Prisijungę piliečiai
  Atgal

  Atgal Toliau Referendumas - Tautos valia

  Referendumo grupė - Tautos valia , 2013 m. rugsėjo 27 d.
  Kultūra Politika Žmogaus teisės
  Privalomasis referendumas

  Problemos

  Mūsų gyvenimo žiedas - Žemė yra pradžia. Tik kai yra tam tikra teritorija, joje gali gyventi tauta. Kuomet tauta kuri turi savo vietą pasaulyje, ji gali kurti valstybę. Valstybė pirmiausiai turi sukurti ūkį, kuris tenkina svarbiausius žmonių poreikius : nealkti, netrokšti, nešalti. Tuomet, gerai funkcionuojant valstybinei tvarkai ir ūkiui, žmonės gali siekti mokslo, švietimo, kultūros. Išsilavinusi, kultūringa tauta turi ateitį ir perspektyvą. Ir šį magišką 7 elementų ratą privalo užbaigti darni šeima. Ji palaiko tautos gyvybę ir besitesiančią prasmingą egzistenciją šioje žemėje.[Nuoširdžiai dėkojame visiems pasirašiusiems... 2013.11.29 VRK priduoti 319339 LR piliečių parašai. Iki vėlyvo vakaro rinkti el. parašai, kurių papilomai yra apie 1500. Tai istorinis įvykis, nes...] Per visą atkurtos Nepriklausomos valstybės laikotarpį nebuvo surengtas nė vienas referendumas Tautos valia. Tik tokiu būdu galima įgyvendinti suvereniteto teisę arba visų piliečių išreikštą norą tvarkyti svarbiausius gyvenimo klausimus. Nepagrįstai didelis Konstitucijoje fiksuotas parašų skaičius labiausiai kliudo mums tai padaryti. O 2003 m. pakeistas 47 jos straipsnis visiškai panaikino Lietuvos piliečių prigimtinę teisę į savo žemę, miškus ir vidaus vandenis. Tuo tarpu užsienio šalių subjektai mūsų kraštą jau perka ir kitų metų gegužės mėnesį baigsis ES komisijos atidėtas terminas šių sandorių įteisinimui. Todėl būtina paklausti visų lietuvių, ar jie sutinka, kad mūsų maža šalis taptų kitų nuosavybe ir mes amžiams ją prarastume?! Jei šiandien to nepadarysime, referendumo iniciatyvinė grupė teigia, kad tuomet nieko negalėsime niekada...

   

  Referendumo iniciatyvinės grupės koordinatorius Pranciškus Alfredas Šliužas

  Tel. nr. 8698 02118 el.p. pranciskus.sliuzas@kaisiadorys.lt

   

  • Šiame tinklalapyje pateikiamas tik el. parašų skaičius. - Neturint galimybės el. parašui, galima pasirašyti parašų rinkimo lapuose - artimiausia vieta pažymėta interaktyviame žemėlapyje: www.ZemesVardu.lt/zemelapis

  DĖMESIO! Pasirašyti galima tik vieną kartą: arba elektroniniu parašu, arba parašų rinkimo lape. Pasirašius ir el. parašu, ir parašų rinkimo lape – abu parašai taps negaliojantys. Elektroninis pasirašymas vyks iki 2013 m. lapkričio 29 d. 10 val. (El. būdu pasirašyti antrą kartą yra neįmanoma, bandant pasirašyti, prisijungę gausite pranešimą, kad jau esate pasirašę.)

   

   

  • El. pasirašymas per banką - naudojantiems elektroninę bankininkystę; (IŠSAMIAU) 1.) El. pasirašymo puslapyje spaudžiam "Pasirašyti"; 2.) Spustelim ant El. valdžios vartų logotipo; 3.) Atsidariusiam lange spaudžiam "Bankas"; 4.) Pasirenkam savo banką, prisijungiam prie jo ir sutinkam perduoti duomenis; 5.) Grįžę į el. valdžios vartus spaudžiam "Patvirtinti"; 6.) Pateikiam papildomus įstatymo reikalaujamus duomenis, pasirenkam, ar norim, kad mus rodytų pasirašiusiųjų sąraše, patvirtinam, kad esam susipažinę su pasirašymo sąlygomis ir spaudžiam "Pasirašyti".;
  • El. parašo naudotojams - turintiems registrų centro arba Skaitmeninio sertifikavimo centro išduotą el. parašą (USB raktą arba kortelę) arba mobilaus operatoriaus išduotą SIM kortelę su integruotu el. parašo sertifikatu;
  • Asmens tapatybės kortelė - (sudėtingas procesas - reikalingas kortelės skaitytuvas, PIN kodas) turintiems ne anksčiau 2009 m. išduotą asmens tapatybės kortelę su integruotu sertifikatu bei kortelės skaitytuvą (būna integruoti į brangesnius nešiojamus kompiuterius, arba perkami atskirai už ~20lt). Plačiau - http://www.nsc.vrm.lt/default.htm;
  • Valstybės tarnautojo kortelė - valstybės tarnautojams, turintiems valstybės tarnautojo pažymėjimą su integruotu sertifikatu (valstybės tarnautojai viską žino).

