Prisijungę piliečiai
  Atgal

  Atgal Toliau Prostitucijos legalizavimas

  Donatas Šimelis, 2013 m. birželio 25 d.
  Teisė Žmogaus teisės

  Politikai neatmeta, jog artimiausiu metu, pasitarus su specialistais, gali būti registruojami seniausią profesiją įteisinantys projektai.

  Ar pritariate šiam siūlymui?

  Nuorodos

  58%
  42%

  Balsų skaičius : 593 + 634

  Prisijunkite, jeigu norite pateikti savo argumentus

  Argumentai
  Už (15)
  Balsuoju už prostitucijos įteisinimą, nes manau, jog kiekvienoje šalyje privalo būti kuo daugiau skaidrumo. Šiuo metu prostitucijos paslaugos yra teikiamos šėšėlyje. Prostituciją kontroliuoja ne tik savo kūnais atsakantys pavienės moterys bei vyrai, o ir organizuoto nusikalstamumo grupuotės, kurios užsiiminėja apiplėšimais, vagystėmis, platina narkotines medžiagas, ginklus, papirkinėja teisėsaugos institucijas, žiniasklaidą, užsiima prekyba žmonėmis.
  Įteisinus prostituciją, LAISVOS(!) Lietuvos Respublikos piliečiai,... kurie yra sulaukę pilnametystės, galėtų SAUGIAI užsiiminėti šia veikla, būtų NEPRIKLAUSOMI (!) nuo žmonių, kurie siekia jais ne pasinaudoti, tenkinant abiejų šalių (prostitucija užsiimančio asmens bei kliento) abipusį sutarimą dėl paslaugos pirkimo-pardavimo, o siekia juos išnaudoti, apgaulės ir kitais būdais įtraukiant laisvus ir nepriklausomus LR piliečius į "sekso vergiją".
  Legalizavus prostituciją, būtų užtikrinamas šios veiklos skaidrumas, mokami mokesčiai į valstybės biudžetą, prostitucijos KONTROLĖS, SAUGUMO ir SKAIDRUMO užtikrinimo mechanizmas reikalautų naujų darbo vietų kūrimo - medicinos, apsaugos, apskaitos ir vadovybės srityse.
  Legalizavus prostituciją, sekso turistai iš užsienio šalių, atvykę į Lietuvą, galėtų naudotis teisėtos prostitucijos paslaugomis ir nebebūtų verčiami nelegalaus prostitucijos statuso "blaškytis" po naktinius klubus, beieškant neblaivių, naivių ir patiklių studenčių bei studentų, kurie savo kūnus atiduoda už "pastatytus" gėrimus bei gero gyvenimo pažadus. Prostitucijos legalizacija galimai padidintų ir Lietuvos turizmą, kas atsispindėtų įvairių produktų ir paslaugų sektorių įmonių sėkmingos veiklos rodikliuose. Turizmo(+sex) naudos, manau, aiškinti nereikia.
  Prostitucijos legalizacija, mano manymu, būtų ne kova prieš pasėkmes ("amoralumą", vagystes, korupciją, apiplėšimus, LPL, prekybą žmonėmis, narkotikais), o kova prieš priežastį - skaidraus kontrolės mechanizmo nebuvimą.
  Prohibicija niekada neveikė, neveikia dabar ir niekada neveiks ateityje, nes prohibicija tai yra ne racionalus problemos spręndimo būdas, o paprasčiausias prostitucijos problemos nukėlimas į šėšėlį, kontrolės mechanizmo atidavimas nusikalstamam pasauliui. Tai (prostitucija) privalo būti pakeista (legalizuota).
  Daugiau
  4. 2013-06-26 11:11
  Simonas Audickas: Prostufkės nesugeba susirasti darbo, tai manote mokės susiskaičiuoti ir legaliai mokėti mokesčius? Ar čia mes tuo pačiu įteisinam ir žmonių pardavinėjimą - tai yra tuos asmenis, kurie yra šiek tiek gudresni, moka skaičiuoti, ir buhalterines, marketingines paslaugas atliks už pačias... darbininkes? Daugiau
  4.1 2013-06-26 11:21
  Povilas Tamošauskas: Visų pirma, nematau prasmės prostitucija užsiimančių asmenų vadinti "Prostufkėmis" ar "darbininkėmis", nes sudarote įspūdį, kad prostitucija užsiiminėja tik moterys, o vyrų prostituciją Jūs nutylite.
  Antra, Jūsų teiginys, kad "prostufkės" nesugeba susirasti darbo yra melagingas. Yra apstu prostitučių bei... prostitutų, kurie turi ir teisėtus darbus.
  Trečia, kas liečia mokesčių skaičiavimą ir mokėjimą į valstybės biudžetą - už tai būtų atsakingos ne pačios teisėtos prostitutės, o teisėtai įpareigoti asmenys. Tarp kitko, nelegalioje prostitucijos rinkoje prostitutės irgi moka mokesčius - dažniausiai suteneriams ir narkotikų prekeiviams. Legalios prostitutės tam tikromis formomis mokesčius mokėtų įpareigotiems asmenims, kurie tuos pinigus nukreiptų ne į nusikalstamą pasaulį, o į kaip jau minėjau - valstybės biudžetą. Būtų užtikrinamas prostitucijos paslaugų teikimo skaidrumas ir sąžiningumas.
  Ketvirta, apie prekybos žmonėmis įteisinimą niekas nekalba. Jeigu laikote, kad darbas paslaugų sektoriuje yra prekyba žmonėmis, tuomet taip. Tuo pačiu įteisintume, kaip Jūs sakote, "žmonių pardavinėjimą".
  Siūlau Jums, Simonai, ateityje klausimus uždavinėti šiek tiek aiškiau, konkrečiau bei vartoti neutralius terminus, kuriuos suprastume ne tik aš ir Jūs, bet ir kiti šio puslapio skaitytojai. Čia, mano supratimu, vieta yra skirta racionalioms, tolimesnę Lietuvos Respublikos valstybės raidą įtakojančioms diskusijoms, o ne gatviniams dialogams. Ačiū už klausimus, tikiuosi, kad mano atsakymą supratote. Pagarbiai

