Prisijungę piliečiai
  Atgal

  Atgal Toliau Vaiko teisių apsaugos įstatymo griežtinimas

  Donatas Šimelis, 2013 m. balandžio 29 d.
  Švietimas Teisė Žmogaus teisės

  Remiantis JTO Vaiko teisių konvencija, kurią 1995 m. ratifikavo Lietuva Seime, įregistruoti VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO pakeitimai, apibrėžiantys smurto prieš vaiką savoką ir įteisinantys vaiko paėmimą iš tėvų:

  Smurtas prieš vaiką – visos seksualinės, fizinės, psichologinės ir emocinės prievartos, vaiko žeminimo ir išnaudojimo, vaiko priežiūros stokos arba aplaidumo formos, sukeliančios pavojų gyvybei, faktinę ar potencialią žalą vaiko sveikatai, išlikimui, vystymuisi ar orumui, taip pat fizinės bausmės.

  Pirmojo įstatymo projekto aiškinamajame rašte rašoma, kad "Pagrindiniai projekto uždaviniai - gerinti Lietuvos vaikų teisinę apsaugą; keisti visuomenės požiūrį  į visų rūšių smurtą prieš vaikus,  į smurtines bausmes vaikams kaip vaikų disciplinavimo, kontroliavimo bei jų elgesio koregavimo priemonę; išgyvendinti nuomonę, kad smurtinės bausmės vaikams yra leistinos kaip vaikų auklėjimo profilaktinė priemonė; kad smurtinėmis bausmėmis galima priversti vaiką paklusti ir pasikeisti."

  Antrojo įstatymo projekto aiškinamajame rašte rašoma, kad "Projekto tikslas – įstatyminiame lygmenyje detalizuoti vaiko paėmimo iš tėvų ar kitų  teisėtų atstovų tvarką.". Remiantis šiuo įstatymu, vaiką iš tėvų galės paimti policijos pareigūnai, tačiau teismas per 3 d.d. revizuos vaiko atskyrimo nuo tėvų teisėtumą ir pagrįstumą. Taip pat griežtinami ir reikalavimai pedagogams - už tyčinius apysunkius, sunkius ir labai sunkius nusikaltimus teisti asmenys negalėtų užsiimti jokia veikla, susijusia su vaikais.

   

  Ar pritariate siūlomiems vaiko teisių apsaugos įstatymo pakeitimams?

  Ką nusprendė valdžia?

  Buvo priimta kita, bet panaši Vaiko teisių apsaugos įstatymo redakcija.

  Nuorodos

  36%
  64%

  Balsų skaičius : 417 + 503

  Susiję pasiūlymai
  Atviras laiškas dėl LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimų
  Argumentai
  Už (6)
  Labai geras sumanymas. Tokį įstatymą priėmus galima bus lengvai ir drąsiai kištis į kiekvieno žmogaus šeimą. Ne taip dirba pareigūnas, kaip norėtųsi, kad dirbtų - atimi vaikus ir dirba taip, kaip reikia. Reikia paspaust liudininką - prašau... jokių problemų. O svarbiausia, šeima pagrindinė valstybės ląstelė, tampa labai lengvai pažeidžiama... Reiškia ir valstybę sunaikinti daug paprasčiau Labai geras sumanymas... Įdomu, kam turėtume būti už jį dėkingi?
  8. 2013-04-30 13:51
  Jolita Višinskienė: Būtent, labai efektyvi priemonė nepaklusniesiems valdyti. Nes už vaikus brangesnio nieko neturim. Atimk vaikus - nebebus kuo pagąsdinti. Bet šia slypi ir pavojus, nes, neturintis ko prarasti žmogus, gali būti labai pavojingas...
  8.1 2013-04-30 22:43
  Donatas Šimelis palaiko :
  Delfi kalbina vieno iš šių įstatymų, įteisinančio vaikų paėmimą iš tėvų, autorę: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/r-salaseviciute-norvegai-atimtu-26-tukst-lietuvos-vaiku.d?id=61312405
  R. Šalaševičiūtė: norvegai atimtų 26 tūkst. Lietuvos vaikų

  DELFI - Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė teigia, kad Norvegijos atstovai, atvykę į Lietuvą, atimtų visus socialinės rizikos šeimose esančius vaikus. Pasak jos, tokių mažamečių gyvenimo sąlygų skandinavai netoleruotų.