   

  Neturintiems nė vienos iš šių priemonių, nėra galimybės pasirašyti el. parašu.

   

  (Pasirašant naudojantis Mozilla Firefox, kartais kyla problemų, patartina naudotis naršykle - Chrome)

  • Iškylant problemom pasirašinėjant ar esant kitų klausimų rašykite el. paštu: TautosValia@gmail.com

  • Viskas! Parašų rinkimas referendumui surengti baigtas. Į VRK išsiųsti 7393 elektroniniai parašai, iš kurių 2655, t.y. 36% surinkti per paskutinę dieną.. Plačiau

  Sprendimas

  Pasirašomas tekstas

  Aš, Lietuvos Respublikos pilietis (-ė), patvirtinu, kad remiu reikalavimą paskelbti privalomąjį referendumą dėl šio įstatymo:

  Projektas

   

  LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 9, 47 IR 147 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

  ĮSTATYMAS

   

  2013 m.                 d. Nr.

  Vilnius

  (Žin., 1992, Nr. 33-1014, 1996, Nr. 64-1501, 2003, Nr. 14-540)

  1 straipsnis. 9 straipsnio pirmosios ir trečiosios dalių pakeitimas

  1. Pakeisti 9 straipsnio pirmąją dalį ir ją išdėstyti taip:

  „Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu. Referendumu priimti sprendimai gali būti keičiami tik referendumu.“

  2. Pakeisti 9 straipsnio trečiąją dalį ir ją išdėstyti taip:

  „Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 100 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.“

   

  2 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas

  Pakeisti 47 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

  47 straipsnis

  Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei.

  Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje.

  Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės, taip pat valstybinės ir bendruomeninės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai.

  Valstybinės ir bendruomeninės reikšmės gamtos išteklių išgavimo ir naudojimo klausimai sprendžiami tik referendumu.

  Žemės sklypai nuosavybės teise įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis gali priklausyti užsienio valstybei - jos diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms įkurti.“

   

  3 straipsnis. 147 straipsnio pirmosios dalies pakeitimas

  Pakeisti 147 straipsnio pirmąją dalį ir ją išdėstyti taip:

  „Sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip ¼ visų Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 100 tūkstančių Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę.“

   

  4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

  1. Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnį, įsigalioja po 1 mėnesio nuo jo priėmimo referendume dienos.

  2. Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja po 2 mėnesių nuo šio įstatymo priėmimo referendume dienos.

  Seimas per 2 mėnesius nuo šio įstatymo priėmimo referendume dienos konstituciniu įstatymu nustato Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio įgyvendinimo tvarką ir sąlygas.

   

  Skelbiu šį Lietuvos Respublikos piliečių referendumu priimtą įstatymą.

  RESPUBLIKOS PREZIDENTAS“     

  Nuorodos

  10000

  Atšaukti
  Susiję balsavimai
  Ar parduosime žemę užsieniečiams?
  Prisijunkite, jeigu norite komentuoti
  Argumentai
  • 8 Palaiko
  • 1 Neutralūs
  • 5 Kritikuoja
  • 0 Siūlo
  RK jokerr kritikuoja sprendimą Nr.1 :
  „Sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip ¼ visų Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 100 tūkstančių Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę.“