  Daugiau
  4.2 2013-06-26 12:08
  Simonas Audickas: Mielas Povilai, aš suprantu, kad ne su to kalibro žmogumi bendrauju, bet, mano nuomone, kad ir kokiais gražiais dažais paišysime šią problemą, ji gražesnė netaps. Nagrinėjant prostitucijos priežastis dažniausiai atsidursime ten, jog tai yra sąlyginai gerai apmokama veikla už mažai pastangų. Taigi... ten atsiduria žmonės, kuriems su finansais nėra labai gerai. Ką minite, jog prostitucija užsiminėja žmonės ir turintys normalius darbus, tai vis viena verčia manyti, kad aukštos kvalifikacijos specialistai, galintys save išlaikyti iš savo pagrindinio darbo, tokia veikla neužsiima. Aišku, aš neatmetu argumento, kad ten yra ir tokių, kuriems pinigai nesvarbus, bet svarbus yra malonumas, bet tokiu atveju tai galima daryti ir neimant pinigų.
  Jei problemos negalima išspręsti draudžiant - tai galima pabandyti - leidžiant. Šaunus argumentas. Tai kodėl mes vis dar turime šešėlinį degalų, rūkalų, alkoholio, mėsos ir kitus verslus, jei jie yra įteisinti, legalūs? Ar nemanote, kad ir nelegali prostitucija egzistuos?
  Taigi mes vis laukiame papilnėjančio biudžeto, bet jis nepilnėja ir nepilnėja. Ką galima surinkti iš prostitučių, jei jų įkainis 40 litų, o uždirbančios daugiau, savaime aišku stengsis pajamų nerodyti, kad nereikėtų mokėti mokesčių, ir nekalbėkime utopijomis apie kasos aparatus, ar skaitliukus "ten".
  Duokit man įstatymą, ir aš jums parodysiu apstatymą ;)
  Daugiau
  4.3 2013-06-26 12:37
  Povilas Tamošauskas: Legalizavus prostituciją, savaime suprantama, kad dalis nelegalios prostitucijos išliks. Bet juk geriau, kai 75% prostitucijos yra legali, moka mokesčius yra stebima ir kontroliuojama, o likę 25% yra nelegali prostitucija, kuri yra persekiojama teisėsaugos pareigūnų, nes yra pažeidžiami teisėtos prostitucijos aktais negu 100% nelegali...os prostitucijos. Kodėl? Nes problema yra ne pati prostitucija kaip aktas. Problema yra smurtiniai ir turtiniai nusikaltimai, kurie yra apipinti apie prostitucijos aktą.
  Prostitucijos legalizacija nėra 100%-inis sprendimas užtikrinantis 100%-inį visų žmonių problemų išsprendimą. Prostitucijos legalizacija yra tiesiog priemonė, kuri yra skirta ne visiškai sunaikinti problemas (smurtinius ir turtinius nusikaltimus), o jas minimalizuoti t.y. padaryti kaip įmanoma mažesnes.
  Jeigu, jau remiatės degalų, rūkalų, alkoholio, mėsos ir kitų verslų produktais, tai kodėl šių dalykų neuždraudžiame visiškai taip kaip darome su prostitucija? Kodėl šiems dalykams yra leidžiama turėti "gerą" - teisėtą dalį ir "blogą" - šėšėlinę dalį?
  Simonai, utopijos konceptas yra sugalvotas ne tam, kad jį pasiektume (jis yra nepasiekiamas), o tam kad jo tiesiog siektume (kad kuo arčiau priartėtume).

  Jūsų teiginių daugiau nekomentuosiu. Atsakymus gavote:

  1) Šėšėlis minėtose pramonėse egzistuoja, nes jo sunaikinti yra neįmanoma (kaip ir neįmanoma pasiekti utopijos). Yra įmanoma tik jį minimalizuoti (priartėti kuo arčiau prie utopijos).
  2) Ir taip, ne manau, o esu įsitikinęs, kad legalizavus prostituciją tam tikra jos dalis vistiek liks šešėlyje (priartėsime prie utopijos). Su ta šėšėline dalimi turės kovoti teisėsauga taip kaip dabar kovoja su visa prostitucija - daryti reidus tikrinti, bausti. Tuo metu tam jau bus racionalus pagrindas - pažeisti teisėtos prostitucijos reikalavimai. O dabar drausti ir bausti absoliučiai visus prostitucijos dalyvius už tiesiog pačią prostituciją, nes ji yra tiesiog prostitucija ir viskas, tai atsiprašau, kad nematau nieko blogo tame, kad vyras pasimyli su moterimi ar moteris su vyru už tam tikrą pinigų sumą, nes savo viduje jaučia kažkokį vienišumą, nepilnavertiškumą, liūdesį, skausmą ar tiesiog nori maloniai praleisti laiką.


