veiksmų

  Prašome Jūsų paremti Seimui teikiamą įstatymo projektą, kuris uždraustų Lietuvoje pardavinėti nesaugioje Astravo atominėje elektrinėje pagamintą elektrą ir neleistų šiai elektrinei naudotis Lietuvos elektros energetikos sistema. Įgyvendinus įstatymą pražūtingas Astravo AE projektas taptų politiškai ir komerciškai nepatrauklus.

  Astravo statytojams turime parodyti svarų visuomenės pasipriešinimą ir pasiųsti aiškų signalą, kad dėl to su Baltarusija nebendrininkaus jokia valdžia. Todėl turime priimti įstatymą, kuris įpareigotų bet kurią Vyriausybę laikytis ir įgyvendinti šias nuostatas.

  Pasirašomas tekstas

  Aš, Lietuvos Respublikos pilietis (-ė), patvirtinu, kad siūlau priimti šį įstatymą:

  Projektas

  LIETUVOS RESPUBLIKOS

  ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS BEI ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS APSAUGOS ĮSTATYMAS

  2016 m.                 d. Nr.

  Vilnius

  1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

  Šis įstatymas nustato apsaugos nuo nesaugiose trečiųjų šalių elektrinėse pagamintos nešvarios elektros energijos patekimo į Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą bei elektros energijos rinką bendruosius įgyvendinimo principus, sąlygas ir etapus.

  2 straipsnis. Nesaugios elektrinės

  Nesaugiomis trečiųjų šalių elektrinėmis vadinamos tokios statomos ar jau veikiančios elektros energijos generavimo jėgainės, kurios dėl savo geografinės padėties bei technologinių ypatumų kelia pavojų Lietuvos sostinei Vilniui ar didelei  kurioje nors vietovėje gyvenančių Lietuvos Respublikos gyventojų daliai, dėl to kilus grėsmei tektų evakuoti tokiose vietovėse, kaip Vilniuje, gyvenančius žmones, arba kompetentingų institucijų yra pripažinta, kad tokias elektrines projektuojant ar statant pažeistos tarptautinės konvencijos bei tarptautinių organizacijų nustatytos saugos ir gerosios praktikos rekomendacijos, arba elektros energija jose gaminama pažeidžiant Europos Sąjungos aplinkosaugos reikalavimus. Ši energija laikoma nešvaria ekologiškai ir moraliai.

  3 straipsnis. Bendrieji apsaugos principai

  Nustatomi tokie Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos ir gyventojų apsaugos nuo nesaugiose trečiųjų šalių elektrinėse pagamintos nešvarios elektros energijos  patekimo į Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą bei elektros energijos rinką bendrieji principai:

  1. Lietuvos Respublikos elektros energijos rinkoje draudžiama prekiauti nesaugiose trečiųjų šalių elektrinėse pagaminta nešvaria elektros energija.

  2. Lietuvos Respublikos elektros perdavimo sistemos operatorius užtikrina, kad būtų įrengtos būtinos apsaugos nuo nesaugiose trečiųjų šalių elektrinėse pagamintos elektros energijos patekimo į Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą techninės priemones.

  4 straipsnis. Priemonių įgyvendinimo nuostatos ir etapai

  Atsižvelgiant į tai, kad Baltarusijos Astravo rajone statoma atominė elektrinė atitinka antrame šio įstatymo straipsnyje išvardintus kriterijus, o aikštelė jai statyti parinkta pažeidžiant tarptautinę praktiką bei nederinus su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, pripažinti Astrave statomą atominę elektrinę nesaugia bei keliančia grėsmę Vilniui ir visai Lietuvai.

  Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos bei Lietuvos Respublikos elektros perdavimo sistemos operatorius būtinas apsaugos priemones įgyvendina bei reikiamas teisines prielaidas joms įgyvendinti užtikrina ne vėliau kaip iki 2018 metų gruodžio 31 d.

  5 straipsnis. Įgyvendinimo sąlygos

  Lietuvos Respublikos elektros perdavimo sistemos operatorius elektros energetikos sistemos desinchronizavimo nuo Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių elektros energetikos sistemos (IPS/UPS) ir sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu veiksmų planą rengia ir įgyvendina atsižvelgdamas į šio įstatymo bei Elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatymo nuostatas, sąlygas ir reikalavimus.

  Įrengus būtinas apsaugos nuo nesaugiose trečiųjų šalių elektrinėse pagamintos elektros energijos patekimo į Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą technines priemones, priimamas sprendimas dėl Lietuvos Respublikos elektros perdavimo sistemos operatoriaus atsisakymo pratęsti BRELL sutartį.

   

  Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

  Respublikos Prezidentas“

  5000

  Atšaukti
  Prisijunkite, jeigu norite komentuoti
  Argumentai
  • 9 Palaiko
  • 0 Neutralūs
  • 2 Kritikuoja
  • 0 Siūlo
  Vitas Tamkevičius palaiko sprendimą Nr.1 :
  Bet koks žmonėms ir aplinkai milžinišką poveikį turintis projektas turi būti suderintas su visomis suinteresuotomis pusėmis. Be tokio suderinimo projektai neturi būti vykdomi.
  1. 2016-05-29 11:50
  Bolis Kemeklis palaiko sprendimą Nr.1 :
  Besąlygiškai.
  9. 2016-09-11 22:01
  Ramūnas Medelis palaiko sprendimą Nr.1 :
  Aš už.
  8. 2016-09-10 10:11
  Rasa Arcabienė palaiko sprendimą Nr.1 :
  Palaikau
  7. 2016-08-25 17:33
  Sigita Mazonaite palaiko sprendimą Nr.1 :
  Palaikau!
  6. 2016-07-12 11:32
  Daugiau
  Į viršų
  Laiškas išsiųstas
  Jūsų el. paštas
  Antraštė
  Žinutė

  Norėdami palaikyti šią iniciatyvą, turėsite patvirtinti savo tapatybę (mob.) el. parašu arba bankiniu prisijungimu.

  Siūlome Jums 10 nemokamų tapatybės patvirtinimo būdų, jeigu tarp jų visgi nėra Jums tinkamo, kviečiame įsigyti mob. el. parašą - dalis mobiliųjų operatorių tai leidžia padaryti nemokamai, arba atsidaryti sąskaita viename iš nemokamą tapatybės patvirtinimą mums suteikusių bankų.

  Ar sutinkate su tokiomis pasirašymo sąlygomis?

  Norėdami pasirašyti iniciatyvas bei naudotis visomis kitomis Lietuva 2.0 galimybėmis, turite patvirtinti savo tapatybę. Tai galima padaryti šiais būdais:

  Reikalinga mob. el. parašo sutartis ir speciali SIM kortelė su integruotu sertifikatu. Jei dar neturite mob. el. parašo, kviečiame jį įsigyti - dalis mobiliųjų operatorių leidžia tai padaryti nemokamai.

  Reikalinga tapatybės kortelė su integruotu sertifikatu (išduota ne anksčiau kaip 2009 m.) ir kortelės skaitytuvas (plačiau) arba kvalifikuotas mob. el. parašas.

  Jei neturite sąskaitos šiuose bankuose, galite ją atsidaryti nemokamai.

  Su šiais bankais nemokamo būdo, deja, nepavyko rasti - tapatybę patvirtinti galima tik pagal gauto pervedimo duomenis, tačiau tokiu būdu Jūs gausite Rėmėjo statusą ir savo parama prisidėsite prie mūsų veiklos.

  Jūsų duomenys gali būti perduoti VRK ir kitoms atsakingoms LR institucijoms. Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
  Esate šių bankų klientas? Nordea Medicinos