  Jei gerai supratau, tai iteisinus si punkta, 100 tukst LR piliečiu gales teikti seimui Konstitucijos pataisas? Tokiu atveju lenku mazuma gales kaip nori prievartauti valstybe ir siekti savo antivalstybiniu tikslu. Butent del sio punktu savo paraso neduociau. Is visu cia pateikt...u punktu, aktualiausias man 9 straipsnio 3 dalies pakeitimas - jei butumete apsistoje tik ties ja, manau lengviau butumete surinke parasus. Daugiau
  10. 2013-11-21 12:19
  Donatas Šimelis: Tai, kad tos pataisos bus pateiktos, dar toli gražu nereiškia, kad jos bus priimtos Seimo. Dabar Tomaševskis taip pat turi teisę teikti pataisas, bet kas iš to - negaus Seimo daugumos palaikymo, lygiai kaip ir tuo atveju, jei tai padarytų 100 000 piliečių.
  10.1 2013-11-21 12:24
  Donatas Šimelis: Be to, lenkai paskutiniuose rinkimuose gavo tik apie 80 000 balsų, tai nemanau, kad būtų galima tikėtis, kad kažkokioms konstitucijos pataisoms būtų įmanoma surinkti daugiau parašų - rinkti parašus tikrai nėra taip paprasta.
  10.2 2013-11-21 12:32
  Benediktas Laurinavičius: iš viso lenkų yra apie 200000 (6,6% nuo 3043429 gyventojų) pagal 2011 surašymo duomenis (http://web.stat.gov.lt/uploads/Lietuvos_gyventojai_2011.pdf?PHPSESSID=twmjcujxideyz). ne visi jie turi rinkimo teisę. surinkti 100000 jų balsų yra didelis iššūkis, t.y. maždaug tas pats..., kas surinkti 1mln apskritai Lietuvoje kokiu kitu klausimu (300000 jau yra labai sunku surinkti). tai čia viena. o antra kiek lenkų frakcijos narių yra seime? ar jie gali priimti sau naudingus sprendimus? abejoju. Daugiau
  10.3 2013-11-22 16:58
  Donatas Šimelis: Dabar Seime lenkų frakciją sudaro 8 nariai. Įvertinus tai, kad jie yra valdančiojoj koalicijoj ir norėdami galėtų visaip ten pasigrasinti ją palikti, tai dabar šansų kažko pridirbti manau turi ne mažiau, nei kad surinkti tų 100 000 parašų :)
  10.4 2013-11-22 18:49
  Gediminas Paplauskas: 100'000 - referendumui skelbti, daugiau nei 50% gyventojų (1'500'000) referendumo siūlymams pritarti, jei 100'000 lenkų pasiūlys ką nors protingo ir dauguma tam pritars, tai kodėl gi ne?
  10.5 2014-02-01 19:23
  Romualdas Kuzborskis kritikuoja sprendimą Nr.1 :
  Tiesa sakant mano manymu tokia pataisa yra per "grubi". Siuo atveju didziausia dalis sprendziamosios galios paliekama ne ekspertams (as pilnai suvokiu, kad su ekspertais pas mus irgi ne kas), o tiems, kas daugiau PR prastumia. Jau nekalbant apie absoliucia nesamone, apie atemima teises i zemes teise juridiniam asmeniui. Didele dalis smulkiu verslininku tures toki galvos skausma, kad turbut uzdarys savo versla.
  2. 2013-09-30 14:31
  Tomas T: Tamsta labai gerai suvokiate dėl ekspertų, tačiau su ekspertais Lietuva turi skaudžios patirties ir tik kvailys gali tą pačią klaidą pakartoti dukart. Visiems aišku, kad grupę „ekspertų“ galima lengvai nupirk. Kitas svarbus momentas, o kas tą „ekspertų grupę“ renka? Ar ne tos pačios „rankel...ės“ kurios labai nori ir siekia parduoti žemę kuri maitina mūsų Tautą? Tad jei turi žemės, maisto užsiauginsi, jei neturėsi pinigų ir žemės, mirsi badu arba eisi vogt iš tų kurie turės. Tad dar sykį apmastyk priežastis ir pasekmes. Sprendžiamoji galia kaip sakai, gali būt GALIA tik tada, jei klausimą sprendžia visa Tauta. O jei palikti spręst klausimus korumpuotiem „ekspertams“ tai tikrai čia nebus jokios galios. Dėl juridinių asmenų pergyventi nereikia, jei juridinio asmens akcininkai yra Lietuvos Respublikos piliečiai. O jei akcininkai užsieniečiai, tuomet turi būti keliamas klausimas, ar teisėtai jie įsigijo Lietuvos žemę? Juk LR konstitucijoje buvo aiškiai įtvirtinta nuostata, kas tą žemę gali įsigyti ir kam ji teisėtai gali priklausyti. Jei užsienietis apgaulės būdu neteisėtai įgijo mūsų Tautos žemę įkurdamas juridinį asmenį , tai reiškia tik vieną, kad jis sąmoningai pažeidė įstatymą, o už pažeidimus visi turi atsakyti pagal įstatymą, be jokių išimčių. Dėl smulkių verslininkų tamsta taip pat klystate arba sąmoningai klaidinate žmones, nes visų pirma smulkus verslininkas tai vidurinioji klasė, kurios Lietuvoje jau beveik nelikę, nes viską į savo rankas pasiėmė monopolistai. Apie pasekmes, kurios iš to apsiliepia mūsų šalies ekonomikai nerašysiu, tačiau tai nesunku suprast bandant atsakyti į klausimą: kur dingo milijonas Lietuvių? Daugiau
  2.1 2013-09-30 20:59
  Gediminas Paulauskas: Galite piktintis, kad žemės ūkio bendrovės akcijas pardavė užsieniečiams, ar tiesiog įsteigė filialą Lietuvoje ir pirko žemę – bet tai buvo leidžiama daryti 10 metų. Kai kurie užsieniečiai iš tikro gyveno 3 metus Lietuvoje, nuomojosi, ūkininkavo, ir taip įgijo teisę nusipirkti žemės. Visa tai buvo padaryta teisėtai, ne apgaulės būdu – įstatyme tokie būdai buvo išvardinti 17 stra...ipsnio antroje dalyje: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=411167 . Iš tų, kurie jau įsigijo, nebeatimsi.