  Daugiau
  4.4 2013-06-26 14:01
  Simonas Audickas: Netvirti jūsų pone argumentai, ir tikrai nebus 75/25, nebent atvirkščiai. Už sveikatos pažymas reikės mokėti, už mokesčių inspekcijos pajamų kvitus reikės mokėti, už patalpas mokėti, pajamų mokestį mokėti, sveikatos draudimo mokestį mokėti, tvarkyti buhalteriją - kas atims laiko nuo "pagrind...inės" veiklos. Ir jūs man sakote, kad taip paprastai viskas ims ir legalizuosis? O gal kaip jūs sakote, policija vietoj to, kad gaudyti - vers paprasčiausiai legalizuotis. Dabar ir tai turbūt baudžia tik už vertimąsi prostitucija, tačiau neįskaičiuoja nelegalių pajamų, nesumokėtų mokesčių - kas savaime aišku atsiras legalizavus. Bausmės sugriežtės, kaip už finansinius nusikaltimus.
  Rašau ir juokas ima.
  Beje įvertinkite dar tokį teiginį: klientui bus atimta galimybė pasijusti "herojum" darant kažką nelegalaus, kažką uždrausto, kas gal labiau masina pirkti tokią paslaugą.
  Daugiau
  4.5 2013-06-26 14:42
  Povilas Tamošauskas: Nejaugi galvojate, kad Čekija, Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Slovakija, Šveicarija, Turkija, Portugalija, Ispanija ir Latvija, Estija, Lenkija, Nyderlandai ir kitos šalys, kuriose prostitucija yra legali ar bent jau dekriminaliz...uota, negalėtų Lietuvai padėti sukurti efektyvaus prostitucijos kontrolės mechanizmo?
  Nesuprantu aš tokios logikos, nes dabar prostitucijos situacija gaunasi lygiai tokia pati kaip ir pluoštinių kanapių - liksime PASKUTINĖ ES valstybė, kuri tai legalizuos. Kam laukti kol mums bus pradėta grasinti baudomis? Nejaugi nematote, kad Lietuva ir taip "kraujuoja"?
  Jeigu manote, kad prostitucijos legalizavimas ir kontrolės mechanizmo sukūrimas situaciją tik pablogintų ir nė kiek nepagerintų, tai prašyčiau, kad išdėstytumėte savo poziciją - Kokias žalas kelia prostitucija ir kaip tas žalas minimalizuoti?  Daugiau
  4.6 2013-06-26 17:23
  Saulius Kuprėnas: Nieko neįmanoma uždrausti- uždrausi prostituciją, atsiras struktūros, kurios veiks, uždraudus narkotikus, atsiranda organizuotas nusikalstamumas, uždrausi bet ką, ko nori žmonės- vistiek bus pasiūla. Nes žmonės nori.
  Simonai, pačio argumentai kaip čia pasakius. Trumpai tariant taip:... reikia drausti prekybą bet kuo, nes vistiek dalis suprekiaujama nesumokant valstybei mokesčių- gryni, kontrobanda, padirbinėjimas ir t.t. Daugiau
  4.7 2013-06-26 17:45
  Saulius Kuprėnas palaiko :
  Zmogaus kunas- jo nuosavybe. Net neturi kilti jokiu klausimu kas ka daro su savo kunu. Kai tik sukuriama "leidimu" sistema- visi jau priklauso sprendziantiems, ka gali daryti, ka ne.
  1. 2013-06-25 12:13
  Albinas Krusinskas palaiko :
  Be abejo kad už.Ta prostitucija-taip vadinama,gyvuoja per visus amzius.Olandai teisingai padare legalizave-daug pajamų eina i biudzeta,o ne suteneriam i kiseniu.be to medicininė prieziura moteru apsaugo nuo veneriniu ir kitu ligu plitimo.Nelegalizuosi-vistiek ji klestes, o pinigai ses i kazkieno kisenes.Reikia pasijungti logika visada svarstant visus klausimus
  6. 2013-06-26 12:41
  Marius Papickas palaiko :
  Pamenu skaičiau straipsnį apie Lietuvos prostituciją prieš 100 metų, tuomet ji buvo legali. Visam verslui buvo statomi viešnamiai, kiekviena moteris tam tikru periodu tūrėjo tikrintis sveikatą ir pateikti pažymą, jog ji sveika. Tuo tarpu klientai taip pat į viešnamius galėjo įeiti tik su tokiom pačiom pažymom.
  Manau jei šiuo metu tokie viešnamiai nebus lytiškai plintančių ligų židiniai, aš tik UŽ.
  2. 2013-06-26 09:41
  Daugiau
  Prieš (11)
  Lukas Lukoševičius kritikuoja :
  Ispradziu norejau susilaikyti, bet pamacius toki dideli pasisakanciu uz skaiciu balsavau pries.
  Manau, kad gyvulisku instinktu patenkinimo legalizavimas prisidetu prie bendro valstybes morales nuosmukio.
  Pasisakau pries legalizavima nes mano supratimu zmogaus kunas ir visa zmogaus veikla turi spinduliuoti meile ir geruma. Jeigu zmogus yra suklupes savo asmeninio tobulejimo kelyje ir negali blaiviai ivertinti savo veiksmu padariniu musu kaip pilietiskos visuomenes pareiga nubrezti, bentjau popierines gaires, kuri...u jau jis pats gales arba laikytis arba ne.
  Be abejo nereikia uzmerkti akiu ir tiketis kad uzdraudus prostitucija ji isnyktu, bet tai bentjau butu aiskiai issakytu tautos valia.
  Del pacios jos prevencijos tai jau visai kiti dalykai turi buti daromi ir tuo uzsiimti turetu vykdomoji valdzia.
  Argumentai del skaidrumo ir prostitucijos apskaitos yra niekiniai, nes tokiu poziuriu po metu galesim iteisinti organu pardavimus, narkotiku gamyba, reketavimus ir kitus 'outlaw' elementus, o diskutuoti ar jie naudingi ar ne visuomenei net neapsivercia liezuvis. Kiekvieno zmogaus pareiga issiugdyti savyje aukstas moralines normas ir ju laikytis savo kasdieniniame gyvenime, nes tai yra tvirtos valstybes ir isivysciusios civilizacijos pagrindas.
  Daugiau
  5. 2013-06-26 12:10
  Povilas Tamošauskas: Kokiais "visai kitais dalykais" turėtų užsiimti vykdomoji valdžia?
  Niekinis yra moralės normų kišimas į įstatymų leidybą, nes aukštos moralinės normos kiekvieno žmogaus yra suvokiamos skirtingai.
  Kas liečia savo kūno organų pardavimus ir narkotikų gamybą asmeniniam naudojimui - tai taip pat tur...ėtų ir anksčiau ar vėliau bus legalizuota. Reketavimas visai ne prie ko, nes žmonių, kurie nori būti reketuojami vargu ar kadanors surasite.
  Tvirtos valstybės ir išsivysčiusios civilizacijos pagrindas yra racionalus protas, kai ateitis yra kuriama remiantis praeities įvykiais, kitaip tariant - mokslu, istorija ir faktiniais duomenimis.
  Siūlau mažiau remtis "dvasiniais pasakojimais" ir daugiau ledine logika ir smailiu kaip adata protu. Pagarbiai.
  Daugiau
  5.1 2013-06-26 14:36
  Lukas Lukoševičius: Morale beabejo yra suvokiama skirtingai, taciau valstybe kaip vienetas turi suniveliavus viena bendra lygi kuris vertinamas kaip priimtinas.
  Vykdancioji valdzia turi uztikrinti jog prevenciniai veiksmai ir istatymo laikymasis yra igyvendinti praktikoje.