  16. 2013-05-05 21:15
  Andrius Kasparavičius: Gal reiktų geriau išvis leisti tik su leidimais tada gimdyti, kam visas toks neefektyvus ir skausmingas mechanizmas atėmimų..? Esi netolerantiškas, tau nepatinka kas nors, esi kritiškas, nemėgsti vienalyčių "šeimų", o gal dar per daug politikuoji..? Kyla grėsmė, kad tu augini vai...ką pavojingomis sąlygomis. Reikia atimti ir perduoti vienalytei šeimai įvaikinti.
  Daugiau
  16.3 2013-05-05 22:06
  Audronė Šimelienė: Panašu, kad šiuo interviu Šalaševičiūtė nori pateisinti savo veiksmus, padarytus dirbant vaiko teisių kontrolierės darbą.
  16.4 2013-05-06 00:03
  Saulius Kuprėnas: Visą laiką valdžiagyviai ras pasiteisinimų. Šitam įraše keliamas klausimas kaip pareigūnai tokiu šaltu veidu atlieka vaiko atėmimą:
  https://plus.google.com/u/0/114123153149323618523/posts/VwJuSWA4NtY
  Vienintelis jų pasiteisinimas- valdžios įsakymai nesvarstomi. Neatims- patiems pritaikys ką no...rs.
  Labai reiktų, kad tokių įstatymų leidėjai patys atimtų vaiką- jiems nereikia ataskaitų pateikti, jie patys valdžia. Labai lengva popierius surašyti, o juodą darbą permesti kitiems.
  Nejau tokie protingi žmonės nieko nesugalvoja, išskyrus baudimus, atėmimus. Visose srityse, nesvarbu- vaiką atimti, pinigus, laisvę.
  Daugiau
  UK Column Live - 5th April 2013 - Another Child Stolen

  Please watch all of this, and then act. Many people will find this video disturbing and may feel they cannot watch it to the end. But if you don't watch it y...

  16.5 2013-05-06 12:06
  Donatas Šimelis palaiko :
  Atrodo, kad mes truputi vertinam visas šeimas pagal savo kurpalių ir aplinką, nesuprasdami, kas dedasi "užribyje" ir kokios ten dabartinės problemos. Kalbėjau su viena policijos pareigūne, tai papasakojo tokių atvejų, kur nekyla abejonių, kad reik imt tuos vaikus be teisės susigrąžinti, tačiau pagal dabartinius įstatymus to padaryti negalima. Pavyzdžiui, kaip Jums atvejis, kai policijos pareigūnui atėjus tikrinti probleminės šeimos, atidaro visiškai girta mama, o paklausta kur vaikas, atsako "aj..., nežinau, man rodos jis ten berods užsilenkė, ar kažką tokio", ir iš tikrųjų tuomet kambaryje randamas jau su geru kvapeliu vaikas prapjautom venom, prabuvęs ten matyt kad ne vieną dieną, kol mama ramiai sau toliau gėrė.. Tai čia turbūt apie tokius atvejus kalba eina, turbūt sutiksite, kad pažiūrėjus iš šitos pusės, net ir Šalašėvičiūtės projektas pasirodo ne toks jau ir blogas, o Šimašiaus - visai puikus.. Nepuls niekas čia grobti tų vaikų iš normalių šeimų - kokia to būtų logika, apsikrauti papildomu nereikalingu darbu, kurio valdžiažmogiai juk nelabai mėgsta :) O apie užsienio atvejus vien iš žiniasklaidos spręsti negalima - ji tikrai ne visada perteikia visą vaizdą. Daugiau
  24. 2013-05-16 10:29
  Saulius Kuprėnas: Valdžiažmogiai gali vertinti pagal televizorių- neturi TV, rškia vaikas be ateities. Dėl TV tai rimtas bajeris, ne su atėmimu susiję, bet tai vienas iš valdžiažmogių kriterijų vertinant gyvenamą aplinką. Ir aš asocialius- teliko neturiu :D
  http://www.balsas.lt/naujiena/733458/noriu-kad-r-salaseviciute-ir-o-valiukeviciute-deportuotu-i-norvegija?utm_source=facebook.com&utm_medium=recommend&utm_campaign=naujiena...a> Daugiau
  Noriu, kad R. Šalaševičiūtę ir O. Valiukevičiūtę deportuotų į Norvegiją

  Pasitaiko, kad žmogus gyvenime ko nors labai nori. Pavyzdžiui, naujutėlaičio automobilio „Ferrari". Arba pabuvoti kosmose. Kartu, atsitik tu man taip, jis yra „kitoks" dar ir ta prasme, kad visiškai negali dirbti - jam tai būtų emocinė kančia.

  24.1 2013-05-16 19:02
  Donatas Šimelis palaiko :
  G. Sakalauskas. Peticija „prieš juvenalinę justiciją Lietuvoje": absurdo teatras

  Kai maždaug prieš mėnesį mano kolegė persiuntė nuorodą į peticiją „prieš juvenalinę justiciją Lietuvoje", priėmiau tai kaip pokštą ir abu smagiai pasijuokėme.