  O lietuviai išvažiavo dirbti Norvegijos, Airijos, D. Britanijos, Ispanijos žemės ūkyje. Nes galėjo legaliai ten dirbti, ir uždirbti daugiau. Užsidirbę jei nori gali tenai pirkti žemę ir kurti savo ūkį. Gali grįžti į tėvynę. Dalis ir grįžta, nes ten samdomam darbininkui ne ką geriau.
  Daugiau
  Lietuvos Respublikos Seimas - Dokumento tekstas

  Lietuvos Respublikos Seimo oficialioji svetainė Internete

  2.2 2013-09-30 23:16
  Tomas T: Tamsta Jūs juk nežinote visų ar didžiosios dalies sandorių, ar teisėtai buvo parduota žemė? ir nereikia kalbėti visų vardu, Jus juk nesate atstovas? O tie kurie įsigijo neteisėtai, privalo gražinti procesą į pirminę padėtį taikant restituciją. Dėl Lietuvių kurie išvyko dirbti į užsienį užsi...eniečių žemės Jums atsakysiu taip. Užsieniečių žemė niekuo ne geresnė, sėt galima ir čia ir derlių nuimt ne prastesnį. Pirmiausia turi būt patenkintas Tautos poreikis, kas liko eksportuoti į užsienį. Didelė problema yra spekuliantų įkurtos kontoros, kurios iš ūkininkų superka viską už grašius, o sau kraunasi didžiulį pelną taip skurdindami mūsų ūkį. Juk ūkininko negautos pajamos, tai nenupirktas galingas traktorius ar bet kokia kita įranga. Tikiuosi priežastis ir pasekmes suvokiate. Šiuos procesus turi valdyti ne korumpuoti valdininkai, nes jie privalo ginti ūkininką kuris yra gamintojas. Noriu priminti jog valdininko pareiga atstovauti ūkininkus, vietinius gamintojus, siekti naudos Lietuvos ūkiui, tautai ir t.t., ko realiai dabar nėra. Lietuvis niekada nenupirks žemės užsienyje ir nereikia čia prisigalvot nesąmonių. Grįžtant prie konstitucijos tai noriu tamstai priminti, kad dėl jos turinio žmonės pasisakė priimdami 1992 metais jos turinį tokį, koks jis ir buvo, o visi pakeitimai kurie sekė vėliau, buvo priimti nesitariant su aukščiausia valdžia t.y. TAUTA, kaip tai yra įtvirtinta LR konstitucijoje. Tad šiuo atveju ne teisė negali tapti teisėta ir neklaidinkite žmonių. Daugiau
  2.3 2013-10-01 00:31
  Benediktas Laurinavičius: dėl žemės pirkimo užsienyje. palyginkite žemės kainas kokioje Olandijoje ir Lietuvoje. tada dar kartą pagalvokite ar ten įmanoma nusipirkti žemės tūlam lietuviui... prie to pačio dar palyginkite ir išmokas kurias gauna kitų išsivysčiusių ES (Vokietijos, Prancūzijos, Olandij...os) narių ir Lietuvos ūkininkai. pamatysime, kad perkamoji galia stipriai skiriasi. tad kas nupirks žemes Lietuvoje, kai žemės kainos bei gautos išmokos/pajamos kelis kartus skiriasi? Daugiau
  2.4 2013-10-14 20:27
  Vladas Cibulskis kritikuoja sprendimą Nr.1 :
  Manau per daug pakeitimų sudėta į vieną referendumą. Pilnai palaikyčiau parašų kiekio sumažinimą, bet dėl kitų pakeitimų nepritariu/nesu apsisprendęs, todėl kol kas mano parašą prarandat...
  6. 2013-10-31 10:08
  Rolandas Petkevičius palaiko sprendimą Nr.1 :