  Jusu siulimas vadovautis lediniu protu ir logika yra visiskai suprantamas, taciau nebuki...me trumparegiai ir is lygties neisimkime svarbaus, siektiek sudetingesnio ir sunkiau suprantamo kintamojamo - emocines zmogaus busenos. Tai galima supaprastintai pavadinti bendra savijauta kuri be kitako itakoja ir kasdienia zmogaus elgsena, kuri ir formuoja musu salies mikroklimata, kuris aisku yra dar ir ekonomines, geografines ir kitu situaciju miksas...

  Morales normu kisimas i istatymu leidyba yra "thin ice", butent todel ir butina visiem aiskiai issakyti savo nuomone. Jus turit pilna teise balsuoti uz prostitucija, organu pardavimus, narktoiku legalizavima ir aibe kitu dalyku, taciau ar noretumet kad jusu vaikai tapdami 18metu pradetu pirkti ir vartoti narkotikus, parduotu viena inksta ir dar kad uztektu ant antros dozes pastovetu stotyje koki pusvalanduka. Ir tai darydami nesijaustu dara nieko nepriimtino? Jei jau legalizuojame tuos dalykus gal ir legalu pilnametystes amziu reiketu nuleisti iki kokiu 10metu? logiskai mastant vaiko motorika jau pakankamai issivysciusi, gali pakankamai kontroliuoti savo judesius, gali savarankiskai priimti sprendimus, kad ir kokie jie neracionalus atrodytu.

  Taigi vel griztant prie esmes ta mergina (ar vaikinas, ka jus vis primenat) kurie dabar pardavineja savo kuna, savo branda, emociniu ir intelektiniu issivystimu gali buti tos pacios 10metes lygio, vienintelis skirtumas yra tas jog jie neturi tevu, globeju ar uz juos atsakingu zmoniu, todel valstybe kaip institutas turetu paseti teisingo kelio sekla ir bentjau pabandyti nukreipti zmogu tinkama linkme.

  Juk visi tie egzistuojantis standartai (18 - pilnametyste, prostitucija - nelegalu, narkotikai-nelegalu) ir yra musu bendri valstybes morales atspindziai. Tie kas nori juos apeiti juos sekmingai ir apeina. Nieko cia nepakeisi, tiesiog reikia aiskiai pasakyti kad tokie dalykai neturi buti toleruojami.

  Vel negaliu nesutikti del mokslo istorijos ir faktiniu duomenu svarbumo istatimu leidyboje ir butent jie mano supratimu ir parodo kas atsitinka kai valstybeje nebeegzistuoja jokios morales normos. Paziurekit i Graikijos ar Romos imperijos pavyzdzius, dar yra Sodomo ir Gomoro pavydzdziai bet del ju istorinio egzistavimo kyla klausimu tad tiek jau to.

  Zmoniu kurie noretu buti reketuojami nerasite kol zmones turi aisku geroves supratima, vadovaujantis jusu logika jei zmogus noretu buti reketuojamas jis turetu teise su kitu zmogumi sudaryti susitarima jog reketininkas turi teise terorizuoti kita ir gauti uz tai atlygi. Tame nematau nieko bloga jei du pilnameciai tuo uzsimineja, problema atsiranda tuomet kai tokie bendradarbiavimo precedentai buna pripazinti kaip toleruotinais istatimuose.