  27. 2013-06-10 11:43
  Donatas Šimelis palaiko :
  Šitie pasiūlymai atrodo jau kiek arčiau proto :) Ką siūlytumėt Jūs? Argumentai, kad bet koks šio įstatymo griežtinimas yra "nusikalstamas", netinkami - priimkim nediskutuotinai, kad atsižvelgti į JTO konvenciją vis dėlto reikia, kokios tokiu atveju turėtų būti įstatymo nuostatos, kad jos būtų priimtinos visuomenei?
  Lietuvos Respublikos Seimas - Dokumento tekstas

  Lietuvos Respublikos Seimo oficialioji svetainė Internete

  22. 2013-05-14 11:42
  Daugiau
  Prieš (23)
  Donatas Šimelis kritikuoja :
  "Nesunku suprasti, kad įstatymo pažeidimais tampa išbarimas (žala orumui), draudimas naudotis kompiuteriu ar eiti iš namų (emocinė prievarta), reikalavimas tvarkytis kambarį (išnaudojimas) ar vaiką nudeginusi keptuvė (aplaidumas).
  Abu šie užslėpti siekiai yra dvi tos pačios monetos pusės. Ši moneta – šeimos kaip pamatinio ir savarankiško visuomenės vieneto naikinimas. Nauja smurto prieš vaiką samprata įgalina valstybei ir atskiroms, kaip taisyklė, ideologizuotoms jos institucijoms kištis į tėvų ir va...ikų santykius ir, kaip jau matėme, vienašališkai ardyti šeimas.
  Jei atrodo, kad tai išvedžiojimai ir hiperbolizavimas, daugiau pasako kitų, „pažangesnių“ šalių patirtis: remiantis tokia vaiko apsaugos koncepcija Italijoje tėvystės teisės atimtos iš tėvų dėl jų senyvo amžiaus (rizika likti našlaičiu), Norvegijoje – dėl maitinimo rankomis ir miegojimo toje pačioje lovoje, Britanijoje – dėl motinai diagnozuoto streso, ar dėl to, jog vaikai per stori. Tokias plačias interpretacijos galimybes siūlantis projektas ir šiuo atveju žavingai slepiasi po vaiko apsaugos lozungu."
  Daugiau
  V.Sinica. „Pasaulį naują pastatysim..." - kas slepiasi už moters ir vaiko?

  Pastaruoju metu Lietuvos Seimą ir kartu viešąją erdvę atgarsių ratilais sujudino du skirtingos kilmės, bet nepaprastai susiję teisiniai dokumentai.

  7. 2013-04-30 12:52
  inga rakitskyte kritikuoja :
  Sitas istatymas - smurtas pries tevus. Ar galima kovoti smurtu pries smurta? !!!
  Sitas istatymas - priemone visuomenes bauginimui.
  Manau, kad vienintelis dalykas, padesiantis isgyvendinti smurta is visuomenes - visapusiska pagalba seimoms, nematancioms kitos iseities auklejime nei smurtas. JEi vaiku gynimo institucijos sugebetu parodyti kaip aukleti teisingai ir efektyviai vaikus, sitos istatymo pataisos nereiketu.
  4. 2013-04-30 10:09
  Jolita Višinskienė: Visiškai pritariu - būtina edukuoti, padėti tėvams ir vaikams geriau sutarti, suprasti vieni kitus, o ne tiesiog bausti/atimti.
  4.1 2013-04-30 22:42
  Jolita Višinskienė kritikuoja :
  Dar vienas represinis, ir, kaip rodo kitų šalių (D. Britanijos, Norvegijos, JAV) patirtis, puikiai panaudojamas legalaus prekybos vaikais verslui sukurti.
  Įstatymo trūkumai:
  * neapibrėžtai plati "smurto" sąvoka. Pagal dabartinę formuluotę tai gali būti bet kas. Būtina apibrėžti labai tiksliai, už kokią veiklą būtina paimti vaiką (kai reali grėsmė gyvybei/sveikatai, o ne už subarimą-emocinį smurtą).
  *kaip vienintelis sprendimas matomas tik vaikų paėmimas (kas yra didžiausias streso ir žalos sukėlimas vai...kui). Nemaža dalis tėvų netinkamai auklėja (bara, pakrato ir pan.) iš nežinojimo, kaip kitaip paveikti vaiką, kad jis elgtųsi tinkamai. Logiška būtų jiems padėti, suorganizuoti tėvystės įgūdžių kursus, taip pagerinant bendravimo įgūdžius ir padedant visai šeimai tapti laimingesnei. Ką išsprendžia paėmimas?
  * Nedetalizuota, kokie reikalavimai bus "globėjams". Kur Lt tie pasiruošę, nerėkiantys, palaikantys ir supratingi globėjai-šeimos, kurie priims ir saugos tuos vargšus atimtus vaikus? Kas mylės, saugos ir gins stipriau, nei šeima? Tetos ir dėdės už kelis tūkstančius litukų?
  Daugiau
  10. 2013-04-30 22:40
  inga rakitskyte: O kokia baudžiamoji atsakomybė taikoma vaikų teisių gynėjams už žalojančius vaiko psichiką veiksmus?

