Prisijungę piliečiai
  Atgal

  Atgal Toliau Post faktum: Ar pritariate, išplėstinio turto konfiskavimui?

  Simonas Audickas, 2016 m. balandžio 14 d.
  Teisė Teisėsauga

  Teisingumo ministerija parengė Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas, kuriomis siūloma įteisinti išplėstinį turto konfiskavimą asmenims, nuteistiems už disponavimą pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, bei už neteisėtą disponavimą įrenginiais, programine įranga, slaptažodžiais, kodais ir kitais duomenimis.Šiam pasiūlymui po pateikimo vakar buvo pritarta Seimo posėdyje.Pakeitimais siekiama įgyvendinti 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/42/ES dėl nusikaltimų priemonių ir pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje reikalavimus.Lietuvoje už daugelį šioje direktyvoje išvardintų nusikaltimų išplėstinis turto konfiskavimas jau yra taikomas, tačiau už šiuos du nusikaltimus tokia papildoma poveikio priemonė nebuvo numatyta.„Džiugu, kad Lietuvos teisės aktai, susiję su nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimu, neatsilieka nuo europinių reikalavimų. Priėmus šias Baudžiamojo kodekso pataisas, bus sudarytos sąlygos dar efektyviau kovoti su kibernetiniais nusikaltimais bei su nusikaltimais vaikų pornografijos srityje“, - sako teisingumo ministras Juozas Bernatonis.Šiuo metu išplėstinis turto konfiskavimas gali būti taikomas, kai teismas asmenį pripažįsta kaltu dėl apysunkio, sunkaus arba labai sunkaus nusikaltimo, iš kurio nuteistasis turėjo ar galėjo turėti naudos, kai teismas turi pagrindo manyti, kad kaltininko valdomas turtas gautas nusikalstamu būdu.Galima konfiskuoti turtą, jei kaltininkas turi uždraustos veikos padarymo metu, po jos padarymo arba per 5 metus iki jos padarymo įgyto turto, kurio vertė neatitinka jo teisėtų pajamų, ir šis skirtumas viršija 9415 eurų sumą, arba per šį laikotarpį kitiems asmenims yra perleidęs tokio turto, ir kaltinamasis baudžiamojo proceso metu nepagrindžia šio turto įsigijimo teisėtumo.

   

  šaltinis - Teisingumo ministerija (pranešimo data: Thu 14/04/2016 09:09)

  Nuorodos

  62%
  38%

  Balsų skaičius : 150 + 40

  Prisijunkite, jeigu norite pateikti savo argumentus

  Argumentai
  Už (2)
  Simonas Audickas palaiko :
  Paskutiniu metu Prezidentė toliau stumia šį klausimą, per VMI siekia, nepagrįsto turto realiomis pajamomis konfiskavimo. Ar nepasiketė Jūsų nuomonė? Klausimas, kaip ir dar aktualus.
  4. 2017-09-11 17:47
  Juozas Masteika palaiko :
  Tik drąstiškos priemonės gali išauklėti jaunąją kartą ateities Lietuvai.Manau,kad turto konfiskavimas reikalingas.Nusikaltimų darymo nenumato joks įstatymas,bet nusikaltimas nusikaltimui nelygu.
  3. 2016-05-04 14:11
  Prieš (1)
  Andrius Kasparavičius kritikuoja :
  Kokie nusikaltimai bebūtų, manau per daug rizikinga automatiškai konfiskuoti turtą, kuris yra tampriai susijęs su likusiu asmens gyvenimu, jo duomenimis. Pvz be kompiuterio ir jo duomenų šiais laikais žmogus dažnai net negali ginti savo teisių, todėl konfiskavimas turėtų būti konkrečioms kompiuterio dalims, atskiroms byloms ar nukopijuojamai informacijai, o ne viskam. Pvz jei buvo daromas koks nors nusikaltimas kokiame nors bute, tai ta butas nėra konfiskuojamas. Turėtų išlikti proporcingumo, te...isingumo, žmogaus teisių principai, ir tai ko gero gali užtikrinti tik teismai. Daugiau
  1. 2016-04-14 14:16
  Į viršų
  Laiškas išsiųstas
  Jūsų el. paštas
  Antraštė
  Žinutė

  Norėdami palaikyti šią iniciatyvą, turėsite patvirtinti savo tapatybę (mob.) el. parašu arba bankiniu prisijungimu.

  Siūlome Jums 10 nemokamų tapatybės patvirtinimo būdų, jeigu tarp jų visgi nėra Jums tinkamo, kviečiame įsigyti mob. el. parašą - dalis mobiliųjų operatorių tai leidžia padaryti nemokamai, arba atsidaryti sąskaita viename iš nemokamą tapatybės patvirtinimą mums suteikusių bankų.

  Ar sutinkate su tokiomis pasirašymo sąlygomis?

  Norėdami pasirašyti iniciatyvas bei naudotis visomis kitomis Lietuva 2.0 galimybėmis, turite patvirtinti savo tapatybę. Tai galima padaryti šiais būdais:

  Reikalinga mob. el. parašo sutartis ir speciali SIM kortelė su integruotu sertifikatu. Jei dar neturite mob. el. parašo, kviečiame jį įsigyti - dalis mobiliųjų operatorių leidžia tai padaryti nemokamai.

  Reikalinga tapatybės kortelė su integruotu sertifikatu (išduota ne anksčiau kaip 2009 m.) ir kortelės skaitytuvas (plačiau) arba kvalifikuotas mob. el. parašas.

  Jei neturite sąskaitos šiuose bankuose, galite ją atsidaryti nemokamai.

  Su šiais bankais nemokamo būdo, deja, nepavyko rasti - tapatybę patvirtinti galima tik pagal gauto pervedimo duomenis, tačiau tokiu būdu Jūs gausite Rėmėjo statusą ir savo parama prisidėsite prie mūsų veiklos.

  Jūsų duomenys gali būti perduoti VRK ir kitoms atsakingoms LR institucijoms. Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
  Esate šių bankų klientas? Nordea Medicinos