  Zodziu dauk cia biletristikos gavosi, klauskit jei dar kas neaisku pasistengsiu atsakyti.
  Daugiau
  5.2 2013-06-26 16:40
  Saulius Kuprėnas: Povilai, čia jūs neteisus:
  "Reketavimas visai ne prie ko, nes žmonių, kurie nori būti reketuojami vargu ar kadanors surasite."
  Žmonės sutinka būti reketuojami mokesčių forma. Pamurma kaip blogai, bet sutinka. Keletas nesutinkančių nieko pakeisti negali, nes didžioji masė tiesiog suti...nka su viskuo (neapsiribojant mokesčiais). Daugiau
  5.3 2013-06-26 17:50
  Saulius Kuprėnas: Povilai, čia jūs neteisus:
  "Reketavimas visai ne prie ko, nes žmonių, kurie nori būti reketuojami vargu ar kadanors surasite."
  Žmonės sutinka būti reketuojami mokesčių forma. Pamurma kaip blogai, bet sutinka. Keletas nesutinkančių nieko pakeisti negali, nes didžioji masė tiesiog suti...nka su viskuo (neapsiribojant mokesčiais). Daugiau
  5.4 2013-06-26 17:50
  Povilas Tamošauskas: Man yra neaišku, kodėl visuomet yra užduodamas klausimas "ar norėtum, kad tavo vaikas.."? Ne, nenorėčiau, tokio scenarijaus kokį tu parašėi. Užtat norėčiau, kad mano vaikas gautų išsamią informaciją apie prostituciją, organų donorystę ir narkotikus ir kad jis sulaukęs pilnametystės galėtų kaip protingas vyras ar moteris nuspręs...ti ar šie dalykai jam yra reikalingi ir, kad jis priimtų tokį sprendimą, kuris jam būtų pats geriausias.
  Niekada gyvenime nesmerkčiau savo vaiko, jeigu jis parsidavinėtų, vartotų narkotikus ar paaukotų organą. Aš jam suteikčiau visą pagalbą, kokią tik gali ir turi suteikti tikras tėvas. Noriu, kad mano vaikas turėtų absoliučiai visus įmanomus gyvenimo pasirinkimus, visus iki paties paskutiniausio ir kad atlikinėdamas tuos pasirinkimus jis kuo mažiau suklystų ir jaustųsi pačiu laimingiausiu žmogumi šiame pasaulyje.

  Jeigu pilnametis vaikas nori vartoti narkotikus? - pirmyn, tik PRIEŠ TAI DUOK MAN ŽINOTI iš kur, už kiek, kiek, kada ir kaip ir kokius narkotikus įsigysi ir kaip, kada, kur su kuom ir kiek tu jų vartosi.
  Jeigu pilnametis vaikas nori pirkti ar teikti prostitucijos paslaugą? - pirmyn, tik PRIEŠ TAI DUOK MAN ŽINOTI su kuom, kaip, kada, kam, už kiek ir dėl kokių priežasčių tu pirksi ar teiksi prostitucijos paslaugą.
  Jeigu pilnametis vaikas nori parduoti organa? - pirmyn, tik PRIEŠ TAI DUOK MAN ŽINOTI kas atliks operaciją, kam bus panaudotas organas, už kiek pinigų, kada, kur kaip ir kodėl parduotas.