  Kad situacija sudėtinga ir yra panaši į "minų lauką" - neabejotina. Tačiau "minų lauke" svarbiausia judėti ramiai, atsakingai, nesiblaškant, nepuolant į paniką, pasidairant pirmyn ir atgal... Siūlau pasidomėti panašiais procesais, kurie vyksta Vengrijoje. Ten kuriamas įstatymas bent pirminiam variante atrodo gan racionaliai.
  12. 2013-11-29 00:34
  Marijus Bernotas rašo apie sprendimą Nr.1 :
  Ponai svetainės kūrėjai, susitvarkykite svetainę. Balsavimo mygtukas niekaip neišskirtas. Nusususio pilko mygtuko tarp gausybės naudotojo sąsajos elementų rasti praktiškai neįmanoma. Kodėl pasirinkote pilką esminio mygtuko spalvą? Be to ir tekstas "Pasirašau" visiškai neaiškus. Tai gal pagal autoriaus logiką, kompiuteriuose yra tokie mygtukai "Įrašau", "Trinu", "Redaguoju", "Saugau"? Ieškokite specialisto ir susitvarkykite svetainę, nes dėl to ir ateityje prarasite balsus. Jei norite, kad kas nor...s apskritai suprastų kur jūsų puslapio esmė - pasiskaitykite straipsnių ir pažiūrėkite tutorialų. Daugiau
  7. 2013-11-01 08:25
  Donatas Šimelis: Ar dabar jau geriau? :)
  7.1 2013-11-02 14:48
  Marijus Bernotas: Taip, Donatai - dabar geriau :)
  7.2 2013-11-02 20:47
  Marijus Bernotas: Tiesiog nenoriu atskleisti informacijos - nei už, nei prieš referendumą. Tiesiog palaikau elektroninio balsavimo priemones ir el. valdžios portalų vystymą.
  7.3 2014-03-20 11:48
  Daugiau
  Į viršų
  Laiškas išsiųstas
  Jūsų el. paštas
  Antraštė
  Žinutė

  Norėdami palaikyti šią iniciatyvą, turėsite patvirtinti savo tapatybę (mob.) el. parašu arba bankiniu prisijungimu.

  Siūlome Jums 10 nemokamų tapatybės patvirtinimo būdų, jeigu tarp jų visgi nėra Jums tinkamo, kviečiame įsigyti mob. el. parašą - dalis mobiliųjų operatorių tai leidžia padaryti nemokamai, arba atsidaryti sąskaita viename iš nemokamą tapatybės patvirtinimą mums suteikusių bankų.

  Ar sutinkate su tokiomis pasirašymo sąlygomis?

  Norėdami pasirašyti iniciatyvas bei naudotis visomis kitomis Lietuva 2.0 galimybėmis, turite patvirtinti savo tapatybę. Tai galima padaryti šiais būdais:

  Reikalinga mob. el. parašo sutartis ir speciali SIM kortelė su integruotu sertifikatu. Jei dar neturite mob. el. parašo, kviečiame jį įsigyti - dalis mobiliųjų operatorių leidžia tai padaryti nemokamai.

  Reikalinga tapatybės kortelė su integruotu sertifikatu (išduota ne anksčiau kaip 2009 m.) ir kortelės skaitytuvas (plačiau) arba kvalifikuotas mob. el. parašas.

  Jei neturite sąskaitos šiuose bankuose, galite ją atsidaryti nemokamai.

  Su šiais bankais nemokamo būdo, deja, nepavyko rasti - tapatybę patvirtinti galima tik pagal gauto pervedimo duomenis, tačiau tokiu būdu Jūs gausite Rėmėjo statusą ir savo parama prisidėsite prie mūsų veiklos.

  Jūsų duomenys gali būti perduoti VRK ir kitoms atsakingoms LR institucijoms. Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
  Esate šių bankų klientas? Nordea Medicinos