  Iš esmės juk vaiko atskyrimas nuo šeimos absoliučia dauguma yra emocinė prievarta, žala orumui ir psichinei bei fizinei sveikatai. Dar septyniasdešimtaisiais atlikti tyrimai davė viena...reikšmiškus rezultatus šiuo klausimu. Save gerbiantys medikai užsienyje dažnai šiuo pagrindu leidžia sau nepaklusti vaikų teisių darbuotojų įgeidžiams. Daugiau
  10.1 2013-05-14 11:36
  Dalia Jakulytė kritikuoja :
  Šis įstatymas, atrodo, leis pirmiausia paimti vaikus, o paskui spręsti, ar reikėjo. Pats paėmimas yra didžiausias smurtas prieš vaikus ir tėvus, jų garbės ir orumo pažeminimas.
  Ar įstatymas nurodys, kokios sąlygos turi būti sudarytos vaikams, paimtiems iš tėvų? Ar galės vaikai rinktis?
  6. 2013-04-30 10:51
  Saulius Kuprėnas: "o paskui spręsti, ar reikėjo." Sprendimai bus "reikėjo". Valdžiažmogiai neklysta niekad ;) Jie tiesiog negali paskyti "ups suklydau". Ir tai reikia išgyvendinti.
  6.1 2013-04-30 13:29
  MrDyll Gudelevicius kritikuoja :
  Visu pirma as manyciau idiegti reiktu vaikams pareigas, kas tai yra, kokios jos yra ir t.t. Nes jie zino tik savo teises, bet pareigu nezino. Cia reiktu padaryti lygybe teises ir pareigos,nevykdai pareigu, neturi teisiu.
  3. 2013-04-30 10:00
  Saulius Kuprėnas: Lygybės teisės, lygiateisiškumo principas yra labai opi problema daugumoje lygmenų, ne tik vaikų. Tai viena iš prioritetinių problemų, kurią reikia išspręsti. Teisė galioja visiems arba niekam. Pusiau nėščios nebūna.
  3.1 2013-04-30 10:05
  Daugiau
  Į viršų
  Laiškas išsiųstas
  Jūsų el. paštas
  Antraštė
  Žinutė

  Norėdami palaikyti šią iniciatyvą, turėsite patvirtinti savo tapatybę (mob.) el. parašu arba bankiniu prisijungimu.

  Siūlome Jums 10 nemokamų tapatybės patvirtinimo būdų, jeigu tarp jų visgi nėra Jums tinkamo, kviečiame įsigyti mob. el. parašą - dalis mobiliųjų operatorių tai leidžia padaryti nemokamai, arba atsidaryti sąskaita viename iš nemokamą tapatybės patvirtinimą mums suteikusių bankų.

  Ar sutinkate su tokiomis pasirašymo sąlygomis?

  Norėdami pasirašyti iniciatyvas bei naudotis visomis kitomis Lietuva 2.0 galimybėmis, turite patvirtinti savo tapatybę. Tai galima padaryti šiais būdais:

  Reikalinga mob. el. parašo sutartis ir speciali SIM kortelė su integruotu sertifikatu. Jei dar neturite mob. el. parašo, kviečiame jį įsigyti - dalis mobiliųjų operatorių leidžia tai padaryti nemokamai.

  Reikalinga tapatybės kortelė su integruotu sertifikatu (išduota ne anksčiau kaip 2009 m.) ir kortelės skaitytuvas (plačiau) arba kvalifikuotas mob. el. parašas.

  Jei neturite sąskaitos šiuose bankuose, galite ją atsidaryti nemokamai.

  Su šiais bankais nemokamo būdo, deja, nepavyko rasti - tapatybę patvirtinti galima tik pagal gauto pervedimo duomenis, tačiau tokiu būdu Jūs gausite Rėmėjo statusą ir savo parama prisidėsite prie mūsų veiklos.

  Jūsų duomenys gali būti perduoti VRK ir kitoms atsakingoms LR institucijoms. Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
  Esate šių bankų klientas? Nordea Medicinos