  Jeigu šie dalykai būtų legalūs - mano vaikas man nebijotų ir pasakytų tiesą, nebandytų nuo manęs kažko nuslėpti, tada mes kartu galėtume pasitarti ir jam parinkti geriausią variantą, kuris galbūt būtų jokių narkotikų, jokių prostitucijų, jokių donorysčių.
  Na, o dabar šie dalykai yra nelegalūs ir vargu ar kada nors pas tave ateis dukra ir sakys "Tėti, man ištiko finansinė bėda, galvoju apie prostituciją" arba "Tėti, noriu narkotikų, kad pasijusčiau geriau" arba "Tėti, galvoju apie inksto pardavimą, reikia pinigų". Kai šie dalykai yra nelegalūs tėvai dažniausiai yra patys paskutiniai, kurie sužino tam tikras detales apie savo vaikus.
  Beto, niekas nesako, kad legalizavus narkotikus ar prostituciją, juos reikėtų imti ir reklamuoti, skatinti, šlovinti ir visaip kitaip skleisti, kad to būtų kuo daugiau. Čia yra tiesiog teisinės bazės pakeitimas, kuris sukurtų glaudesnius santykius tarp tėvų ir jų vaikų, nes būtų pasiekiama daugiau skaidrios, išsamios ir kokybiškos informacijos. Šiandien tėvai ir vaikai nieko nežino apie tokius dalykus, o nežinomybė yra pats siaubingiausias dalykas. Gali paklausti betkurios mamos, visos atsakys tą patį - baisiausias dalykas yra nežinojimas, kur ir ką daro tavo vaikas ir kaip jam sekasi. Nelegalius dalykus žmonės yra linkę slėpti.
  Tai čia, kas liečia legalizaciją ir vaikus.
  Daugiau
  5.5 2013-06-26 18:59
  Donatas Šimelis: Iš principo sutinku, kad tėvai labai dažnai vengia vykdyti savo pareigas, praktiškai ignoruoja savo vaikus ir paskiau kaltina aplinką dėl to, kokie jie išaugo, ir pradeda ieškot draudimų, kurie nuo visko turėtų apsaugoti, tačiau turiu pastebėti, kad vaikai su tėvais labai vengia kal...bėti ir apie legalų alkoholį ar rūkymą. Aišku čia turbūt viskas priklauso nuo tėvų požiūrio ir santykio šeimoje, bet labai abejoju, kad legalizavimas tam turėtų reikšmingos įtakos - neįsivaizduoju tėvų, kurie palaikytų savo vaiką, nusprendųsį verstis prostituciją, įsivaizduoju tik tokius, kurie su tuo susitaikytų, tai priiminėjant tokį sprendimą ir iš anksto žinant tėvų poziciją nelabai matau, kodėl kas nors turėtų norėti su jais tartis. O bet tačiau pozicija, kad tėvai, o ne valstybė, turi būti atsakingi už savo vaikų moralę, manau yra labai teisinga. Daugiau
  5.6 2013-06-27 11:25
  Saulius Kuprėnas: Ne ne ne, valdžia kalta. Teisibė nugalės. Runkeliažmogiam turi pasirūpinti valstybė, valdžia, socialinė apsauga, švietimas, bet tik ne patys, jokiu būdu!
  5.7 2013-06-27 12:48
  Andrej Špilevoj kritikuoja :
  Legalizavimas tai ne sprendimas. Jei norima pažaboti women trafficking reiktų ieškoti kitų priemonių, leisti verstis legaliai, reiškia viešai pripažinti tokią profesiją reikalinga visuomenei, kas nėra tiesa. Valstybė privalo rūpintis visuomenės gerove, tai ir yra jos pradinė funkcija- saugoti piliečius. Prostitucija- tai šeimos griovimo įrankis, neištikimybės dalis. Jei legalizuosime prostitucija, legalizuosime ir neištikimybę. Iškils klausimas, o kas tada ta ištikimybė šeimoje? Jei jos nebus še...imoje, nebus ir iš jos ribų. Aš prieš. Daugiau
  7. 2013-06-26 13:40
  Povilas Tamošauskas: Prostitucija (lot. prostitutus, būt.l. dalyvis iš lot. prostituere 'pateikti, parodyti viešai (prostitucinei veiklai)', iš pro 'prieš, iki' + statuere 'pastatyti'[1]) - sekso paslaugų (dažniausiai – oralinio sekso, vaginalinio sekso ir analinio sekso) teikimas už atlygį.

  Šeimos g...riovimo įrankių čia nėra. Surimtėkite. Daugiau
  7.1 2013-06-26 14:26
  Vilius Simonaitis: Seniausia profesija visuomenėje, kurios visuomenė iki šios dienos nesugebėjo išnaikinti, greičiausiai ir yra pati reikalingiausia profesija.
  7.2 2014-10-30 12:10
  Mantas Butrimavičius: Andrej Špilevoj, jei valstybė turi "saugoti piliečius", tai ar neturėtu ji pasirūpinti ir prostitucija užsiimančių asmenų, esančių tos visuomenės dalimi, apsauga? Visuomenei galbūt iš tiesų būtų geriau, jei niekam nereikėtų prostitucijos paslaugų, bet, kol egzistuoja paklausa, b...us ir pasiūla. Geriau, kad ji būtų legali. Be to, nemanau, kad prostitucija pati savaime gali ardyti šeimas, nes, jei žmogui atsirado poreikis patenkinti savo seksualinius poreikius už pinigus, šeimoje jau yra didelės problemos. Daugiau
  7.3 2014-10-31 13:11
  Ingrida Dargyte kritikuoja :
  tikrai esu pries, ir net nera ko aiskinti kodel, ir taip aisku.
  12. 2013-11-29 22:35
  Povilas Tamošauskas: Ko verta yra tokia kritika? Ničnieko. Argumentų, argumentų, madam.
  12.1 2013-11-30 00:25
  Ingrida Dargyte: Kartais ne nereikia placiu argumentu,nes tiesiog ir taip elementaru kad nelegalizuoti, bet kuriam kvailiui turetu buti aisku, vistiek jokios naudos neduotu tas, tik patycias is visuomenes,as esu vienareiksmiskai pries ir taskas. Cia tik savo asmenine nuomone isreiskiau, istiesu ne n...esigilinau i tai labai, tiesiog pasakiau ka mano vidinis balsas sako. Daugiau
  12.2 2013-11-30 15:47
  Leonard Vorobej: matau labai tiesioginę sąsają su dauguma mūsų gerbiamų lietuvių rinkėjų :) pavyzdys:
  Balsuosiu už Lenkų/Darbo/SD/Konservatorių partiją! "Net nėra ko aiškinti kodėl - ir taip aišku, bet kuriam kvailiui turėtų būti aišku. Tiesiog pasakiau, ką mano vidinis balsas sako" :D
  12.3 2013-11-30 20:25
  Gintaras Grybenas: Problema tame, kad daugelis nesupranta nei kas ta prostitucija, nei kas yra jos legalizacija.
  12.4 2013-11-30 21:35
  Vidmantas Žiemys kritikuoja :
  visiems kurie balsuoja UZ tenoriu paklaust,ar noretumet, kad jusu anukes,dukros,seses,tetos mamos butu prostitutes???

