Prisijungę piliečiai
  Atgal

  Atgal Toliau Vengti termino "valdymas"

  Stasys Paulauskas , 2014 m. vasario 17 d.
  Kalba Politika Savivalda
  Vystomas

  Problema

  • Valdymo ciklas susideda iš veiksmo programos parengimo, sprendimo priėmimo, poveikio ir grįžtamo ryšio.Terminas "valdymas" geriausiai atitinka savo prasmę, kada jis naudojamas negyvų daiktų, mechanizmų ar gyvūnų veikimui reguliuoti. Galima valdyti traktorių, automobilį, arklį ir kt.  Sunku įsivaizduoti, kaip galima "valdyti" žmogų, socialinę grupę ar valstybę. Žmonės yra sudėtingi (veikaintys sulig genomo programa) sutvėrimai ir jų negali pakinkyti bei tampyti vadelėmis. Nebent tai daro žaisdami vaikai. Žmogus yrs savivaldi sistema, jis nuolat pats valdosi. Kiti žmonės, kurie įvardinami kaip valdantieji, tiesiog praneša "valdomiesiems" informaciją, pagal kurią valdomieji pakeičia savo elgesį.

   Autokratinėje visuomenėje, vyraujant vienvaldystei, partokratijai, viršininkai kuria veiksmų programas, kurias privalo vykdyti valdiniai. "Viršininko - valdinio" santykius galima įvardinti "valdymu - pavaldumu". Reikai pasakyti, kad tokios valdymo kultūros dar turime pakankamai. Tačiau demokratinėje kultūroje viršininkai nebekuria veiksmų programų valdiniams. Demokratijos savitumas yra tame, kad šalyje, įmonėje prikuriama elgesio normatyvų - įstatymų, reglamentų, programų, strategijų, kurios tampa orientyrais keikvieno asmens savivaldai. Demokratijoje valdymo mažėja tuo laipsniu, kuo daugiau prikuriama elgesio normatyvų, sulig kuriais mes valdomės. Demokratijoje terminas "valdymas" yra anachronizmas.

   Todėl turime suvokti, kad terminas "valdymas" žymi senosios - autokratinės ir partokratinės santvarkos kultūrą ir jo turim vengti taip pat, kaip vengiame įvairių "komunizmo", "socializmo" ir kitokių preities nesusipratimų. Siekdami vystyti demokratijos kultūrą turime vengti ir atsisakyti termino "valdymas" žmonių ir visuomenės atžvilgiu. Štai, Lietuvos niekas iš išorės nevaldo, Lietuvių tauta valdosi, išsirinkdama savivaldos organus (Seimą, tarybas). ES irgi LIetuvos nevaldo, ji tik pasiūlo normatyvus, būtinus LIetuvai prisiderinti prie šios bendrijos veiklos. Prezidentė Lietuvos nevaldo, ji tik prižiūri, kad savivaldos mechanizmai veiktų.

   Žmonių, bendruomenių ir šalies atžvilgiu naudokime "savivaldos terminą": demokratinė Lietuva valdosi, jos piliečiai ir organizacijos valdosi. Tam, kad tapti demokratiškomis asmenybėmis, privalome išvengti valdymo ir tvirtai pasijusti savivaldžiais. Valdykime arklius, o žmonės ir valstybė tegul valdosi.

   Plačiau

  Nuorodos

  Palaikančiųjų skaičius: 2

  Sprendimai
  Pasiūlymo nr. / Pavadinimas Autorius Sprendimą palaiko
  1. Vengti termino "valdymas"

  Vengti anachronizmo "valdymas" naudojimo sąryšyje su žmonių santykiais. Vietoje jo naudoti terminą "savivalda".

  Atšaukti
  Susiję pasiūlymai
  Pasiūlymas Būsena Pasiūlymą palaiko
  Panaikinti nekonstitucinę partijų valdžią Vystomas 5
  Padidinti sveikatos prevencijai skirtas lėšas Vystomas 14
  Į viršų
  Laiškas išsiųstas
  Jūsų el. paštas
  Antraštė
  Žinutė

  Norėdami palaikyti šią iniciatyvą, turėsite patvirtinti savo tapatybę (mob.) el. parašu arba bankiniu prisijungimu.

  Siūlome Jums 10 nemokamų tapatybės patvirtinimo būdų, jeigu tarp jų visgi nėra Jums tinkamo, kviečiame įsigyti mob. el. parašą - dalis mobiliųjų operatorių tai leidžia padaryti nemokamai, arba atsidaryti sąskaita viename iš nemokamą tapatybės patvirtinimą mums suteikusių bankų.

  Ar sutinkate su tokiomis pasirašymo sąlygomis?

  Norėdami pasirašyti iniciatyvas bei naudotis visomis kitomis Lietuva 2.0 galimybėmis, turite patvirtinti savo tapatybę. Tai galima padaryti šiais būdais:

  Reikalinga mob. el. parašo sutartis ir speciali SIM kortelė su integruotu sertifikatu. Jei dar neturite mob. el. parašo, kviečiame jį įsigyti - dalis mobiliųjų operatorių leidžia tai padaryti nemokamai.

  Reikalinga tapatybės kortelė su integruotu sertifikatu (išduota ne anksčiau kaip 2009 m.) ir kortelės skaitytuvas (plačiau) arba kvalifikuotas mob. el. parašas.

  Jei neturite sąskaitos šiuose bankuose, galite ją atsidaryti nemokamai.

  Su šiais bankais nemokamo būdo, deja, nepavyko rasti - tapatybę patvirtinti galima tik pagal gauto pervedimo duomenis, tačiau tokiu būdu Jūs gausite Rėmėjo statusą ir savo parama prisidėsite prie mūsų veiklos.

  Jūsų duomenys gali būti perduoti VRK ir kitoms atsakingoms LR institucijoms. Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
  Esate šių bankų klientas? Nordea Medicinos