  legalizavus prostitucija, tai butu iprastas verslas, ir visi asmenys registruoti darbo birzoje per metus pagal savo specialybe nerade darbo, turi priimt betkoki darbo pasiulyma arba netenka pasalpu, pasalinami is darbo birzos, tai jei sitam legaliam verslui pritruks "darbuotoju", jie gali kreiptis i darbo birza, ir tada tam asmeniui tektu likt be nieko ir dar moket sveikatos draud...ima is to nieko, arba parsidavinet, yra vokietijoj tokiu pavyzdziu pasiieskokit internete, pries galvodami kitu galu. Daugiau
  15. 2014-03-05 22:00
  Irmantas Dinapas: Argumentas rimtas, ir tiksliai pastebėta, kaip tuomet siūlote spręsti šią problemą, ar tiesiog ir toliau gražiai užsimerkiam ir apsimetame kad prostitucija pas mus neegzistuoja?
  15.1 2014-03-05 22:25
  Mindaugas Žilinskas: Aš balsavau už ne dėl to, kad man tai yra moralu ar priimtina, deja man liūdna, kad taip yra, tačiau galvokime logiškai. Prostitucija visada buvo ir bus, ir nesvarbu tai leidžiama ar ne. Bet jūs klausėte: "ar noretumet, kad jusu anukes,dukros,seses,tetos mamos butu prostitutes??...?" Aš atsakysiu - kai kurių mamos yra prostitutės arba palaido elgesio merginos. Aš matau visą tai dažnai. Tačiau joks draudimas niekam nepadėjo, tiesiog iš to pelnosi kiti asmenys. Prostitucija negali būti įteisinta kaip morali profesija ir turi būti draudžiama ją siūlyti darbo biržose ir priešingai ugdyti ir mokinti kas yra moralu, o ne drausti. Žmogus vistiek pasirinks. Daugiau
  15.2 2014-03-06 04:26
  Povilas Tamošauskas: Vidmantai, o Jūs ar norėtumėte, kad jūsų anūkės, anūkai, durkos, sūnūs, tetos, dėdės, mamos, tėčiai būtų kiemsargiais-šlavėjais? Čia yra žmogaus pasirinkimas.
  15.3 2014-03-06 21:44
  Saulius Kuprėnas: Aš tai nenoriu, kad anūkės, dukros, sesės, tetos, mamos valgytų maistą su E. Uždrauskime maistą!
  15.4 2014-03-07 20:04
  Stasys Paulauskas kritikuoja :
  Bijau, kad nėra ką legalizuoti. Jeigu prostituciją suprasti, kaip sekso paslaugų teikimą už pinigus, tai šeima yra legali nuolatinio sekso paslaugų forma. Į jų sampratą patenka ir tradicinė, ir netradicinė šeima. Ištekėdama moteris gauna sekso paslaugų užsakymą ir paslaugų gavėją - vyrą ilgam laikui kartu su visais jo pinigais ir turtu. Kitu požiūriu, greta profesionaus sekso paslaugų (prostitucija) apstu mėgėjiško sekso (tarnybinai romanai, meilužiai ir t.t.), kur dažnai atsilyginama ne pinigais, bet dovanomis.... Niekam nekyla mintis legalizuoti mėgėjišką seksą.
  Kadangi žmogus susideda iš fizikinės ir dvasinės substancijų, tai prostitucija gali būti fizinė ir dvasinė. Svarbu, kuo žmogus suvokia esąs - kūnas ar siela. Prostitucija yra pakankamai archaiškas fenomenas, kai žmonės suvokdavo esą organizmai. Prostitucija - prekyba kūnu. Dauguma šiuolaikinių žmonių labiau save identifikuoja kaip dvasinės būtybės, kur lemi dvasiniai saviidentifikavimo požymiai. Todėl dabartiniu metu reiktų kalbėti apie dvasinę prostituciją - suartėjimą su kitu žmogumi siekiant materialios naudos sau. Tačiau ir dvasinės prostitucijos įteisinti nereikia, kadangi jos apstu visuomenėje, kadangi visi bendraudami tarpusavyje tiesiogiai ar netisiogiai siekiame kažkurios naudos ir sau. Charakteringas dvasinės prostitucijos fenomenas yra samdomas darbas, kai samdomas darbuotojas įsipareigoja dvasiškai paklūsti darbdaviui (vykdyti ji nurodymus ir kitą). Čia nekalbu apie fizinius samdomojo darbuotojo įsipareigojimus darbdaviui, tai retai pasitaiko. Bet dvasinė prostitucija čia yra.
  Kad nebūti nei fizine nei dvasine prostitute reikia išvengti valdymo santykių visuomenėje ir įteisinti savivaldą. Asmenybės savivaldos viršenybė prieš bet kokią prievartą iš šalies - tai ateities žmogaus kokybė. Todėl prostitucijos legalizavimo siūlymą perfrazuočiau kaip "Parengti ir įgyvendinti savivaldos raidos harmonizavimo programą".
  Daugiau
  16. 2014-03-06 13:58
  Povilas Tamošauskas: Stasy, neišradinėkite dviračio. Pukiai žinote, kad čia yra kalbama apie prostituciją kaip apie pinigų perėmimo aktą už suteiktą seksualinę malonę. Yra žmonės, kurie yra linkę mokėti pinigus mainais į lytinį patenkinimą, yra žmonių, kurie yra linkę suteikti lytinį patenkinimą mainais į pinigus. Legalu ar nelegalu - tai vyksta. Kartais žmonės prostitucijos aktus įvykdo vieną ar ...kelis kartus per gyvenimą, kartais žmonės prostitucijos aktus įvykdo daug kartų, tačiau nereguliariai, kartais žmonės prostitucijos aktus įvykdo daug kartų ir tai daro reguliariai. Kartais prostitucijos aktai įvyksta tarp nepažįstamų žmonių, kartais prostitucijos aktai įvyksta tarp pražįstamų žmonių, kartais prostitucijos aktai įvyksta tarp draugų, kartais prostitucijos aktai įvyksta tarp sutuoktinių.
  Žmogus teikiantis lytinių organų stimuliavimo paslaugą yra paslaugos tiekėjas kaip ir masažo paslaugos tiekėjas/-a, kaip ir kelionių agentūros paslaugų tiekėjas/-a, kaip ir automobilių remonto paslaugų tiekėjas/-a, tik čia sritis kita. Kaip ir bet koks darbas tai gali būti tiekiama už:

  a) Dyką;
  b) Pinigus*;
  c) Mainais į produktą;
  d) Mainais į kitą paslaugą.

  Yra atliekamas darbas, kartais iš noro, kartais iš reikalo, ar sutinkate su manimi? Ar jūs dar čia?

  Taigi sakykit, kuo, Jūs Stasy, grindžiate savo nenorą, kad tokie mainai būtų vykdomi pagal teisėtus reikalavimus, t.y. pinigai (b*) cirkuliuotų ne juodojoje rinkoje, kad būtų įvedami saugos (smurto/apiplėšimų/LPL prevencijos) standartai ir būtų užtikrinamas jų laikymasis?

  100% prostitucijos mes nesunaikinsime, šešėlio yra visur, bet legalizuodami t.y. biurokratiniu keliu įformindami veiklos standartus, mes galime pradėti realiai diferencijuoti tarp:

  1) Prostitucijos akto dalyvių, kurie yra problematiški - tiekėjas ar gavėjas prostitucijos akte dalyvauja per prievartą, ne savo noru ir ne savo reikalu bei patiria fizinę, emocinę ar materialią žalą;

  ir

  2) Prostitucijos akto dalyvių, kurie yra savo noru ar savo reikalu patenkinti paslaugos tiekimu/gavimu, t.y. nėra nukentėjusiųjų nei fiziškai, nei emociškai, nei materialiai.

  Pirma kategorija, sutinku, Stasy, reikia vykdyti pirmos kategorijos prevenciją, šiuo atveju draudimas (delegalizacija) gali būti racionaliai pritaikomas. Tačiau drausti antrąją kategoriją? Kodėl? Ar Jūs norėtumėte, kad Jums būtų draudžiama tenkinti savo paties asmeninius norus ar poreikius, kurie nekelia jokios realios fizinės, emocinės ar materialios žalos? Abejoju, bet vistiek norėčiau, kad atsakytumėte.
  Daugiau
  16.6 2014-03-06 21:21
  Stasys Paulauskas: Povilai, man trūksta fantazijos įsivaizduoti, kaip Jūs formuluosite prostituciją legalizuojančio teisės akto teiginius ir straipsnius. Kaip atskirsite teisine kalba įvairias prostitucijos formas ir veikas. Turėtų būti neliūdna :-)
  16.7 2014-03-06 22:21
  Povilas Tamošauskas: Be tabu ir tiek. O etikečių klijavimai, patyčios, užgauliojimai, panieka, draudimas užsiimti veikla, kuri nekelia reikšmingos žalos, ir kitokių formų diskriminacija kaip ir kertasi tiek su ES pagrindinių teisių chartija (21str. - http://eur-lex.europa.eu/lt/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303LT.01000101.htm), tiek su Lietuvos Konstitucija (25str. - http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm...>) Daugiau
  16.10 2014-03-06 22:59
  Daugiau
  Į viršų
  Laiškas išsiųstas
  Jūsų el. paštas
  Antraštė
  Žinutė

  Norėdami palaikyti šią iniciatyvą, turėsite patvirtinti savo tapatybę (mob.) el. parašu arba bankiniu prisijungimu.

  Siūlome Jums 10 nemokamų tapatybės patvirtinimo būdų, jeigu tarp jų visgi nėra Jums tinkamo, kviečiame įsigyti mob. el. parašą - dalis mobiliųjų operatorių tai leidžia padaryti nemokamai, arba atsidaryti sąskaita viename iš nemokamą tapatybės patvirtinimą mums suteikusių bankų.

  Ar sutinkate su tokiomis pasirašymo sąlygomis?

  Norėdami pasirašyti iniciatyvas bei naudotis visomis kitomis Lietuva 2.0 galimybėmis, turite patvirtinti savo tapatybę. Tai galima padaryti šiais būdais:

  Reikalinga mob. el. parašo sutartis ir speciali SIM kortelė su integruotu sertifikatu. Jei dar neturite mob. el. parašo, kviečiame jį įsigyti - dalis mobiliųjų operatorių leidžia tai padaryti nemokamai.

  Reikalinga tapatybės kortelė su integruotu sertifikatu (išduota ne anksčiau kaip 2009 m.) ir kortelės skaitytuvas (plačiau) arba kvalifikuotas mob. el. parašas.

  Jei neturite sąskaitos šiuose bankuose, galite ją atsidaryti nemokamai.

  Su šiais bankais nemokamo būdo, deja, nepavyko rasti - tapatybę patvirtinti galima tik pagal gauto pervedimo duomenis, tačiau tokiu būdu Jūs gausite Rėmėjo statusą ir savo parama prisidėsite prie mūsų veiklos.

  Jūsų duomenys gali būti perduoti VRK ir kitoms atsakingoms LR institucijoms. Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
  Esate šių bankų klientas? Nordea Medicinos